Studie Royal Society nás nikoliv překvapivě obdařila závěry, v nichž spoluautor Ekovědy volá po “krocích k osekání populace tak humánně a tak rychle, jak je to jen možné” Royal Society, organizace sestávající z renomovaných ekofašistů a fanatiků depopulace, vydala “hlavní zprávu” volající po “stabilizaci” globální populace a redukci spotřeby v rozvojových zemích. Výsledek této zprávy po 21 měsících „objektivních“ studií o růstu lidské populace a jeho důsledcích pro sociální a ekonomický vývoj nepřekvapuje.


„Počet lidí žijících na planetě nebyl nikdy vyšší, úroveň jejich spotřeby je bezprecedentní a v prostředí dochází k rozsáhlým změnám. Můžeme si zvolit změnit rovnováhu využití zdrojů k mnohem rovnostářštějšímu vzorci spotřeby … nebo si můžeme zvolit nedělat nic a nechat se unášet spirálou sestupu k ekonomickým a environmentálním chorobám vedoucím k ještě nerovnější a nepřívětivější budoucnosti,“ uvádí se ve zprávě.

Zpráva rovněž tvrdí, že rozvojové země budou muset ode dneška až do roku 2050 postavit ekvivalent města o milionu obyvatel každých pět dnů, aby si poradily s tempem nárůstu populace.

„Z technického hlediska bude nezbytné, aby se většina rozvojových zemí zdržela určitých druhů spotřeba, jako je CO2,“ říká Jules Pretty, který byl členem jedné pracovní skupiny v Royal Society.

Studie argumentuje, že by měl vzniknout požadavek na „snížení plodnosti“ v chudších zemích, zvláště v Africe.

„Až budeme zpomalovat růst populace, tak dáme pravomoci ženám a poskytneme více peněz na investice do vzdělání v nejméně rozvinutých zemích. Většina žen chce méně dětí,“ argumentuje pan Pretty.

Renomovaný populační alarmista profesor Pau Ehrlich se do této záležitosti vložil a šel ještě dále než Royal Society.

Ehrlich řekl Guardian, že optimální populací pro Zemi je 1,5 až 2 miliardy lidí, místo 7 miliard, kteří žijí dnes, nebo 9 miliard očekávaných v roce 2050.

„Kolik vás udrží, to závisí na životním stylu,“ říká Ehrlich. „Přišli jsme s 1,5 až 2 miliardami, protože můžete mít velká aktivní města a divočinu. Když ale chcete mít svět s chovem lidí jako v drůbežárně, kde bude mít každý jen minimální prostor a potravu, a každý bude udržován, jen aby přežil, může dlouhodobě udržet naživu asi 4 nebo 5 miliard lidí. Ale my jich už teď máme 7 miliard. Takže musíme humánně a tak rychle, jak je to jen možné, přikročit ke smrštění populace.“

„Otázkou je: můžete se dostat za ten vrchol bez katastrofy jako celoplanetární mor či jaderná válka mezi Indií a Pákistánem? Budeme-li postupovat vpřed stejným tempem, čekají nás různé formy katastrof. Lze nějak zpomalit postup k pohromám, jako že lidé budou čím dál více a více hladovět, nebo ke katastrofickým pohromám, protože lidé budou mít větší šanci, že se nějaký příšerný virus se přenese ze zvířete do lidské populace, což by mohlo vést k plošnému vymírání.“

Ehrlich byl spoluautorem „Ekovědy“ s Johnem P. Holdrenem, který se náhodou stal Obamovým vědeckým carem. Jak už jsme uvedli dříve, tak notoricky známá učebnice z roku 1977 ze zaplavená myšlenkami na nucené potraty, „povinné sterilizace“ a na vytváření „planetárního režimu“, který by dohlížel na velikost lidské populace a kontroloval veškeré přírodní zdroje jakožto způsob ochrany planety.

Ehrlich, ačkoliv přiznává, že tyto myšlenky byly v knize diskutovány, tak popírá, že je jejich přívržencem.

Co se týče toho, Royal Societ je před 350 lety zřízeným orgánem, jehož vedoucí členové jsou otevřeně posedlí protlačování agendy depopulace. Tato skupina se rovněž plnou svou vahou vrhla do podpory hnutí globálního oteplování, což vede k naprosté podpoře pro legislativu zaměřenou na redukci emisí uhlíku o 80%, což je proces, jenž zdevastuje globální ekonomiku a drasticky všude zredukuje životní úroveň.

