6. díl seriálu srovnává vojenskou doktrínu Spojených států, upadajícího světového hegemona odhodlaného za každou cenu pokračovat ve vedoucí roli lídra světa, s doktrínou Ruska snažícího se zachovat si národní identitu, budovat prosperitu a neztrácet svoji vnější sílu. Na základě vyjádření politiků obou zemí si  můžete porovnat  oba přístupy  ke světové  bezpečnosti. …


  Předchozí díly:

 

Vojenská doktrína USA

Jednota protinacistické koalice panovala ve vykořenění fašismu, nacismu a militarismu. Aby se předešlo konfliktům vznikla i pravidla pro rovnováhu sil vzniklých válkou, říká český legislativec prof. Pavlíček. Ta je klíčem k tomu, aby svět nemusel čelit další světové válce. Podle jednoho z tvůrců mírových smluv 1SV Oppenheima se příliš mocný stát bude vždy pokoušet jednat svévolně a nebude respektovat právo. Přímo učebnicově to potvrzuje současný světový hegemon USA. Porovnejte si dva projevy vzdálené od sebe 70 let.

Z projevu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha před příslušníky strany v Praze  27. 9.1941.  „Musí nám být jasno, že všechny vojenské a politické otázky posledních let, mají úžasnou organickou souvislost. Musíme mít jasno, že předpokladem této války je její naprosto tvrdé vedení až do konce. Neboť všechny politické mezihry, ať diplomatické, zahraničně politické či jiné povahy, byly jen přípravnou prací velkých a jasných věcí. Nyní jsme v Evropě obsadili pod vůdcovým vedením nekonečně mnoho prostoru. Jsou to prostory, v nichž musí jednou vládnout německá horní vrstva, po dalším vojenském vývoji budou sahat až hluboko do Ruska, až daleko k Uralu; tyto prostory musí být naší surovinovou základnou, jejich obyvatelé se stanou pracovníky pro velké, i kulturní, úkoly, a mám-li to říci docela drasticky, musí nám sloužit jako otroci“.

Cílem  je svět, ve kterém budou USA pokračovat ve své vedoucí roli, říká prezident Obama pro vydání VOX. Nyní musíme mít nejsilnější vojenskou sílu světa a příležitostně zkroutit ruce zemím, či srazit do kolen země,  které by nebyly ochotny dělat to, co potřebujeme, aby dělaly. Kdyby nebylo ekonomického, diplomatického, někdy i vojenského znásobení síly, či tu dávku realismu, ničeho bychom nedosáhli.  V popisu mé zahraniční politiky je  víra, že nemáme vojenská řešení pro každý problém 21. stol. Ale nemáme sobě rovného ve smyslu státu, který by se chystal nás napadnout či nás přechytračit, k čemuž by se svým nukleárním arzenálem mohlo mít nejblíž Rusko, ale všeobecně řečeno nemohou nic takového projektovat v měřítku celého světa, což my  ano. A nemůže to udělat ani Čína. Na naše vojenské výdaje dáváme víc prostředků, než dalších 10 zemí dohromady“.

A při projevu ve West Pointu Obama tento princip zpřesnil. „USA budou používat vojenskou sílu jednostranně, bude-li to nezbytné, pokud to naše trvalé zájmy vyžadují: pokud budou naši lidé v ohrožení, pokud je ve hře naše živobytí, a pokud je bezpečnost našich spojenců v nebezpečí. Za těchto okolností, upřednostňujeme jednat společně se spojenci a partnery. Pokud naše zájmy nejsou v přímém ohrožení, je práh pro vojenskou akci vyšší. V takovém případě se je budeme snažit mobilizovat, aby sdíleli ono břemeno a dosáhli trvalých výsledků.

ot.120 Prozatím jediným výsledkem všech současných válek vedených USA je, že vlastně nevíme, kdo je vítěz. Stoprocentně  ale víme, že tím nejvíce postiženým je civilní obyvatelstvo. Mají snad války v Lýbii, Iráku, Sýrii, Afghánistánu a jinde vítěze? A jaké že jsou ty trvalé výsledky? Umí  je  nějaký  politik či publicista  popsat?

ot.121 Odkud bere  dnešní Amerika inspiraci na ovládnutí světa? Fašistickému Německu sklaplo a  Rusko se nestalo jeho surovinovou základnou.  Je znovu aktuální názor paní Albrightové, že Rusko má moc nerostných zdrojů a že se o ně musí rozdělit?

ot.122 Jak se srovnává výše uvedená doktrína,  s také Obamou  deklarovanými americkými hodnotami hájenými  po celém světě, jako např. – svoboda projevu, vyznání a pokojného shromažďování; možnost zvolit si své vůdce demokraticky,  práva  na spravedlivý proces a rovné zacházení při užívání práva?

