US korporátně financovaný mozkový trust Brookingský institut vydal v červnu 2015 spis s názvem ‚Rozklad Sýrie: „Strategie regionalizace směřující ke konfederální zemi.“ Tato podepsaná a datovaná otevřená konspirace ve smyslu, rozděl a znič, zaměřená na vpády a po kousíčkách přírůstkově vedenou okupaci Sýrie pomocí bezletových zón a podpory jak US, tak britskými speciálními silami se teď demonstrativně dala do chodu. Tento spis to v nijak se o neurčitost nesnažícími výrazy rozváděl:


[quote align="center" color="#999999"]

Je to myšlena na podporu umírněných elementů přes zřízení bezpečných zón uvnitř Sýrie, jakmile na to budou připravené. Americké stejně jako turecké, britské a Jordánské stejně jako jiné arabské síly budou jednat, aby jim poskytly podporu, a to nejen ze vzduchu, nýbrž nakonec i v poli přes přítomnost speciálních sil. Tento přístup by těžil z otevřeného pouštního terénu v Sýrii, který by mohl umožnit vytváření nárazníkových zón, které by šlo monitorovat ohledně možného nepřátelského útoku pomocí kombinace technologií, hlídek a dalších metod, s nimiž by mohly kromě speciálních sil pomáhat i místní syrští bojovníci.

Pokud by byl Asad tak hloupý, aby tyto zóny ohrožoval, i kdyby nějak donutil ty speciální síly zvnějšku se stáhnout, tak by nejspíš přišel při odvetných úderech vnějších sil o své letectvo, což by jeho vojska zbavilo jedné z mála věcí, v nichž mají oproti ISIS převahu. Tudíž by to nejspíš neudělal. [/quote]

Brookingský institut tu nejenže rozvádí otevřenou konspiraci za okupaci Sýrie, nýbrž to dělá i s otevřeným přiznáním, že jeho cílem vůbec není snížit bojeschopnost tzv. „Islamistického státu“ (ISIS nebo ISIL), nýbrž spíše podvrátit a nakonec svrhnou syrskou vládu. Brookingové se ve skutečnosti uchylují ke konstatování, že cílem bude uchvátit a zabírat syrské území kvůli dalšímu postupu vpřed při uskutečňování amerických ambicí na změnu režimu a na rychlé rozrušování schopností syrské vlády bránit se ISIS, pokud by se Damašek pokoušel zastavovat invazi US.

Teď už vyplouvají na povrch mediální zprávy o US a britských „bojovnících“ operujících v Sýrii. Jejich zázemí, součinnost s jinými, logistická podpora a doprava na bojiště zůstává úmyslně Západními médii zamlžená. Příležitostně však dochází k otevřenému přiznávání, že v Sýrii operují US a britské speciální síly, když jedna z posledních zpráv naznačuje, že britské speciální síly (SAS) v Sýrii operují „převlečené za bojovníky ISIS.“ UK Express ve svém článku, „SAS převlečené za bojovníky ISIS ve skryté válce s džihádisty,“ hlásí, že:

[quote align="center" color="#999999"]

Tato neortodoxní taktika, při níž vidíme jednotky SAS oblečené v černém pod vlajkami ISIS, je spojována s metodami využívanými za Druhé světové války Pouštními dálkovými skupinami proti Rommelovým silám.

Více než 120 členů náležejících k elitnímu regimentu je teď v této válkou rozervané zemi v operaci Shader (Stínič) s úkolem ničit techniku a munici IS, kterou povstalci neustále ve snaze vyhnout se Koaličním náletům přemisťují.[/quote]

Samozřejmě, že tato údajně velice riskantní vojenská operace na „zničení techniky a munice IS“ v Sýrii apeluje hodně na důvěřivost, jelikož všechna technika ISIS se musí do Sýrie nejdříve dostat přes tu samou hranici z Turecka jako SAS, aby tu mohli začít inscenovat svoji operaci. Strategicky a takticky by odříznutí dodávek pro ISIS, než se dostanou do Sýrie, v podstatě zadusilo bojeschopnost ISIS do několika týdnů. Je tedy jasné, že SAS a další Západní speciální síly nejsou v Sýrii, aby bojovaly s ISIS, nýbrž aby, jak přiznávají sami Brookingští, zabíraly syrské území, z něhož budou moci teroristické skupiny včetně ISIS vést válku proti Damašku mnohem bezpečněji.

