Británie jako věrný ratlík USA spouští pro americké agrotechnology tažení za protlačení geneticky modifikovaných potravin (GM) do Evropy. Oficiální činitelé, politici, akademici a mediální kanály už byly zverbovány a spřáhli se s GMO agrotechnologickým průmyslem. Tito lidé a instituce chrlí faleš, ignorují důkazy týkající se GMO a jednostranně pozitivně překrucují pohled na GM potraviny s cílem vnutit je veřejnosti, která je nechce. Monsanto a další agrotechnologické společnosti tvrdě lobbují za Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP), jehož cílem je v Evropě doširoka vykopnout dveře pro GM potraviny.


Ty samé společnosti stojí v pozadí tažení za oslabení v současnosti platného celoevropského regulačního rámce ve snaze protlačit legislativu, která jim dovolí, aby se mohli vrhat na státy na jeden po druhém a vnucovat jejich lidem své GMO jednomu po druhém. Postupují všemi možnostmi, co jsou k dispozici.

Teď tento průmysl a jeho hlásné trouby s jeho zástupci tlačí na odstranění evropských na procesech postavených regulací, čímž by v podstatě na vedlejší kolej odstavili jakýkoliv efektivní proces vyhodnocení a regulací GMO. Na procesech postavené regulace se týkají technik vytváření nových odrůd plodin. Kdyby to tak nebylo, tak např., i když by se nová odrůda plodiny vyvinula pomocí GM, tak by se musela vyhodnotit a označit jako bezpečná.

Avšak záměr těch vyvinutých technologií je v cíleném GM vkládání genů na předem určená místa v rámci DNA rostliny. Ač GMO průmysl tvrdí, že tyto techniky jsou přesné, tak studie zjistily, že způsobují i nezamýšlené modifikace genomu na jiných, než cílových, místech (nejen v částech rostliny, na kterou se nezaměřovaly), čímž potenciálně způsobí řadu škodlivých vedlejších účinků.

Rada pro biotechnologii a biologických vědecký výzkum (BBSRC) je pro to v Británii hlavním veřejně financovaným vědeckým orgánem. Ta bude s argumentací o údajné přesnosti editace genomu lobbovat za zrušení na procesech postavených regulací GMO. Alternativou jsou na produktech založené regulace, kde se regulátor podívá na tu vlastnost, pro kterou byla plodina vykonstruována, aby se u ní projevovala, a reguluje to na tomto základě. Claire Robinson píšící na stránku GMWatch uvádí, že když by byla plodina konstruovaná, aby produkovala pesticid, tak by byla regulovaná jako pesticid. Když by byla konstruovaná, aby obsahovala vysokou koncentraci živin, tak by nejspíš z regulace buď vyklouzla, nebo by mohla být regulována jako přírodní potravina či droga, což by záviselo na zemi a produktu. Bezpečnostní hodnocení specifická pro GM plodiny by se nespustila. Zacházelo by se s nimi stejně jako s nikoliv GMO plodinami.

USA a Kanada v současnosti produktově založené regulace mají, a tudíž mají jen minimální dohled nad GMO plodinami a potravinami. USA např. regulují GMO pouze, když jsou to pesticidy nebo rostlinní škůdci a předpokládají, že s GMO zabudovaným pesticidem Bt a postřikem Bt ošetřené rostliny jsou úplně stejné, a tudíž neškodné pro lidi a zvířata, protože přirozené Bt je údajně pro lidi a zvířata neškodné. Claire Robinson argumentuje, že to naprosto ignoruje fakt, že GMO Bt toxin je odlišný od přirozeného Bt jak ve struktuře, tak v akčním módu, a tak ztrácí svou specifičnost pro hmyzí škůdce a otevírají se možnosti, že je toxický nebo alergický pro lidi a zvířata.

Když se ignoruje proces, jakým jsou plodiny vytvářeny, tak nelze ani GMO produkty označovat. Pokud by se Evropa rozhodla pro na produktech založené regulace, tak by nebylo žádné označování GMO produktů. TTIP se zaměřuje na donucení Evropy, aby se zbavila svých GMO regulačních standardů. Kdyby k tomu došlo, argumentuje Claire Robinson, tak Evropa přijme takový typ bezcenných na produktech založených regulačních hodnocení, k jakým dochází v USA. Tlak na regulace založené na produktech je tudíž zase další ďábelskou taktikou využívanou GMO biotechnologickou lobby k zakalení vody a k erozi evropského regulačního rámce.

GMO není zapotřebí k nakrmení světa. Tlak na vnucení GM potravin do Evropy je založen na lži, klamu a falši. Je to součástí strategie na zavedení globální kontroly nad zemědělstvím v rukou hrstky korporací a kvůli komerčnímu zisku. Tyto korporace mají v úmyslu ze zemědělství přes svou kontrolu nad osivy a technologiemi přes patenty vysát ohromná množství peněz. Vzhledem k jejich dopadu na zdraví a životní prostředí a také vezmeme-li v úvahu historii těch hráčů, kteří protlačují globální GM strategii (Monsanto, Nadace Gatesových, Rockefellerové, americké ministerstvo zahraničí atd.), tak je na GMO nutno nahlížet v podstatě jako na nástroj imperialismu a formu biologického válčení.

GMO biotechnologická lobby se pokouší své záměry skrývat pod pláštíkem altruismu a zkouší podstrkovat své poselství s cynickou dávkou emočního vyděračství o tom, že kritici GMO odtrhávají hladovým chléb od pusy. Je mi moc líto, že britská veřejnost (aniž by to věděla) financuje agendu GMO přinejmenším proto, že BBSRC a vládní ministerstva využívají peněz britských daňových poplatníků k protlačování lobbyistického poselství tohoto průmyslu.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
  • [/quote]

    Zdroj: globalresearch.ca, reformy.cz