Před sedmdesáti lety byla Ukrajina osvobozena od fašismu. Ten se dnes na Ukrajinu vrací jako politická realita. Dlouhé roky se zdálo, že po tragických událostech 20. století se fašismus do Evropy a států bývalého SSSR konkrétně vrátit nemůže. Příliš mnoho obětí a utrpení si tato ideologie vyžádala. Předpoklady o tom, že se na multinárodnostní a multikulturní Ukrajině mohl objevit etnický nacionalismus, se zdály být jednoduše nesmyslem. Každý člověk, který zná dějiny 20. století, který pozoruje situaci na Ukrajině, si musí položit otázku: jak je to vůbec možné? Vždyť je zřejmé, že šíření nenávisti a vzájemné poštvávání Ukrajinců proti Ukrajincům nemohlo skončit jinak, než tragickými následky.


V první řadě pro samotné Ukrajince: zemi zmítá občanská válka a na dosah je její žalostný výsledek – plná likvidace státnosti. Proto, abychom mohli pochopit, co se na Ukrajině děje, a předpovědět budoucnost je nutné se vrátit do nedávné minulosti, kdy se rodily bacily té nemoci, která nyní otřásá celou Ukrajinu a které jí může přinést zánik.

Obroda zločinné ideologie začátkem 21. století, v srdci Evropy není pouhou epizodou. To je proces, který má svou strukturu a dynamiku.

Problém spočívá v tom, že ukrajinské reálie a část ukrajinské historiografie se rozdělily a žijí separátně, nezávisle na sobě. Kolaboranti, kteří ze země uprchli společně s fašisty se přestěhovali za oceán a vytvořili lobby se silnou finanční základnou, které předkládá svou vlastní verzi dějin. Verzi, která nemá nic společného s ukrajinským životem, ani se zájmy národů této země.

Celá tragédie moderní Ukrajiny spočívá v tom, že místo toho, aby byly adekvátně oceněny tyto "dějiny", země po získání nezávislosti si je nechala "usadit" u sebe doma. Společně s repatrianty z USA, Kanady a dalších zemí, do státních orgánů, univerzit a médií přišlo to, na co Evropa už dávno zapomněla. V ukrajinských univerzitách, tisku, ale dokonce i v Nejvyšší radě se otevřeně propagoval fašismus. Krach neúspěšných a korumpovaných politiků se dával za vinu "cizákům", kteří v zemi žijí: Rusům, židům, Polákům, Maďarům nebo Rumunům.

Po dvaceti letech se podařilo vytvořit a vštípit do vědomí společnosti "dějiny", podle nichž Rudá armáda nejen osvobozovala, ale byla také zlem. Přitom na stejné úrovni jako fašismus. A jak ukazuje krvavá historie posledních měsíců, tato sociální technika ovlivnila mozky Ukrajinců natolik, že jsou připraveni zabíjet své bratry ve jménu těch, kteří před 70 lety likvidovali jejich otce a praotce.

Ukrajina musí být znovu osvobozena od fašistů. A musí k tomu dojít právě teď, dokud krví nezalili celou zemi, nejen její jihovýchod.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
  • [/quote]

    Zdroj: czech.ruvr.ru