V Moldavsku dochází v současné době k podivným (a pro někoho i málo pochopitelným) politickým, ekonomickým a veřejně-kulturním událostem přímo spojeným s oficiálními prohlášeními rumunského vedení (v osobě premiéra Victora Ponteho), že „v nejbližší době přestane Moldavsko jako suverénní stát existovat“ a promění se v „rumunskou provincii“. Pokud to řekneme jinými slovy, tak na oficiální, evropské úrovni, členský stát NATO a EU Rumunsko oznamuje svůj druhý pokus o realizaci plánu Hitlera a diktátora Antonescu s územím suverénního Moldavska, o anšlus Moldavského suverénního státu, člena OSN a jiných mezinárodních organizací.


Unisono s rumunským premiérem se vyjadřují i vedoucí představitelé a poslanci parlamentárních prorumunských stran, kterými jsou liberální a liberálně-demokratické strany, mluvící o nutnosti připojení Moldavska k Rumunsku a také o pozastavení jeho členství v SNS a jiných organizacích spojených s východním vektorem rozvoje Moldavska.

Předseda parlamentární komise pro zahraniční politiku Moldavska Anna Gutu zašla ještě dále, když prohlásila, že je účelné vzdát se Podněstří a připojit zbylou část Moldavska k Rumunsku. Mluvila o tom ve svém rozhovoru pro rumunské noviny, kde vyjádřila svůj pohled na celou řadu věcí, poškozujících suverenitu a územní celistvost Moldavska.

Je to zvláštní, ale Bezpečnostní a informační služba (SIB RM) i generální prokuratura zachovávají ve věci vyjádření poslankyně vládní kolice obsahující přímé výzvy k porušení územní celistvosti a ústavního uspořádání Moldavska, plné mlčení. Takovým způsobem de facto vyjadřují svůj souhlas s vyjádřeními těchto zástupců moldavského vedení. Jak se říká, „mlčení znamená souhlas“.

Premiér Moldavska a moldavský parlament jsou v této věci také solidární, neboť nečinní žádné pokusy zabránit narůstajícímu nebezpečí vojenského vpádu Rumunska – členského státu NATO na území suverénního Moldavska. V této souvislosti je dobré připomenout, že podle všech veřejných anket v Moldavsku je 85 % obyvatelstva kategoricky proti sloučení s historickým nepřítelem moldavského národa, agresivním Rumunskem.

V moldavské ústavě je jednoznačně uvedena skutečnost o nepřípustnosti likvidace suverenity země ve vlastnictví národa a také zákaz narušování územní celistvosti Moldavska.

 

Válka: 1. Pokus

Připomenu, že 6.-7. dubna 2009 dnešní vedoucí představitelé moldavského parlamentu již jednou provedli protistátní teroristický akt spojený s uzurpací moci, když demonstrativně rituálně spálili symboly státní suverenity Moldavska – budovu moldavského parlamentu a sídlo prezidenta.

To nedůležitější a nejodpornější na tomto rouhání a protistátní činnosti bylo to, že přitom spálili i originál Deklarace o nezávislosti Moldavska, kterou podepsali poslanci prvního volebního období. Tento akt vandalismu a zneuctění originálu státní suverenity Moldavska, veřejné spálení historicky významného zakládajícího státního dokumentu, jakým bezesporu Deklarace o nezávislosti je, se uskutečnil poprvé v lidské historii a nemá precedens.

Poté, kdy byly budovy moldavského parlamentu a sídlo prezidenta vykradeny a spáleny, stávající vláda zosobněná liberálními antimoldavskými stranami, které mají ve svých řadách lidi, jejichž ideologie je cizí mnohonárodnímu moldavskému obyvatelstvu, přispěla i k urážce neozbrojených pracovníků moldavské policie, kteří vykonávali svoje povinnosti jako strážci pořádku a právního řádu. Mnozí z nich byli zmrzačeni dlažebními kostkami a Molotovovými koktejly, kterými je beztrestně zasypávali neofašističtí bojovníci, speciálně připravení na základnách CIA v Rumunsku a Moldavsku.

