Úbytek tygrů je ‘projevem selhání světa’ … Je zapotřebí, aby vlády rozdrtily ilegální obchodování s tygry, mají-li být tyto velké kočky zachráněny, varovalo OSN. Shromáždění Konvence o Mezinárodním obchodu s ohroženými druhy (CITES) v Doha v Kataru si vyslechlo, že počty tygrů nadále klesají. Bandy organizovaných zločinců hrají čím dál větší roli v ilegální obchodě s částmi tygrů, uvádí CITES, stejně je to s medvědy, nosorožci a slony. Interpol spolupracuje se CITES, aby vystopovaly jádro mezinárodního obchodu. Loni řekl šéf Světové banky Robert Zoellick, že globální černý trh s produkty divočiny měl hodnotu 10 miliard dolarů ročně, čímž se z divočiny stává třetí nejhodnotnější nezákonná komodita po drogách a zbraních. I přes pokusy tygry chránit, jejich počty za poslední desetiletí spadly téměř na polovinu s tím, že v divočině jich zůstává méně než 3 200. – BBC

Dominantní sociální téma: Krize … a vláda ji musí vyřešit! (Dominantní sociální téma je u Daily Bell vždy propagandistický mem, který se snaží veřejnosti propagandou vnutit, a kterému se oni vysmívají.)

Analýza svobodného trhu: Tím skromným paradigmatem, které oživuje tyto stránky je, že mocenská elita zneužívá na strachu založené agitky, aby děsem dohnala lidi k přijetí globalistických řešení – ke způsobům reakce, o nichž by se jinak ani neuvažovalo.

Nikdo se např. ráno nevzbudí a nezačne sám od sebe uvažovat, že by se měl vytvořit mezinárodní orgán národních států, k němuž by se přidaly vlády celého světa, a věnovat se světovému míru a odstraňování lidské bídy.

Někdo to ale udělal – nebo různí nějací – a tudíž jsme dnes osedláni těmi s ničím nesrovnatelně zkorumpovanými Spojenými národy. Tohle majestátní těleso z našeho hlediska udělalo pro retardaci světového míru a vytváření podmínek ke vzniku chudoby a bídy víc, než si při jeho zakládání kdo dovedl představit.

Zní to drsně? Ve skutečnosti všechny ty elitářské instituce činí téměř opak toho, co se o nich říká, že dělají. Monopolní centrální banky jsou motory inflace. „Mírotvorné“ mise NATO často končí rozpoutáním válek či válečnou štvanicí. Západní „svobodný tisk“ je ve skutečnosti rigorózně kontrolován.

Mocenská elita, co doufá, že povede svět, buduje globální vládu kousek po kousku za využití orgánů, co mají ty nejnevinněji znějící názvy a ta nejobdivuhodnější poslání. Ovšem jak Internet – a to, co nazýváme Internetovou reformací – už jasně ukázaly, že tyto organizace často páchají daleko více škody než užitku.

Zůstává otázka, zda je ta škoda záměrná či je pouhým produktem dobrotivého packalství s dobrými úmysly. Svého času jsme mohli na tuto otázku odpovídat návrhem kombinace nekompetence s dobrými úmysly, jakožto odpovědí. Ale už ne.

Tam na vršku hierarchie elity jsou staří muži, jejichž záměrem je stvořit světovou vládu, a ti přesně vědí, co dělají – přinejmenším je prozatím takový náš náhled na věc. Je čím dál zjevnější, že usilují o chaos, neboť doufají, že z chaosu vytvoří řád … Nový světový řád (New World Order).

Příležitostně zjišťujeme, že dominantní sociální témata ukazují tuto perversitu velice emfaticky. Ty memy o ohrožených druzích jsou opravdu velice silným příkladem naší argumentace, myslíme si.

Stejně jako mnozí další i my jsme naštvaní ze ztráty živočišných druhů, zvláště takových jako tygři, což jsou nádherné šelmy (pokud vás tedy nezkouší sežrat).

Ale z výňatku z článku výše vidíme, že bitvu o záchranu tygrů (a nosorožců atd.) prohráváme? Vybíjejí se rychleji, než se nahrazují. Co se s tím dá dělat?

No … jedním ze způsobů, co by mohl zabrat je PRIVATIZACE úsilí o záchranu. Před několika měsíci se na jedné objektivní webové stránce (ne že bychom přehnaně objektivismu stranili) objevil zajímavý článek o záchraně zvláště ohrožených druhů. Zde je výňatek:

Cesta volného trhu při záchraně ohrožených druhů … Podle databáze Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN) je asi 1 z 5 savců ohrožen vyhynutím. Ty poměry ohrožení jsou dost proměnlivé podle různých skupin, v tom se ale ukazuje problém.

Jak lidská populace roste, poptávka po jejím umístění v daných lokalitách roste též, zvláště v rozvojových zemích v Africe a v Asii. Vládní pokusy o zabránění pytláctví nebyly účinné a zákony, jejichž cílem je „chránit“ ohrožené druhy to často činí na úkor vlastnických práv a péče o lidi. Je tudíž třeba se uchýlit k jinému úhlu pohledu na tento problém a k záchraně ohrožených druhů využít svobodný trh …

Když má člověk schopnost využít své půdy tak, jak to vidí jako vhodné, a ví, že vláda bude jeho práva chránit, má větší sklony využít svou půdu efektivně, jelikož se snaží od toho vyzískat své živobytí. A právě na tohle by měli environmentalisté zaměřit své úsilí. Nejdříve by měla být území s ohroženými druhy zmapována s ohledem na to, kteří pozemkoví vlastníci tuto oblast vlastní. To, co bude následovat, se může lišit podle podmínek.