Na adresu svého největšího věřitele, Číny, sděluje Obama že „ke konkurenci budeme přistupovat z pozice síly a zároveň trvat na tom, aby Čína dodržovala mezinárodní pravidla a normy počínaje námořní bezpečností, konče obchodem a lidskými právy.“ K současným krizím, píše ve stejném výbojném duchu: „Budeme podporovat partnery, jako je Gruzie, Moldavsko a Ukrajina, aby mohli lépe pracovat po boku USA a NATO,.

USA potřebují na obsluhu svého dluhu obrovský příliv bohatství odjinud. Všude sledují výlučně svůj vlastní cíl zachování světového finančního systému, založeného na dolaru. Světové hospodářství se tak změnilo v obrovské kasino. Jestliže v r. 2008 celkový objem derivátů a riskantních spekulativních kontraktů činil 500 trilionů USD, koncem r.2015 se blíží dvěma kvadrilionům. Jak je možné odepsat takovou sumu? Po ztrátě původního vlivu ve Střední a Jižní Americe a bezmoc vůči Číně, zbývá jako logická kořist Rusko s jeho obrovským přírodním bohatstvím. Jelcin byl Washingtonem považován za „jejich muže v Moskvě“. Putin to změnil a vrátil Rusku kontrolu nad surovinami. Navíc pochopil, jaké nebezpečí představují Západem financované nevládní organizace.

Američané vyhrát své nekonečné války ani nechtějí, až příliš moc Američanů z nich má prospěch. Plundrovat přírodní zdroje země po dlouhou dobu, ne ji okupovat, ale zničit stát. To jsou  principy uplatňování  vedoucí  role USA ve světě.  Žádný stát, armáda, žádné riziko porážky. Strategickým cílem americké armády a aliance poslušných z NATO, je pouze zničení států a přednostní privatizace USA. Co s lidmi není už jejich problémem /naposledy Libye/. Je zřejmé, že do povědomí Američanů, podobně jako kdysi Němců, je s pomocí tupé propagandy vtloukáno, že jejich země je výjimečná, že je povolána vládnout světu a ten vést. A dnes, podle Nulandové není IS, ale Putin americký nepřítel č.1. A proto musí USA uchopit svou vůdčí roli v Evropě

Ale nic nového. Vzpomeńme slova generála Pattona z konce 2.SV: „Zabili jsme špatné prase, tanky musí na východ.“ A memorandum min. zahraničí Grewa z 19. 5. 1945 konstatovalo, že válka se SSSR je nevyhnutelná a že je účelné zahájit ji dříve, než se SSSR stihne z války zotavit. Už v srpnu 1945 byl šéfovi US jaderného programu Grovesovi, předložen plán na zničení 15 měst SSSR. Přitom válka s Japonskem, do které SSSR na žádost USA vstoupilo  nebyla zdaleka skončena. VB a USA tak okamžitě porušují své závazky z  Jalty, Postupimi a ze San-Francisca. Vzpomeňme i Wolfowitzovu doktrínu, z r. 1992 zaměřenou na zachování americké převahy ve všech oblastech světa a na potlačení zájmů kteréhokoli jiného státu, byť v jeho regionu. A A USA se svými vazaly z NATO, bez ostychu útočí, ničí a zabíjí na území suverénních států bez jakéhokoli oprávnění. Dnes se už nikdo na Západě nad tím ani nepozastaví a zákonnost ani nepředstírá –  je prostě mrtvá. www.strategic-culture.org

A Ukrajina? – Jaký tam bude systém, forma vlády – to jsou naprosto vedlejší otázky říká Paul Christie. Ale Evropané se musí třást z možné ruské invaze. Tomuto vytvoření obrazu neomaleného Rusa, musí být zasvěcena veškerá činnost masmédií. Pro zpřetrhání ekonomických vazeb je třeba Evropany tak vystrašit ruským nebezpečím, aby to oni sami chtěli a nechat Evropu uzrát do předvýbušného stavu. Po ukončení dodávky ropy a plynu z Ruska, pak musí Evropa zahořet rozhořčením a Evropa bude nucena se přeorientovat na dodávky energonosičů z USA. A my se s naším břidličným plynem opět ocitneme v roli zachránců Evropy. Tehdy budeme mít reálnou šanci vypořádat se svýmí finančními závazky. Rusko nevyloučíme ze světového společenství jen v případě, nebude-li odporovat našemu úsilí překonat finanční problémy. Rozervání Evropy a Ruska je těžký krok, ale uchování statusu quo by vedlo k ještě horším následkům pro Evropu  i pro celý svět.

ot.123 Před  lety prohlásil  Henry Kissinger, že Američané nemohou lhostejně přihlížet, když obyvatelstvo nějaké země je nezodpovědné. Tenkrát se to týkalo politického převratu v Chile, kde atentáty, mučení a politické represe  v režii CIA nepřežilo na 3000 lidí. Je namístě tvrzení této americké autority že „Ukrajina je generální zkouškou na to, co chce Západ znovu provést v Moskvě“?

ot.124  Proč americké úřady označují americká vojenská cvičení na druhé straně světa u hranic s Ruskem za mírová, zatímco ruská cvičení na vlastním území označují tytéž americké úřady za projev agrese?