Celý ten cirkus byl on-line vysílán po celém světě a doprovázen hesly o boji proti komunistickému a ruskému dědictví.

Ve výsledku byla moldavská státní symbolika pošlapána. Nad moldavským parlamentem rumunští neofašisté vyvěsili vlajku sousedního státu – Rumunska, na fasádě moldavského parlamentu byl vyvěšen transparent s vyobrazením mapy Rumunska se začleněným Moldavskem.

Hlavní věc však spočívá v tom, že bezesporu ti samí lidé, kteří připravili tyto krvavé události, plánovali začátek třetí světové války za úplného zničení státních symbolů napřed v moldavském hlavním městě a následně v dalších velkých městech Moldavska jako jsou Bălţi, Cahul, Nisporeni, Vulcănești, a jiné.

Na začátku však museli prolít nevinnou krev jakoby ochránců moldavského národa.

Vzhledem k tomu, že si uvědomovali, že podle řádu vnitřní služby ochrany prezidenta a jeho sídla v Moldavsku, musí být v případě útoku na tyto státní objekty zvláštní důležitosti nebo na osoby, které je hlídají, použita ostrá střelba, organizátoři tohoto protistátního převratu v Moldavsku schválně poslali do útoku proti ochrance těchto objektů školáky a studenty z moldavských škol a univerzit.

Je důležité poznamenat, že pouze díky včasnému a operativnímu zásahu moldavské kontrarozvědky pod vedením plukovníka SIB Ivana Machu, se povedlo zabránit těmto krvavým událostem.Ochrance sídla prezidenta a budovy parlamentu byla odebrána ostrá munice a bodáky.

Podle plánu CIA měli být po prolití krve nevinných školáků a studentů v Moldavsku povoláni pod záminkou urychlené pomoci ze sousedního Rumunska stejní „rumunští studenti“.

Pro toto divadýlko bylo předem na území Rumunska připraveno několik tisíc albánských hrdlořezů, kteří v Kosovu již předvedli svoji oddanost Washingtonu.

Moldavský národ tehdy nepodpořil protistátní převrat a moldavská kontrarozvědka včas uzavřela koridor z Rumunska do Moldavska, který byl vytvořen speciálně pro tyto bandy mezinárodních teroristů.

Je zapotřebí přiznat, že tehdy nehledě na úspěšnou práci moldavské kontrarozvědky moldavští komunisté, kteří byli u moci a dostali strach o své nakradené milióny v amerických bankách, předali svou moc zrádcům moldavské státnosti zosobněné unionistickou stranou a přešli do opozice ve snaze uchovat si svoje požitky.

 

Válka: 2. Pokus

Strany a organizace kontrolované CIA, vypěstované na území Rumunska a Moldavska pod praporem organizace Acțiunea 2012 podnikly druhý aktivní pokus o rozpoutání třetí světové války z území Moldavska 25. března 2012.

Hesla se od dob požáru moldavského parlamentu nezměnila. Ty samé protiústavní činy směřované ke zničení suverenity Moldavska, jeho územní celistvosti a k podněcování etnické nenávisti.

Důležité je poznamenat, že v souladu se sčítáním lidu Moldavska v roce 2004 se za etnické Rumuny považují pouhé 2 % obyvatel.

O čem to vypovídá? Ukazuje to, že před očima celého světa 2 % obyvatel země pod vedením CIA vystupuje otevřeně s antimoldavskými hesly a provokuje tak celý moldavský národ ke krvavým bojům, poštvává proti sobě Moldavany z pravého a levého břehu Dněstru a pravoslavné Moldavany proti rumunským věřícím. Je zde aplikováno standardní schéma washingtonského vedení, při kterém (stejně jako to bylo prodemonstrováno na Majdanu – pozn. překl.: …a také v Libyi) neznámí ostřelovači ve stanoveném okamžiku průběhu nezákonné a protiústavní akce vyprovokují občanskou válku.

