Západní země v čele s USA se snaží přisoudit Rusku roli „špatného kluka“ a obnovit ve vědomí svých občanů obraz „sovětského nepřítele“, píše doktor politických věd, ředitel Francouzského centra výzvědných výzkumů Eric Denécé ve svém článku pro Atlantico. Podle názoru politologa ruský zásah v Sýrii „se stal klíčovým momentem v zahájení obnovení pořádku na Blízkém Východě". Přitom Západ s konečnou platností ztratil schopnost reálného pohledu na události, a teď jediným orientačním bodem je pro evropské země „nezodpovědná a maximálně egoistická politika USA, které se snaží zatáhnout ji do všech svých avantýr", píše Eric Denécé.


K těmto „avantýrám" patří revoluce v Tunisu, Libyi, Egyptě, Sýrii, na Ukrajině. Jak poznamenává politolog, tyto revoluce nebyly „živelnými" a byly „částí strategie, vypracované v Americe". Ani jedna z nich neskončila úspěšně a nedosáhla výsledků, které národ očekával, a vznik pseudodemokratických hnutí, která tak aktivně podporoval Západ, vyznávající dvojité standarty, „se ukázal jako katastrofický pro země, jejich obyvatelstvo i samotné ideály demokracie", je přesvědčen autor článku.

„Do hlavy nejdou nesmysly některých analytiků, kteří tvrdí, že Sýrie se může stát pro Moskvu druhým Afghánistánem. Dvě situace jsou tak různé (válčiště, spojenci, přítomné síly atd.), že podobné úvahy absolutně nemohou obstát ani před sebemenší kritikou", píše Eric Denécé.

Ať už bude výsledek syrské krize jakýkoliv, „důvěra k Západu, Evropě a Francii bude nadlouho podryta, a jejich politický a ekonomický vliv očekává značný pokles". Ve mnoha zemích Západ „ne bezdůvodně považují za hrozbu pro mír a stabilitu v celém světě, protože jeho vnější zásahy plodí všude chaos", dochází k závěru politolog.

Zdroj: sputniknews.com

[quote align="center" color="#999999"]

Ovládání lidského chování. Elektromagnetické a radiofrekvenční záření. Mikrovlny. O jaké experimenty jde a proč náš mozek není v bezpečí? Časopis Vědomí jako první médium na světě zveřejňuje výzkumy kryté státním tajemstvím. Tok říjnových informací pokračuje odkrýváním rodinné historie Rothschildů, jednoho z nejzámožnějších klanů na světě. Seriál Pansofie vás zase naučí obnovovat zdraví člověka jakožto energetické bytosti. Nové vydání Vědomí je k dispozici od 8. října u všech dobrých prodejců v Česku i na Slovensku.[/quote]