Muž, který byl rozezlen znečištěním indické řeky, vzal její proměnu do vlastních rukou. Řeka se stala smetištěm, muž však řeku vyčistil až do původní krásy. Sant Balbir Singh Seechewal už toho všeho měl dost. V roce 2000 se rozhodl, že nastal čas, aby byla řeka Kali Bein vyčištěna v postvátné oblasti okresu Hoshiarpur v Paňdžábu. Tato oblast byla bohužel po staletí využívána jako skládka pro výkaly a odpad, protože místní vláda nevěnovala žádnou pozornost posvátnosti oblasti.


Seechewal se pokusil přesvědčit vládu, aby ukončili veškeré pokusy o další rozšiřování skládky, ovšem bezúspěšně. Vláda totiž odmítá jakoukoli legislativu, která byla posvátné místo ochránila od odpadu a výkalu. A tak Seechewal začal řeku uklízet v rámci dobrovolné služby, tzv.  kar Sewa.

Začal tak čisti řeku sám bez jakékoli pomoci, pracoval soustavně, vyprávěl o odkazu, který posvátná řeka zanechává, a snažil se do této problematiky zasvětit další, aby se přidali k němu. A tak Seechewal shromáždil malý tým, kteří byli jeho pomocníky, a vysvětlil jim, jak čistí řeku.

Jeho technika se osvědčila jako velmi efektivní, nakonec se účastnilo vyčištění řeky několik desítek dobrovolníků. 

Byla maličkost vyčistit koryto a postavit kolem řeky silnici s pomocí tolika dobrovolníků. Seechewal musel bojovat proti místní vládě, zahájil kampaň proti ní, aby ukázal lidem, že mohou vyhazovat odpady někde jinde.

Není pochyb o tom, že Seechewal inspiroval mnohé nejen v rámci dobrých mravů pro vyčištění řeky, ale mnohé vesnice se také vrátili k tradičnějšímu způsobu likvidace odpadů, farmáři také využívají vody k zalití jejich úrody. Úspora jde tedy vidět na každém kroku. Tým pracovníků se tak podílel na úklidu celého regionu, výsadbě stromů apod.

Práce Seechewala a týmu dobrovolníků nezůstala bez povšimnutí, vláda musela uznat účinky jejich práce a snahy.