František tvrdí, že ISIS se podobá Ježíši vysíláním svých žáků ke všem národům. Papež František v šokujícím interview spojuje Ježíše Krista s ISIS a říká, že muslimští migranti se musí rozplemenit s Evropany, aby se tak čelilo „klesající porodnosti.“ „Nemyslím, že to, co tu dnes máme, je strach z islámu jako takového, nýbrž z ISIS a její dobyvačné války, která částečně z islámu vychází,“ řekl francouzským novinám La Croix. (Foto: Twitter, CatholicNewsSvc)

„Je pravda, že myšlenka na dobývání je duši islámu z podstaty vlastní, tak lze však interpretovat i Matoušovo evangelium, v němž Ježíš vysílá své žáky ke všem národům, kvůli té samé myšlence na dobývání.“

Papež rovněž řekl, že se „hrozí“, když slyší o „křesťanských kořenech Evropy,“ protože to podle něj má „kolonialistický podtón“, a vyzval evropské národy, aby muslimské migranty „integrovaly“ do kontinentu.

„Takováto integrace je dnes o to nezbytnější, když v důsledku sobeckých snah o blahobyt zažívá Evropa závažný problém klesající porodnosti,“ konstatoval. „Rozvíjí se tu demografické vyprázdnění.“

V jeho názorech jsou zarážející podobnosti s názory vrcholného imáma šejka Muhammada Ayeda, který řekl, že muslimové by měli využít migrační krize k rozplemenění s Evropany a k „dobytí jejich zemí.“

„Evropa už zestárla a zchátrala a potřebuje lidské posily… oni nejsou motivovaní soucitem s Levantou, s jejím lidem a s uprchlíky… už brzy je z vůle Alláhovy zadupeme,“ konstatoval. „Srdce po celé Evropě dští nenávistí k muslimům. Touží po naší smrti, ale ztratili svou plodnost, a tak tu plodnost hledají v nás.“

„A my jim tu plodnost dáme! Budeme s nimi chovat děti, protože my máme dobýt jejich země!“

Papež František rovněž během tohoto interview propagoval socialismus.

„Zcela svobodný trh nefunguje,“ tvrdil. „Trhy samy o sobě jsou sice dobré, ale vyžadují ukotvení ve třetí straně nebo ve státě, co je sleduje a vyvažuje.“

„Jinými slovy tím, co je zapotřebí, je sociálně tržní ekonomika.“

Bylo odhadnuto, že za samotné 20. století vedl socialismus a komunismus ke smrti nejméně 130 milionů lidí.

Zdroj:  prisonplanet.com