Brown napadá skeptický portál Climate Depot za to, že vystavilo jeho e-mail: „Climate Depot vystavuje můj obrázek a můj osobní e-mail a během 48 hodin dostanete stovky opravdu odporných e-mailů, z nichž některé jsou nenávistné s hrozbami smrtí.“ Profesor „klimatické etiky” z Penn State University Donald Brown vyhlásil, že skeptici jsou nejspíš vinni „novým zločinem proti lidskosti”, jelikož způsobili 25leté zpoždění akcí na zastavení klimatické změny. Brown, který se objevil spolu s profesorem Michaelem Mannem proslulým z Climategate na fóru Penn State 30. dubna 2012 se obořil proti tomu, co označil za „dezinformační kampaň“.

Podívejte se na video s Brownem a Mannem tady. (Brownovy komentáře ke Climate Depot začaly kolem 23:00 a jeho poznámky o „novém zločinu proti lidskosti“ se objevily kolem 00:50 – uvádí Tom Nelson)

Brown rovněž vybalil na Climate Depot, že vystavilo jeho e-mailovou adresu (Dab57@psu.edu) a lamentoval nad taktikou a dopadem klimatického skepticismu.

Brown: „Bohužel skepticismus není bez následků – ztratili jsme 25 let. Tohle není dezinformace. Myslím, že bychom měli podnítit rozhovory o tom, není-li to určitým druhem nového zločinu proti lidskosti. Je to opravdu strašlivá záležitost. Je to odporné. Má to ohromné důsledky pro lidi v Africe a v malých rozvojových zemích a USA zůstaly téměř samy, ale i ty selhaly v akcích proti klimatické změně, právě proto si to myslím.“ (Climate Depot poznamenalo: Jsou to tzv. klimatická „řešení“, která mají pro lid Afriky těžké následky! Viz: OSN říká chudým zemím: „Ty z vás, co přijmou politiky proti prosperitě, proti pracovním místům a proti růstu, ty obohatíme“)

Donald Brown se objevil na fóru v kampusu Penn State University. Fóra se zúčastnili i profesoři z Penn State Michael Mann, Janet Swim a Rick Shuhmann i postgraduální student Peter Buckland. Toto fórum mělo název „Změna morálního klimatu ke klimatické změně“ a tvrdilo, že „se zaměřuje na popírání klimatické změny“.

Brown vypíchl Climate Depot za jeho roli jako součásti údajného „nového zločinu proti lidskosti.“

„Pravděpodobně nejotravnější taktikou ze všech je kyberšikana. Climate Depot vystavuje můj obrázek a můj osobní e-mail a během 48 hodin můžete dostat opravdu ohavné e-maily – některé z nich nenávistné s hrozbami smrtí,“ řekl Brown.

„Čisté a zjevné zastrašování. Je to opravdu ohavné, čiré zastrašování,“ dodal Brown.

Podívejte se na video tady.

Není to poprvé, kdy profesor Brown na Climate Depot zaútočil. Viz: Oteplovačský klimatický „etik“ profesor Donald Brown zatracuje Morana z Climate Depot: „Moranova taktika je zavrženíhodná … Musí se chápat jako vyložené zastrašování“.

Climate Depot poznamenává: Vystavit veřejně dostupné e-maily je prý „zastrašování“. Ne tak docela. Zde je zastrašování: „Popravujte“ skeptiky! Šokované povolání do akce: „Až jak daleko to musí zajít, abychom zavírali nebo popravovali popírače globálního oteplování.“ – „Neměli bychom je začít trestat hned?“

Zde jsou také příklady některých nenávistných e-mailů, jaké Climate Depot pravidelně dostává. Viz: „Opravdu doufám, že jednoho dne budete postaveni před soud, ještě před světovým tribunálem s obviněním ze ‚zločinů proti lidskosti‘. Doufám, že vás pověsí i se zbytkem těch loutek průmyslu fosilních paliv. Představujete zlo, vy malí zku******.

Vztahující se odkazy:

Profesor klimatické etiky Donald Brown odhalen při „bezduchém překrucování vědy a útržkovitém chápání předlohy zákona o klimatu“. (Dab57@psu.edu) – „Jak by mohlo schválení klimatického zákona, který ‚postrádá vědecký smysl‘ zlepšit etiku či morálku nebo klima?“

“Profesor klimatické etiky Donald Brown se ptá, zda ‚dezinformační kampaně‘ skeptiků jsou ‚novým druhem útoku na lidstvo?‘ – Tvrdí, že skeptici jsou zapojeni do ‚morální zvrhlosti‘. Dab57@psu.edu – Jó! Brown věří, že vystavení oteplovačských e-mailů zastavilo klimatické zákony a dohody OSN! Lamentuje, že skeptici ‚povzbuzují příznivce, aby posílali odporné, hrozivé e-maily … Tohle je čiré zastrašování, nikoliv rozumná skepse … Tyto taktiky pravděpodobně byly příčinou pochybení US a několika dalších zemí s velkými emisemi, aby více než dvacet let ještě nerealizovaly politiky velké redukce skleníkových plynů.“

Oteplovačský klimatický ‚etik‘ profesor Donald Brown zatracuje Morana z Climate Depot: „Moranova taktika je zavrženíhodná … Musí se chápat jako čiré zastrašování.“

Willis Escchenbach kárá klimatického ‚etika‘ profesora Donalda Browna: „Zůstaň u vědy a nech toho vnucování soudného dne z přehřátí ostatním. Vůbec to nesedí tvému stylu… Nejsi ani dobrý alarmista.“ – Dab57@psu.edu – „Existuje spousta důkazů, že ani tornáda, ani epizody extrémního počasí nepřibyly… To je vědecký důkaz.“ – „Důvodem, proč riziko v této části nebylo dokázáno, zjevně ukazuje, že nebylo reálné … takže když teď ,mainstreamoví‘ vědci vydávají varování, tak se tomu lidé z větší části posmívají.“


Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: prisonplanet.com

]]>