Viac ako 600 tisíc ukrajinských občanov, ktorí z rôznych dôvodov v ostatných mesiacoch utiekli z Ukrajiny do Ruska, mienia zostať v tejto krajine, požiadali o povolenie na trvalý pobyt a drvivá väčšina chce získať aj ruské štátne občianstvo. Informoval o tom predsedá Federálnej migračnej služby Ruska Konstantin Romodanovskij. Podčiarkol, že ukrajinskí občania nemajú žiadne vážnejšie problémy s integráciou do ruskej spoločnosti. Vysvetlil to tým, že Rusi a Ukrajinci majú spoločné historické korene, zvyky a tradície, podobnú mentalitu a veľmi dobré si spolunažívali v časoch cárskeho Ruska a Sovietskeho zväzu.


Zdôraznil, že obrovskú pozitívnu rolu hrá aj to, že Ukrajinci ovládajú ruštinu a preto nebudú mať problémy ani s integráciou do spoločnosti, ani so zamestnaním.

Romodanovskij podčiarkol, že ruské migračné orgány sa snažia čo najviac urýchliť a zjednodušiť celý proces registrácie a adaptácie ukrajinských občanov v Rusku. V priebehu 3 dní dostávajú povolenie na pobyt alebo azyl v rámci štátneho programu pomoci krajanom. Zdôraznil, že v tomto prípade aj ukrajinských občanov bez rozdielu národnosti ruské orgány považujú za krajanov a snažia sa im pomôcť „udomácniť“ v nových podmienkach.

Taktiež im pomáhajú zamestnať sa, pričom Ukrajinci nepotrebujú žiadne špeciálne povolenia na získanie pracovného miesta v Rusku, ako je to v prípade občanov mnohých iných krajín. Pre ukrajinských migrantov vyčleňujú špeciálne dodatočné kvóty na bývanie, snažia sa ich umiestniť tam, kde sú voľné ubytovacie a pracovné kapacity. V každom prípade ukrajinskí občania si môžu vybrať z viacerých variantov, ktoré im ponúka hostiteľská strana – v ktorom regióne Ruska budú bývať a kde budú zamestnaní.

Podľa ruskej legislatívy, ukrajinskí občania, ktorí nemajú žiadne povolenie na pobyt v Rusku, aj v tomto prípade sa môžu nachádzať na jeho území do 90 dní, kým sa rozhodnú, čo ďalej. Žiadne obmedzenia neplatia pre utečencov z Donbasu – tí automaticky môžu získať všetky povolenia na pobyt a zamestnanie v Rusku.

Zdroj: hlavnespravy.sk