Tato společnost byla v prosazování člověkem zapříčiněného globálního oteplování daleko vehementnější ještě než národní vlády a volá po drastickém ořezání CO2 už v krátkodobém výhledu, nikoliv k obvykle cílovému datu 2050.

Tato je rovněž intimně spjatá se zametením skandálu s e-maily z Climategate pod koberec.

Jeden z členů pracovní skupiny Royal Society pro její populační studii byl Jonathon Porrit. Porrit je bývalým předsedou Britské komise trvale udržitelného rozvoje, jedním z vedoucích zelených poradců bývalého ministerského předsedy Gordona Browna, který uvedl, že britská populace se musí ořezat na polovinu z asi 60 milionů na 30 milionů, má-li se vybudovat udržitelná společnost.

Porrit je rovněž členem notorické známé The Optimum Population Trust (OPT) sídlící v Británii, což je skupina pro veřejnou politiku vedoucí kampaně za postupný pokles globální lidské populace na to, co oni vidí jako „udržitelnou“ úroveň.

Když to v roce 2010 oznámili, začínal novinový článek OPT o studii Royal Society řádkem: „Lidská populace je daleko vyšší než populace jakéhokoliv jiného primáta kdykoliv v historii.“ A tohle přesně vykresluje odkud pochází přístupy těchto lidí k jejich výzkumům.

Dalším pozoruhodným členem jak OPT, tak i Royal Society je futurolog a vrcholný eko-fašista James Lovelock.

Lovelock se v roce 2009 stal patronem OPT. V prohlášení vydaném k potvrzení a zdůraznění tohoto jmenování volal Lovelock po tom, aby environmentální hnutí jako celek „uznalo pravdu a promluvilo“ o vazbě mezi nárůstem počtu lidí a globálním oteplováním.

Lovelock řekl: „Ti, kdo nezvládli pochopení, že nárůst populace a klimatická změna jsou dvěma stranami té samé mince, jsou buď ignoranti či uhýbají před pravdou. Tyto ohromné environmentální problémy jsou neoddělitelné a diskutovat o jednou a zároveň ignorovat ten druhý, je iracionální.

Dodal ještě: „Jak bychom snad mohli snížit emise uhlíku a zábor půdy, zatímco by zároveň počet emitorů a prostor, který zabírají, neotřesitelně vzrůstal? Kdy ti ekologiské, co tvrdí, že jsou zelení, uznají pravdu a promluví?“

Nedávno Lovelock rovněž apeloval na ukončení svobody, aby všemu nadřazená globální moc sestávající z „několika lidí s autoritou“ mohla dohlížet na radikální mýcení lidské populace planety, aby se tak bojovalo s klimatickou změnou.

V bizarním manévru a v takovém, co ukazuje, kolik negativních reakcí utržil, Lovelock nedávno svůj postoj ke globálnímu oteplování úplně obrátil a přiznal, že býval alarmistou.

Takže už začínáte vidět, jak směšné je očekávat, že studie globální populace od Royal Society, která bude určitě používána jako odkaz dalšími vůdčími institucemi a globálními orgány, by mohla být jakkoliv „objektivní“.

OPT a Royal Society se rovněž vychloubá jako patronem miláčkem BBC provázejícím pořady o divoké přírodě a filmovým producentem sirem Davidem Attenboroughem, který volal po politice jednoho dítěte, jako je ta, co má komunistická Čína, že by se měla realizovat i v Británii. Tento návrh je jednou z  hlavních iniciativ OPT. I Attenborough byl v jedné z  pracovních skupin v Royal Society pro tuto studii populace. A opět lze snad rozumně očekávat, že vliv tohoto muže povede k „objektivní“ studii populace?

Dalším členem této pracovní skupiny byl cambridgeský ekonom sir Partha Dasgupta, rovněž příslušník OPT.

Profesor Malcolm Potts je dalším členem pracovní skupiny a byl prvním mužským doktorem na Potratové klinice Marie Sopesové v Londýně, ten byl rovněž poradcem k sestavení britského Zákona o potratech z roku 1967.