Evropa musí počítat s tím, že se na jejím území bude válčit a na pozici kontinentu užívajícího si v klidu své výjimečnosti prý Evropané mohou zapomenout, přitvrzuje G. Friedman, vlivný poradce Obamy, Pentagonu i CIA. Klíčovým úkolem USA je prý zamezení spolupráce Ruska s Německem. "Nás totiž mohou ohrozit jen ti dva dohromady“, vysvětluje. Obavy ze spojení německé ekonomické síly s ruskými surovinami jsou prý hlavním motivem americké geopoliky. Zešílení američtí generálové v celostátní tv, vyzývají k „zabíjení Rusů“, konstatuje bývalý významný činitel Reaganovy vlády  P. Roberts.

USA už nemají za to, že jaderná válka nemůže mít vítěze. Šílenci ve Washingtonu uvažují dokonce zcela reálně o „kontrolovaných nukleárních útocích“. Tato teze byla uveřejněna Centrem pro strategická a mezinárodní studia (CSIS – Center for Strategic and International Studies), ve zprávě PROJECT ATOM. Její autoři: Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, James Schlesinger… Všichni, kteří byli u plánování válek od Vietnamu, přes  Irák, Afghánistán a Sýrii až po Ukrajinu. Ve zprávě se uvádí: "Americká vlast by nebyla reakcí na atomový útok na některého svého regionálního spojence postižena." Takže šílenci, kteří by měli být už dávno v blázinci, přesvědčují vládu, že takové malé atomové války lze vést, aniž by se to amerických občanů dotklo. A valná část americké veřejnosti  jim to věří!!   Proti Rusku i Číně už plánují první úder. K tomu se hledá jen vhodná záminka a lze očekávat, jako obvykle, útok pod falešnou vlajkou.

Politiku USA určuje asi 400 lidí, jejichž celkové jmění převyšuje triliony dolarů, řekl bývalý nám. ministra zahraničí USA Powella Wilkerson. „Tito oligarchové řídí všechny procesy ze zákulisí a moc se tak nachází v rukou přibližně 0,001% lidí". Téměř všichni jejich kandidáti si vedou tak, jako by jejich voliči snili jen o zhoršování vztahů s Ruskem. Podívejme se jen na některé z nich.

Carly Fiorina: Jako prezidentka s Putinem nebudu mluvit, dokud  mu neumístíme 6. flotilu i základnu v Polsku, nezřídíme bezletovou zónu, neshromáždíme své arabské-sunnitské spojence a nezačneme dobývat území IS. A dokud neoznámím Íránu „bude nová dohoda". A zablokujeme mu finanční toky. K  tomu nepotřebujeme něčí souhlas nebo spolupráci. Chris Christie: Vytvořím bezletovou zónu nad Syrií, a když ji ruská letadla poruší, tak je sestřelíme, i s rizikem rozpoutání války. A Putinovi řeknu: Budeme sestřelovat letadla ruských pilotů, pokud jsou dostatečně hloupí, aby považovali nového prezidenta za stejně zbytečného slabocha, jakým je ten současný. Jeb Bush ze „staré rodiny“ se nechal slyšet, že v případě svého zvolení povede vůči Rusku rozhodnější politiku. Ruského prezidenta označil za "agilního protivníka" a "tyrana", který se nezdráhá využívat chabého amerického postupu v Sýrii i jinde. Jeho poradce Hadley, šéf „US institutu pro mír“, je znám apely k rozšiřování voj. intervencí do jiných států – konkrétně Iráku, Syrie a k eskalaci konfliktu na Ukrajině.  Clintonová zase oznámila, že Rusko je tradiční hrozbou pro Ameriku a že se připravuje odrážet jeho jakousi nepojmenovanou agresi.