O to samé se pokoušeli organizátoři Acțiunea 2012 v březnu 2012.

Tenkrát byly neofašistické organizace, sponzorované americkou Agenturou národní bezpečnosti a podporované liberálními moldavskými silami, moldavští satanisté, zástupci proruské 5. kolony a mladí lidé, kteří přijeli do Moldavska z Rumunska a ostatních sousedních států a směřovali do centra města, zastaveni na pěším přechodu před náměstím Velikého národního shromáždění.

Zástupci moldavského národa, kteří přispěchali na pomoc moldavské policii a celému mnohonárodnostnímu moldavskému národu, skandovali pod moldavskými pravoslavnými a historickými vlajkami: „Moldavsko! Fašismus neprojde! Policie je s námi! Rumunsko, nedívej se směrem k nám, Moldavsko není tvoje!“ apod. a zastavili ozbrojenou kolonu agresivně naladěných neofašistů.

Ten den si moldavský národ uvědomil svou sílu a pochopil, že hnědý mor je možné zastavit a potlačit v samotném zárodku.

Další pokusy neofašistů, kteří přišli do Moldavska pod prapory Hitlera a Antonesca, rozpoutat nepořádky v Bălţi, což je druhé nejvýznamnější moldavské město, považované za severní hlavní město, v Cahulu – jižní baště Moldavska a jiných městech, byly také úspěšně potlačeny moldavským obyvatelstvem, které vyšlo na pomoc své policie pod vlajkami historického Moldavska, Podněstří a Gagauzska.

Protinárodní liberální moldavská vláda dostala dobrou lekci.

Dnes jsou proti protivníkům protistátních a protiústavních manifestací rumunských neofašistů a satanistů, proti ochráncům ústavního uspořádání státu na příkaz Washingtonu moldavskými soudními orgány fabrikována trestní obvinění.

Copak moldavské události nepřipomínají ty události, ke kterým dnes dochází na Ukrajině?

Všechno se to děje jako přes kopírák, neboť plán na rozpoutání 3. světové války, ve které má stát západní Evropa proti Rusku, nazvaný Barbarossa 2, byl napsán v jednom a tom samém generálním štábu, ve Washingtonu.

Úplně stačí porovnat vnější vzhled ukrajinských a rumunských karatelů, jejich symboliku, metody obsazení a spálení symbolů státní moci a je jasné, že je to stejná banda bojovníků, která své obličeje schovává pod černými maskami, kterým velí stejní generálové ze CIA.

Poznáte rozdíl?

7-20aprelya33-jpg 7-20aprelya333-jpg

 

Válka: 3. Pokus?

Unisono s rumunským premiérem se vyjadřují i vedoucí představitelé a poslanci parlamentárních prorumunských stran, kterými jsou liberální a liberálně-demokratické strany, mluvící o nutnosti připojení Moldavska k Rumunsku a také o pozastavení jeho členství v SNS a jiných organizacích spojených s východním vektorem rozvoje Moldavska.

Všichni vědí, že se v Moldavsku koncem listopadu budou konat volby, na základě jejichž výsledků bude vytvořena nová vláda. Washingtonské figurky stejně jako v roce 2009 již moldavskému národu pohrozili, že pokud se k moci v Moldavsku dostanou strany propagující svobodu a spravedlnost, jednotu a suverenitu, tak stávající prozápadní a proamerické strany uspořádají v Moldavsku nový Majdan se stejnými krvavými následky.

Kvůli tomu, aby se moldavský národ neosmělil opět začít bránit svou vlast, se na prokuratuře, která je plně pod kontrolou stávající vlády, připravují materiály k výstražnému potrestání nepohodlných moldavských vlastenců. Aby se ostatní takříkajíc zalekli.

Staví se překážky při provádění volební kampaně nových promoldavských a proruských stran.

