Západní mediální kanály spolu i s ruskou pátou kolonou se už řadu let pokouší prodchnout svět představou o bezpodmínečné nadřazenosti Západu nad Ruskem ve všech sférách. Tento předsudek v jisté míře opravdu zapustil kořeny. Bez ohledu na to že ty na Západě vyrobené domácí spotřebiče se často rozbíjejí, a nikdo si v Evropě nedělá iluze o geneticky modifikovaných potravinách, tak mnozí lidé říkají, že je to Západ, kdo vítězí v probíhající informační válce. A tohle říkají i ti, kteří vědí co se děje za oponou propagandistických kampaní. A opravdu to překonává představivost, jak daleko jsou Spojené státy a některé země na Západě schopny jít při šíření všech druhů lží a nesmyslů o Rusku.


Od počátku srpna dosáhla informační válka Západu proti Rusku nové fáze. Humanitární orgány OSN už začaly uznávat, že dramatické útrapy lidí na Ukrajině jsou důsledkem regionálního ozbrojeného konfliktu na východě země. 5. srpna apelovalo Rusko na schůzi Rady bezpečnosti Spojených národů, aby vyslechla zprávu o Ukrajině od Johna Ganga, ředitele Koordinační a reaktivní divize Kanceláře Spojených národů pro koordinaci humanitárních záležitostí. Některá ze zveřejněných čísel svědčila o faktu, že situace v této zemi je strašná, a že země se blíží kolapsu…

Činitel Spojených národů poprvé přiznal, že Světová zdravotnická organizace (WHO) a Kancelář Vysokého komisaře Spojených národů pro lidská práva (OHCHR) zaznamenaly od vypuknutí konfliktu uprostřed dubna přinejmenším 1 367 mrtvých a 4 087 zraněných civilů i bojovníků. 3,9 milionů lidí žijících v konfliktní zóně čelí kvůli bojům bezprostředním bezpečnostním hrozbám a poškození infrastruktur. V Doněcku a Luhansku, domově 1,5 milionu lidí, tečou dodávky vody jen několik hodin denně. (1)

Poprvé se rovněž přiznávalo, že počty vnitřně vysídlených lidí značně vyrostly z 58 000 uprchlíků v červenci, když jich asi tisíc dalších jich přibývá denně. 168 677 Ukrajinců už překročilo ruskou hranici. Téměř 60 000 lidí tam požádalo o status uprchlíka a 115 952 požádalo o jinou formu legálního pobytu. Je ještě mnoho dalších, kteří nejsou registrovaní nebo nepožádali o oficiální pomoc.

Všechna tato přiznání byla přijata s nevolí a doprovázena mnohými výhradami. John Gang uváděl číslo 168 677, ale v ten samý den evropský šéf agentury Spojených národů pro uprchlíky řekl, že letos z Ukrajiny do Ruska odešlo 730 000 lidí. (2) Evropský ředitel úřadu Vysokého komisaře Spojených národů pro uprchlíky (UNHCR) Vincent Cochetel řekl, že tato čísla, která sdělil UNHCR byla vyhodnocena jako spolehlivá s vyloučením lidí, kteří normálně překračovali hranici za účelem obchodu či turistiky. Takže to vypadá, jako by pan Gang Radu bezpečnosti Spojených národů dezinformoval uváděním počtů obětí snížených více než třikrát!

Ale i s těmi sníženými čísly to bylo poprvé, kdy Spojené národy vůbec referovaly o dlouhodobém utrpení civilního obyvatelstva na Ukrajině. Stačí si jen vzpomenout na poznámky pronášené mluvčí US ministerstva zahraničí, která řekla: „Ukrajinci neprchají do Ruska, jen tam navštěvují své babičky.“ (3)

Už samotný fakt, že tato zpráva byla přednesena na zasedání Rady bezpečnosti Spojených národů, je velkým vítězstvím ruské diplomacie, která přiměla Spojené národy, aby vznesly problém válečných obětí.

Byl to opravdu úspěch. Což potvrdila i zahořklá reakce Západních partnerů Ruska, kteří 5. srpna začali už ztrácet nervy (což se stává zřídka). U toho je důležité zmínit jednu další dost důležitou věc. Jsou to důvody, které k vysvětlení zhoršující se humanitární situace nabízely Západní země, jejich argumentace byla evidentně děravá jak cedník. Postrádala smysl i svědomí. Nejsou ještě připraveni vidět skutečný stav věcí a přiznat pravdu.

