Maďarský ministerský předseda v projevu ke shromáždění svých krajanů proklínal elitářské evropské vůdce jako „zrádce“ a prohlašoval, že ten ničím nerušený příliv migrantů do Evropy je součástí „spiknutí“ za rozrušení národních států.  Viktor Orbán, který je svým odporem vůči politice otevřených hranic se sousedními evropskými zeměmi už proslulý, nebyl při svém posledním projevu nijak zdrženlivý. „Dámy a pánové, to, čemu čelíme, není ničím menším než chvatem, po němž se máme ocitnout za branou realizace projektu podle promyšleného konceptu, který lze prohlásit za levicový a který se snaží o marginalizaci národních států v Evropě,“ konstatoval Orbán.


Ministerský předseda vysvětloval, že „koncept tohoto projektu“ přerostl za hranice pouhého politického hašteření.

„Když tento projekt selhal ve snaze přemoci křesťanství a identitu národního státu pomocí běžného politického zápasu, tak je teď touží odstranit na etnickém základě…,“ tvrdil. Orbán zlověstně vyhlašoval, že věří, že aktivity evropských vůdců řídí skrytá ruka.

„Kým a na základě jaké pravomoci byli vůdci Evropy zaúkolováni nejen, aby dopustili vstup statisíců lidí ze skupin mimo evropskou kulturu na Evropský kontinent, ale dokonce je i přepravovali tak, aby byla už samotná evropská kulturní identita zpochybněna?“ ptal se Orbán.

„Naše odpověď může být jen taková, že v odporu proti této konspiraci a zradě se musíme uchýlit k demokracii,“ vyhlásil Orbán.

Orbán v posledních týdnech opakovaně říkal, že migranti vstupující do Maďarska a do sousedních zemí „vypadají více jako armáda než jako žadatelé o azyl.“

Orbán konstatoval, že je nepřijatelné, „aby se to Maďarsku vnucovalo,“ s dodatkem, že když Evropa splní úkol vyřešení migrační krize a další globální problémy tímto svým způsobem, tak „zahubíme ten styl života… ty hodnoty a i tu sílu, k nimž jsme se v posledních několika staletích vyvinuli.“

Orbán rovněž proklel chorvatského ministerského předsedu jako ‚levičáckou hlásnou troubu zaúkolovanou útoky na Maďarsko.‘ Orbán Zorana Milanoviče označil za vyslance „Socialistické internacionály,“ jejíž členové věří, že současný příliv migrantů je „ dobrá věc.“

Maďarský premiér rovněž naznačil, že i miliardářský investor George Soros řídí „aktivisty“ tak, aby se pokoušeli podvracet evropské národy podporou přílivu migrantů.