Marie Stopes byla prominentní kampanistkou za realizaci eugenických politik. V knize Blažené mateřství (1920) volala po „sterilizaci těch, kdo jsou naprosto nevhodní k rodičovství, aby se jim zprostředkovala její možnost, ve skutečnosti, aby bylo povinné.“ Do této skupiny podle ní patří ti nikoliv bílí a ti chudí.

Stopesová, antisemitská sympatizantka s nacismem vedla kampaně za selektivní chov lidí, aby se dosáhlo rasové čistoty, což je vášeň, kterou sdílela s Adolfem Hitlerem ve zbožňujících dopisech a básních, které posílala tomuto vůdci Třetí říše.

Stopesová se rovněž účastnila nacistického kongresu o populační vědě v Berlíně v roce 1935, přičemž volala po „nucené sterilizaci nemocných, opilců nebo jednoduše i těch se špatným charakterem.“ Stopesová realizovala své odpudivé teorie tím, že soustřeďovala své potratové kliniky do chudinských čtvrtí, aby snížila u nižších tříd míru porodnosti.

Stopesová zanechala většinu svého majetku Eugenické společnosti, organizaci, co sdílela její vášeň za rasovou čistotu, a ta dosud existuje, ovšem dnes pod novým názvem Galtonův institut. Ke členům této společnosti patřili takoví jako Charles Galon Darwin (vnuk toho evolucionisty), Julian Huxley a Margaret Sanger.

Snad nejpozoruhodnější je, že šéfem této studie Royal Society byl John Sulston, tj. muž, který proslul, že hrál vůdčí roli v  Projektu lidského genomu, což je úsilí o identifikaci a zmapování tisíců genů z lidského geonomu. Sulston pracoval pod James D. Watsonem, notorickým eugenikem, který v minulosti argumentoval, že černoši jsou dědičně méně inteligentní než běloši a prosazoval vytvoření lidské „super-rasy“, kde by se atraktivní a fyzicky silní geneticky vyráběli v laboratorních podmínkách. Watson se rovněž přidal k Royal Society, a opravdu v roce 1993 od této společnosti obdržel Copleyho medaili cti za „dosažení neobyčejných výsledků ve výzkumu v jakémkoliv oboru vědy, v níž se střídají fyzikální vědy s biologickými vědami.“

Sulston je rovněž vedoucím přívržencem obnovené Ateistické skupiny nyní jako Britská asociace humanistů.

Je jasné, že tato organizace a tito lidé jsou ponořeni v eugenické vědě a v této nauce pokračovali pod pláštíkem environmentalismu. Ti nenávidí lidstvo a jakákoliv zmínka o tom, že jejich populační studie představuje cokoliv jiného než jen základnu k prosazování masového odlidňování je trapná.

Je příkazem doby, aby si média, vzdělávací instituce, vládní představitelé i širší veřejnost tato fakta uvědomili.Film Alexe Jonese Konečná hra vysvětluje, proč jsou elity posedlé prosazováním eugeniky a bizarní filosofie rasové hygieny. Zde je dokumentární snímek.

Royal Societ rovněž prováděla rozsáhlý výzkum geoinženýringu planety, aby zmanipulovala klima a neustále u vlády lobuje, aby do této oblasti přesměrovala financování. Vláda UK nedávno vydala dlouhou zprávu o geoinženýringu převážně opisující z výzkumů Royal Society. Zpráva navrhla metody včetně rozstřikování sirných aerosolů do stratosféry, aby se napodobil ochlazující účinek vulkanických erupcí, právě tak jako umístění zrcadel do vesmíru, aby odrážela paprsky Slunce pryč od Země, což je technika známá jako Správa slunečního svitu (Solar Radiation Management – SRM). (Poznámka překladatele: Nedá mi, abych si u „Správy slunečního svitu“ nevzpomněl na pohádku básníka a spisovatele Jiřího Wolkera – O milionáři, který ukradl slunce.)

Ta samá témata, co jsou v této Společnosti vznášena, jsou pak znovu omílána opět a opět různými skupinami veřejné politiky a ekologisty zrovna tak jako i nejvlivnějšími vědci ve vládě USA.