Obrázek: Severní Sýrie. Příliv zásob pro ISIS přes tureckou hranici lze jasně vidět na kterékoliv mapě publikované Západními médii včetně této od Wall Street Journal. Zelená znamená Sýrií a Íránem podporované Kurdy tvořící to, co lze nazvat obklíčením zásobovacích tras ISIS v národním měřítku. Poslední zůstávající koridor je chráněn v pomalu se formujícím „bezpečném útočišti“ zařizovaném NATO – čímž se odhaluje skutečný zdroj síly ISIS a skutečný cíl NATO v Sýrii

Spolu s tím, jak roste počet US a britských sil v Sýrii na bitevním poli, tak se vymýšlí spousty krycích historek. Poslední vystavil magazín Foreign Policy. Ve své zprávě, „Seznamte se s Američany, co pronikají do Iráku a Sýrie, aby bojovali s Islamistickým státem,“ tvrdí:

[quote align="center" color="#999999"]

Počet Američanů cestujících do zahraničí, aby bojovali s Islamistickým státem, narůstá s tím, že 44 procent všech bojovníků identifikovaných ve zprávě přišlo mezi květnem a polovinou srpna 2015. Ať už je považujete za odvážné vlastence, co se postavili na odpor utlačitelské hrozbě, nebo za všetečné válečné turisty, co se vyžívají v bláznivých rizicích, jedna věc vypadá jistá: Do Iráku a Sýrie bude v blízké budoucnosti přijíždět více Američanů, aby se tu zapojili do boje proti Islamistickému státu.[/quote]

Anekdoty používané k podepření tvrzení Foreign Policy, že tito bojovníci jsou „dobrovolníci“, a ne speciální síly nebo placení žoldnéři, jsou nejjasnějším indikátorem toho, že tento článek a mnoho jemu podobných jsou jen krycí historky. Je ironií, že to bude jeden z „nezávislých věrohodných hlasů“ Casse Sunsteina – Eliot Higgins – který neustále tvrdí, že ruští dobrovolníci na Ukrajině jsou ve skutečnosti vyslaní Moskvou – kdo vydal „zprávu“ na podporu tvrzení Foreign Policy o „dobrovolnících“.

Foreign Policy ve skutečnosti zakrývá bezprostřední uplatňování US zahraniční politiky na vpád na syrské území a jeho okupaci pomocí speciálních sil. Rostoucí počet US a britských speciálních sil v Sýrii k uchvacování a zabírání území nebude možné zakrývat trvale, a tak se fabrikují zástupné povídačky vysvětlující velký a rostoucí počet Západních bojovníků v Sýrii.

A ač nejsou vyhlídky na dobrovolníky cestující do Sýrie úplně vyfantazírované, tak přeprava, financování, vyzbrojování a taktická i politická podpora těchto bojovníků vyžaduje státní zdroje. Skutečnost, že americkým občanům zákon zakazuje účastnit se tímto způsobem zahraničních konfliktů, ale i tak mohou volně vstoupit do Turecka, pak překročit Turky kontrolovaná kontrolní stanoviště, aby mohli bojovat v Sýrii – stejně jako příliv zbraní, zásob a bojovníků k posilování ISIS přes ta samá kontrolní stanoviště – naznačuje, že zavedenou zahraniční politikou US je vyzbrojovat teroristické skupiny k zástupnému svržení syrské vlády, k čemuž teď už přímo využívají i US a britské vojenské síly, aby to dělaly bezprostředně, a provádí se to světu přímo před očima.

Tony Cartalucci

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  landdestroyer.co.uk