Např. reprezentant Francie řekl: „Počet vnitřně vysídlených lidí, jak poukázala Kancelář Vysokého komisaře Spojených národů pro uprchlíky (UNHCR), roste. A proč tomu tak je? Protože lidé prchají před boji vyvolanými separatisty, kteří odmítli přijmout nataženou ruku presidenta Porošenka. Ti lidé prchají proto, že separatisté v oblastech, které kontrolují, útočí – a ty útoky jsou každý den smrtonosnější.“ (4) Reprezentant Spojených států řekl: „V důsledku probíhajících násilností na východní Ukrajině už tisíce Ukrajinců muselo uprchnout ze svých domovů. Mnozí byli podrobeni obtěžování, svévolnému zadržování a zabíjení z rukou Ruskem podporovaných separatistů. Toto prostředí obecné ztráty bezpečí a nestability přispělo k tomu, že počet vnitřně vysídlených lidí uvnitř Ukrajiny roste, a ti hledají útočiště mimo Ukrajinu.“ (5)

Reprezentanti Západu, když vedou svou informační válku, tak se chovají jako smělí, ale drzí školáčci, kteří když vysvětlují, proč se nepřipravili na hodinu, tak pletou páté přes deváté. To opravu tak postrádají aspoň důvtip? To opravdu nemají dost nápaditosti k vymyšlení něčeho lepšího než povídaček o lidech terorizovaných „Ruskem podporovanými teroristy“, kteří proto prchají z Ukrajiny … do Ruska?!

Zde je další příklad toho, jaká „esa“ musí Západ v informačních bitvách vynášet.

Reprezentant Velké Británie řekl: „V těch oblastech, které ještě zůstávají pod kontrolou separatistů, jsou civilisté čím dále zranitelnější. Spojené národy hlásí, že separatisté svévolně útočili na kritické komunální infrastruktury včetně vodáren, elektráren a kanalizací. Nahradili vládu zákona čímsi, co Spojené národy popsaly jako nadvládu síly, čímž tudíž vytvořili atmosféru strachu, zastrašování a obtěžování.“ (6) Zástupce Austrálie vypovídal obdobně. S hněvem této Radě tvrdil: „Zprávy o ozbrojených skupinách úmyslně útočících na civilní zařízení jako elektrárny a vodárny, silnice a mosty jsou alarmující. Takovéto útoky na zařízení nezbytná k udržení blahobytu – a opravdu i života – civilistů musí ustat. Civilní infrastruktury musí být chráněny a respektovány.“ (7)

Jen idiot by mohl přijít s právě takovýmto vysvětlením: podle všech těchto verzí síly sebeobrany účelově ničí samy sebe, aby ztratily podporu místního obyvatelstva, zbořili výsledky toho, co vybojovali, a spolehlivě si zajistili, že nebudou mít šanci na přežití.

Reprezentant Ukrajiny Olexandr Pavličenko přednesl této radě postoj Ukrajiny. Ten netrpěl vůbec žádnou zdráhavostí, když nestoudně tvrdil: „Jak má delegace uváděla už před tím, na Ukrajině není žádná humanitární krize, jak to neustále líčí naši ruští kolegové.“ (8) Takto jsme to vždy tvrdili, a nadále se držíme toho samého stanoviska.

Z toho všeho řečeného je jasná jedna věc: lidé, kteří zneužívají Ukrajinu k vedení informační války proti Rusku, jsou drzí, arogantní a ve svých krutých metodách jsou extrémem bezostyšnosti. Je evidentní, že takoví se už nemohou změnit, a budou to dělat tak, jako tak. A my víme, co od nich očekávat.

(1) The trascription of the report read by John Gang at the United Nations Security Council meeting on August 5, 2014 //UN document S/PV.7234.
(2) Reported by Reuters
(3) The statement by US State Department spokeswoman
(4) The transcription of United Nations 7234 meeting on August 5, 2014.
(5) Ibid p.7.
(6) Ibid. p.16.
(7) Ibid., p.13
(8) Ibid, p.18.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, podpořte nás zakoupením předplatného nezávislého magazínu AC24 Vědomí
  • [/quote]

    Překlad: Miroslav Pavlíček

    Zdroj: strategic-culture.org