Ačkoliv si vy a já můžeme myslet, že ta tvrzení o sterilizaci a depopulaci by nikdy nebyla přijata veřejností, přesně tyhle koncepty se není zbožňují a popularizují jako cesta vpřed pro lidstvo.

Umožnit těmto eugenikům moderních dnů, aby nám zaneřádili planetu, je jako předat Dr. Josefu Mengelemu kontrolu nad systémem zdravotní péče. Tyto skupiny se už ukázaly být ztřeštěnci touhou po totální kontrole a prosazování určitého typu tak krvelačné eugeniky, že ani Hitler ve své štvanic za dosažením super-rasy, se k ní neuchýlil.

Jak už jsme uvedli dříve, vyvolávání asociací mezi klimatickou změnou a přelidněním je zatíženo fundamentální zvrhlostí.

Populace v rozvinutých zemích klesá a dramaticky roste jen v zemích třetího světa. Samotná úroveň industrializace zastaví trendy růstu populace a i přesto, že modely světové populace běžně ukazují, že pozemská populace dosáhne v roce 2050 úrovně 9 miliard a poté začne pomalu klesat. „Populace nejrozvinutějších zemí zůstane do roku 2050 téměř nezměněná na 1,2 miliardách,“ uvádí se ve zprávě Spojených národů.

Jakmile se země zindustrializuje, tak se průměrný počet dětí na domácnost ustálí na 1,6 – takže populace západního světa ve skutečnosti klesá. Jsme svědky tohoto trendu i v asijských oblastech jako Japonsko a Jižní Korea. OSN uvedla, že populace bude mít vrchol 9 miliard a pak začne klesat.

Navíc, jak nedávno zdůraznili v The Economist, globální porodnost klesá.

Jelikož radiální ekologisté tlačí na de-industrializaci světa, aby se tak utkali s tou tak zvanou uhlíkovou stopou, tak by tím tento trend, jenž přirozeně snižuje počet dětí, co lidé mívají, naopak obrátili. Kdyby se fanatikům klimatické změny dovolilo realizovat jejich politiky, tak by globální populace nadále rostla a to přelidnění by se nakonec mohlo stát i reálným problémem – což je další příklad, jak hysterici globálního oteplování ve skutečnosti z dlouhodobého hlediska poškozují životní prostředí země tím, jak brání přelidněným zemím, aby se rozvinuly a přirozeně tak snížily porodnost.

I kdybyste hráli ďáblova advokáta a přijali, že lidé fakt způsobují katastrofické oteplení a že je nás fakt příliš mnoho, a kdybyste se dovedli přenést přes nacistické konotace eugeniky z minulosti s její kontrolou populace politikami odlidňování, nejsou tyto metody i tak pořád platným řešením předjímané hrozby klimatické změny.

I tak by bylo reálným řešením nalít peníze do zvednutí životní úrovně ve skomírajích chudých zemích třetího světa, čímž by se těmto zemím umožnila industrializace a spatřili bychom, jak se úroveň populace přirozeně srovná.

Třetí svět míst toho spatřil zdvojnásobení cen potravin kvůli politice klimatické změny, jelikož se ohromné výměry zemědělské půdy přetvořily na pěstování biopaliv.

Denně jsme bombardováni idiotskými tvrzeními, že lidská rasa i život sám jsou virem, který se rozšířil po celé planetě a že musíme uvažovat o zaškrcení našeho vlastního pokroku, abychom tomu vzdorovali.

Provazování ekologistické politiky s agendami odlidňování otevírá dveře pro eugeniky a není žádným překvapením, že těmito dveřmi se vlévají i hordy elitistických špinavců, kteří se zrovna začínají prodírat do první řady fronty boje za vyhlazovací politiku.

Zatímco oni protlačují své šílené návrhy podporou ramenáčské válkychtivosti v boji proti klimatické změně prostřednictvím našich vlád a médií hlavního proudu, jsem to my, kdo jsou povinni zachránit naší planetu a naše místo na ní proti té jejich zrůdně agendě masového odlidňování, dřív než bude příliš pozdě.

MUST READ: The Population Reduction Agenda For Dummies

Poznámka překladatele: K historii politického a propagandistického boje, kdy se pod záminkou různých alarmismů snažily určité elity o fašizaci a depopulaci planety lze v češtině doporučit tuhle Crichtonovu přednášku.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: prisonplanet.com