Dochází k zastrašování vedoucích představitelů moldavských stran, které mají šanci být ve volbách zvoleny a vstoupit do nového parlamentu.

Aby se západní, proamerická cesta moldavského národa stala nevratnou, je deklarována idea rozdělení moldavského národa a jeho poštvávání proti Podněstří.

Předpokládám, že USA a jejich kapesní strany, které jsou dnes u moci, se ihned po volbách pokusí s určitostí organizovat v Moldavsku nový Majdan. Vždyť za dobu jejich vlády bylo již provedeno takové množství zločinů proti lidskosti, proti ústavnímu uspořádání Moldavska a moldavského mnohonárodního obyvatelstva, že pokud prohrají (a já jsem si jistý, že k tomu dojde), skončí jejich cesta dlouhodobým pobytem za mřížemi.

Informace: Jenom na rumunském území funguje více než 30 organizací sponzorovaných CIA, které masově vymývají hlavy moldavským studentům a dělají z nich údernou reakční sílu nasměrovanou na zničení moldavské státnosti. Právě tyto organizace jsou hlavními účastníky a organizátory událostí ze 7. dubna 2009 a později 27. března 2012 v Kišiněvu a ostatních moldavských městech. Věnujte pozornost následujícímu seznamu:

 • Asociatia 21 Decembrie 1989
 • Asociatia Obsteasca ,,Memoria”
 • Asociatia Obsteasca Academia de Stiinte a Mediului
 • Asociatia Onoare si Patrie
 • Asociatia Studenteasca a Universitatii Nationale de Muzica Bucuresti
 • Asociatia Studentilor Basarabeni Craiova
 • Asociatia Studentilor din Zurich
 • Asociatia Studentilor Romani din EPFL (Lausanne)
 • Asociatia tia Tighina
 • Asociatia universitara Eminescu din Geneva
 • ATRAG (Asociatia Tinerilor Romani din Afara Granitelor) Iasi
 • Basarabeni Media Group
 • Casa Romanilor din Elvetia
 • Cercul elevilor basarabeni din Bacau
 • Clubul Maramuresenilor din dreapta Tisei
 • Clubul Studentilor Basarabeni si Bucovineni din Galati
 • Consiliul Mondial Roman
 • Consiliul Roman American
 • DesteptareaDorobantii
 • Fapta Nu Vorba
 • Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures
 • Fundatia Grigore Vieru
 • Fundatia Nationala pentru Romanii de Pretututindeni
 • Grupul de Initiativa al Romanilor Basarabeni Suceava
 • Honor et PatriaInstitutul Fratii Golescu
 • Liga Studentilor Basarabeni din Bucuresti
 • Liga Studentilor Basarabeni din Ploiesti
 • Liga Studentilor Basarabeni din Timisoara
 • Organizatia Studentilor Basarabeni din Bucuresti
 • Organizatia Studentilor Basarabeni din Timisoara
 • Spirit Romanesc
 • a jiné.

Připomeneme, že důstojníci silových struktur nesmí mít dvojité občanství.

Rumunské občanství mají také mnozí vysoce postavení moldavští poslanci a úředníci (viz. seznam v originále).

A přitom je všem známo, že při získání rumunského občanství musí žadatel složit přísahu věrnosti a oddanosti Rumunsku a přísahat, že je připraven bojovat za jeho zájmy jak na rumunském území, tak i na území jeho sousedních států.

Při takovém rozložení sil v moldavské vládě a jejích strukturách vypadá rozpoutání nové občanské války, která přejde do 3. světové, jako nějaká fatální nevyhnutelnost.

Pokud se nepodaří agenty NATO a CIA zastavit na přístupových cestách k Moldavsku, tak tu budeme mít další vojenský konflikt, který se jako dvě kapky vody bude podobat tomu ukrajinskému.

Jevgenij Kolesnikov, politolog, odborník Střediska geopolitické analýzy

[quote align="center" color="#999999"]

 • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
 • [/quote]

  Zdroj:  outsidermedia.cz