Po dlhých desaťročiach mieru dnes Európa vstúpila do nebezpečného obdobia, keď znovu hrozí rozpútanie veľkého vojenského konfliktu na jej území, hneď za hranicou nášho štátu. Muži, ktorí sa nechcú nechať odviesť, v prípade, že sa tento konflikt dotkne aj našej republiky, majú už iba niekoľko dní, aby sa zbavili mobilizačnej povinnosti. V časti slovenskej verejnosti sa po zrušení základnej vojenskej služby v Slovenskej republike zakorenila nesprávna predstava, že zároveň došlo aj k zrušeniu brannej povinnosti.


Branná povinnosť je však stále (ako jedna z mála vo vzťahu k fyzickým osobám) ustanovená v Ústave Slovenskej republiky, píše šefredaktoro portálu Projustice Ján Škrobák vo svojom článku a pokračuje: "Oproti minulosti je však obsah brannej povinnosti iný. Nezahŕňa plošnú povinnosť výkonu vojenskej služby v čase bezpečnosti. Jej obsahom je povinnosť podrobiť sa odvodu iba v čase vojny alebo vojnového stavu."

Muži, ktoré by nechceli z dôvodov vnútornej výhrady založenej na svedomí alebo náboženskom presvedčení v prípade vojny alebo vojnového stavu vykonávať mimoriadnu službu, by sa nemali spoliehať na to, že pri odvode nebudú odvedení kvôli prípadnej zdravotnej nespôsobilosti na výkon mimoriadnej služby, s tým, že ak budú predsa odvedení, odoprú výkon mimoriadnej služby – pokračuje Ján Škrobák.

Keďže po dlhých desaťročiach mieru a po zrušení povinnej vojenskej služby už mužov ani nenapadne myslieť na vojnu, prestal sa týmito problémami ktokoľvek zaoberať. Dnes však vstupuje Európa do obdobia, keď hrozí, že na jej území sa odohrá veľký vojnový konflikt. Slovensko za ktorého hranicou momentálne prebieha konflikt, ktorý sa k tejto veľkej vojne môže stať rozbuškou, je priamo ohrozené. V prípade vypuknutia konfliktu by naša republika bola zatiahnutá a musela by mobilizovať. To znamená, že každý muž s trvalým pobytom na území SR prvým dňom kalendárneho roku, v ktorom dovŕšil devätnásty rok veku by mohol byť odvedený.

O tom, že situácia je vážna, svedčí aj nedávne vyjadrenie premiéra Roberta Fica, že na 70 percent hrozí vojnový konflikt veľkých rozmerov.

Po medializovaní varovania vydal Ministerstvo obrany SR stanovisko, v ktorom sa na jednej strane ohradzuje voči dezinformáciam, ale na strane druhej zverejnené informácie potvrdzuje, keďže uvádza, že „odopretie mimoriadnej služby v stave bezpečnosti je možné v zmysle platnej legislatívy už od roku 2005. V zmysle zákona môže občan, na ktorého sa vzťahuje branná povinnosť odoprieť v stave bezpečnosti výkon mimoriadnej služby, ak je v rozpore s jeho svedomím, alebo náboženským vyznaním.“

„Občan môže takéto vyhlásenie podať v roku, v ktorom mu vznikla branná povinnosť a v januári každého nasledujúceho roka až do zániku brannej povinnosti. Takéto vyhlásenie sa ale nevzťahuje na obdobie krízovej situácie (núdzový stav, výnimočný stav, vojnový stav, vojna),“ uvádza sa v stanovisku ministerstva.

Z uvedeného teda vyplýva, že ak ukrajinský konflikt zasiahne aj Slovensko a muži nepožiadajú o odopretie výkonu mimoriadnej služby, na základe povolavacieho rozkazu budú musieť opustiť svoje rodiny, domovy i zamestnanie a odísť brániť svoju vlasť.

 

Vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby

Vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby je potrebné vyplniť a poštou zaslať na príslušný okresný úrad v sídle kraja do 31. januára 2015 . Doklad o odoslaní je potrebné si odložiť.