Média líčí hranici mezi USA a Mexikem jako bojovou zónu, válečnou hranici. Jaká je skutečnost? Obyvatelé obou zemí se však nenechají odradit konfrontací médií a místo, aby zde panovala nenávistná, odstrašující atmosféra, lidé hrají volejbal a jako síť jim slouží právě hranice mezi oběma zeměmi. Volejbal se pořádá každoročně a tamější lidé jej pojmenovali "wallyball" (tedy hra přes zeď, hranici).


Hra byla součástí Fiesta Bi-Nacional od roku 1979.  Lidé tak využívají negativní projevy obou zemí jako pozitivní situaci a možnost spojit a zlepšit vzájemné vztahy.