Rusko a Západ se nejspíše už nevrátí ke spolupráci a budou žít v nepřátelství, soudí Edward Walker. V tomto případě je nutno podle jeho názoru vytvořit „nárazníkové pásmo“, v němž budou Bělorusko, Ukrajina, Gruzie a Ázerbájdžán. Západní politici si mají dobře zamyslet nad překonáním krize ve vztazích mezi Ruskem a Západem, píše pracovník Kalifornské univerzity v Berkeley Edward Walker v článku, který uveřejnil portál Business Insider. Walker rozebírá současnou situaci a jmenuje tři nejpravděpodobnější varianty vývoje událostí:


  • — Návrat k „normálním" vztahům a spolupráci.
  • — Nestabilní nepřátelské vztahy bez jasných pravidel součinnosti a jasné dělicí čáry mezi Ruskem a Západem. V tomto případě bude podle Walkerova názoru pravděpodobnost války ještě větší.
  • — Stabilní nepřátelské vztahy, v nichž budou určena pravidla součinnosti a dělicí čára mezi stranami. Podobné vztahy se utvořily ve druhé fázi studené války.

Podle hodnocení politologa, nejméně pravděpodobná je první varianta. Pravděpodobnost druhého scénáře činí podle Walkera 55%, i když je pro všechny strany nejméně žádoucí. Pravděpodobnost třetího scénáře je asi 35%.

Realizace třetího scénáře si vyžaduje vytvoření nárazníkového pásma mezi Ruskem a NATO, do něhož budou patřit Bělorusko, Ukrajina, Gruzie a Ázerbájdžán. Má mu být udělen zákonný status cestou uzavření mezinárodní dohody.

Klíčovou podmínkou přitom bude, že země nárazníkového pásma nebudou zapojeny do žádných svazků pro zajištění kolektivní bezpečnosti, a na jejich územích nebudou dislokována cizí vojska.

Neutralita nepředpokládá přitom odzbrojení a může dokonce napomáhat zvýšení bezpečnosti neutrálních zemí, jak to ukazuje příklad Švýcarska nebo Lichtenštejnska, podotýká politolog. Kromě toho, neutrální status napomáhá ekonomické prosperitě.

Walker poukazuje na to, že neutralita nesmí být překážkou pro zapojení Ukrajiny a Gruzie do Evropské unie. V tomto případě však budou muset se vzdát účasti v Kolektivní politice bezpečnosti a obrany EU. Ukrajině a Gruzii nelze také nabízet členství v NATO, protože to vytvoří hrozbu války s Ruskem, zdůrazňuje analytik.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, podívejte se na nové webové stránky nezávislého časopisu Vědomí
  • [/quote]

    Zdroj: sputniknews.com