Miliardář Donald Trump je jednou z mála vyjímek  americké rusofobie, který je do určité míry, podobně jako Senátor Bernie Sanders,  vstřícný ke kompromisům. Mj. prohlásil, že akce Hillary Clintonové, coby ministryně zahraničí USA, vedly ke smrti statisíců lidí. Podívejte se, co udělala s Libyí, a co se Sýrií. "Byla to asi nejhorší, ministryně zahraničí v dějinách země“ zdůrazňuje Trump. Činit z toho ale  jakékoliv závěry je předčasné. Zvolený prezident USA bývá vždy politicky jiná osoba než kandidát.

ot.125  USA produkují  mnohonásobně více konvenčních zbraní, protože  zásobují prakticky všechny strany všech světových konfliktů. Zbraně,  které drží americkou ekonomiku jsou v průmyslovém exportu artiklem č.1 a téměř posledním typem průmyslu, který v USA ještě nestojí na pokraji kolapsu,  nebo nebyl „outsourcován“. V čem asi spočívá marketingová strategie? Ve válkách, co nemají konce? Dovedete si představit, pro Ameriku černý scénář, že světu nehrozí válka a boj proti teroru končí?

ot.126  Pokud americké politiky platí jejich zbrojaři, proč se jim v jejich nekonečných válkách podřizuje EU? Platí zbrojařská lobby  i evropské politiky?

ot.127  Válečným zločincům z CSIS už nestačí  desítky milionů   obětí amerických válek realizovaných podle jejich projektů a tak plánují světovou jadernou válku a to bez bez jakýchkoliv vizí co po zničení nejméně poloviny zeměkoule. A z čeho si myslíte,  že bude potom největší ekonomický parazit světa těžit?

ot.128  Český poslanec Koskuba se nechce se svými nejbližšími vypařit pro zájmy kohosi kdesi. Jestliže jste  už  i vy přemýšleli odkud budete světovou apokalypsu sledovat? 

Zde jim oznámil, že zrychlí prodej high-tech zbraní, „bránících svobodný svět“ a současně i temný středověk Bahrajnu, Kuvajtu, Ománu, Kataru, Arabských emirátů a zejména Saudské Arábie. „Všechny systémy raketové obrany budou ´interoperabilní´ se stávajícími programy Pentagonu. Vojenská satelitní síť USA je bude řídit kompletně. Státy Zálivu tak zaplatí regionální raketový systém namířený proti Íránu, Sýrii a Rusku, plně kontrolovaný Washingtonem.“

Řekni  mi kdo jsou tvoji přátele a já ti řeknu kdo jsi. Přesně to lze aplikovat na vztah S. Arábie – USA. Citujme britský The Independent: Skutečnou hrozbou pro Západ jsou Saúdové. Islámský stát vyděsil svět a zastínil tak Saúdskou Arábii – zlovolný, nelítostný a díky ropě mocný stát, který je stejně nebezpečný jako IS a šíří svou chorobnou formu islámu po světě. Podněcuje i financuje zášť a doma drtí lidské svobody, udržuje ženy a děti v porobě, odsuzuje liberální hodnoty i demokracii. Francouzský neokonzervativec L. Murawiec napsal už v r. 2002: „Saúdové jsou aktivní na všech úrovních teroristického řetězce, od plánovačů po finančníky, od  kádrů po pěšáky, od ideologů po roztleskávače.“ A Craig Unger v knize „Rod Bushů, rod Saúdů“, z r. 2004, prokázal mimo jakoukoli pochybnost, že SA je nervovým a finančním  centrem mezinárodního terorismu. 

Podle AI popravila saúdská vláda v r.2015 nejméně 156 lidí, většinu z nich stětím  či ukamenováním!  A 20letý Alí al-Nimr bude, přes protesty západních zemí, popraven a poté ukřižován za účast na prodemokratických protestech během arabského jara /a už 1.den r.2016 popravila 47 údajných „teroristů“, včetně šítského duchovního/. K drakonickým trestům stačí jenom číst zakázané knihy.  A tento zrůdný režim, který  ze svých poprav dělá veřejná představení i pro děti,  vede Radu OSN pro lidská práva, jejíž předseda ovlivňuje ochranu lidských práv po celém světě!! Není snad jsnější důkaz co lze dnes  zkorumpovat a co od OSN můžeme  očekávat? „Saúdský vliv se šíří po světě nerušeně. Západ před jejími vládci jen sklání hlavu. Naši lídři však nebudou čelit SA, zdroji islamistického vymývání mozků. Neudělají to kvůli ropě a ziskům z prodeje zbraní. Političtí zbabělci a nemorální kšeftaři jsou skutečnou hrozbou pro národní bezpečnost“, končí list.

USA toto, za nejasných okolností vzniklé angažmá SA vítají. Tedy země, kde co se týká lidských práv a náboženských svobod ještě pořád vládne temný středověk. To ale není žádné překvapení. Washington už má svoji  historii přehlížení systematického pošlapávání lidských práv Rijádem právě proto, že ty dvě země jsou blízkými spojenci v boji proti Iránu, šítům a Rusku, přičemž plně trpí deficitem své legitimity a morální autority. A i zde jsme v minulém díle seriálu hledali odpověď  na otázku  „Jsou ještě USA demokracií?“

[quote align="center" color="#999999"]