Jakýkoliv druh lze snadno chránit, když se uzavřou kontrakty s vlastníky pozemků, když se jim každoročně poskytnou určité částky peněz, aby dovolili, že část jejich majetku zůstane jejich habitatem. Budou-li ty druhy patřit do té charismatické megafauny, jako jsou tygři, pandy, tuleni nebo určití draví ptáci, tak toho lze využít jako taháku na turisty, což vlastníkům umožní, aby toho využili jako zdroje příjmů přes nájmy své půdy pro výnosy z atraktivnosti pro turisty.

Nyní, když je živočich či rostlina běžně využíván jako zdroj potravy a pochoutek, nebo v medicíně, je tu pořád pár řešení. Podle poptávky po tomto produktu, by se vlastníci půdy platili za to, že bez omezení či dočasně svůj produkt z trhu stáhnou.

Pokud je tomu dočasně, je nutno se zaměřit na zřízení trvale udržitelné populace, kterou lze na půdě držet  a využívat podle potřeby. Tento přístup by byl pro velké množství vlastníků nejlepší, každý by byl směřován určitou sumou do tohoto businessu a dovolili by, aby velká část jejich půdy sloužila jako habitat, a jen menší část pro bydlení a business aktivity.

Plány by šly snadněji u ochrany živočichů než rostlin, jelikož nevyžadují ve svém prostředí tolika specifik. Jakákoliv rostlina, která se využívá v místní medicíně nebo ke konzumaci, se může stát plodinou, ať už žije v divočině (ale spravované) nebo ve skleníku (což je lepší volba, je-li k dispozici elektřina), tak přinese více příjmu pro své vlastníky pozemků a povzbudí vylepšení jejich půdy.

Možnosti pro ohrožené druhy přes svobodný trh jsou nekonečné, tenhle kratičký článek si všímá jen několika. Klíčová je ale kreativita. Není nic špatného na tom, když se společnost jako celek vylepší snížením vládní korupce a tím, že se lidem dovolí využívat svou půdu beze strachu ze zločinců.

V tomto výňatku z článku je spousta rozumných nápadů, mohli bychom ale jí dále. Není ani třeba dávat vlastníků pobídky, aby ochraňovali: Sám trh to udělá. Lidé by určitě radši dělali business sklizní ohrožených druhů, než aby se plížili a riskovali rozsudek dlouhého vězení, nebo zastřelení.

Podle toho, kde je půda VLASTNĚNA by řečení vlastníci mohli zdvojnásobit příjem z různých atraktivních nabídek sklízených z ohrožených druhů. Bylo by v nejlepším zájmu vlastníků půdy udržet tyto druhy tak, aby z nich dostávali další dolary – možná i poté, kdy zemřou.

Vlastnictví půdy (versus veřejné vlastnictví) je klíčem k mnoha problémům, včetně „imigrace“. Mimochodem problém je v tom, že elity s tím postoupily v úplně opačném směru. Vytvořily ohromné veřejné parky hlídané nedostatečně velkou policií.

Místo aby využily soukromý sektor a vytvářely virtuální armádu motivovaných jedinců, kteří by byli pobízeni soukromým trhem, aby se starali o svou půdu a svá zvířata, elity vytvořily masivní nekompetentní byrokracii, která nevyhnutelně zaručí, že tato zvířata vyhynou.

Bastardi! Dobře ví, co dělají. Pokaždé, když dojde ke ztrátě důležitého druhu, brečí se pro více globální vlády a více nefunkčních „veřejných politik“. Článek nahoře, s nimž jsme začali, obsahuje i následující citaci:

„Použijeme-li jako ukazatele výkonnosti počet tygrů, tak musíme přiznat, že jsme strašlivě selhali a že nadále selháváme,“ řekl generální tajemník CITES Willem Wijnstekers. „Ačkoliv byli tygři ceněni po celou historii a je to symbol neuvěřitelné důležitosti v mnoha kulturách a náboženstvích, nyní je doslova na pokraji vyhynutí.“

A jaké je navržené řešení?

Činitelé vymáhající CITES řekli, že je třeba, aby vládní agentury včetně policie a celníků přistoupili ke snaze bojovat s ilegálním obchodem … Rezoluce přes čtrnáct dní trvajícím shromážděním CITES volá po větší kooperaci mezi místními zákon vynucujícími úřady při omezení trhu s tygřími produkty a k zajištění, aby chovné operace byly „v souladu s udržením divoké populace“.

V tom je něco velice zlého v tom neustálém navrhování řešení pro důležité problémy, která evidentně a zjevně ty problémy jen zhorší.

V 21. století Rakouská ekonomická škola a myšlenky svobodného trh mají ohromné pole působnosti. Ale podle našeho názoru elity zdvojnásobily své úsilí za démonizaci svobodných trhů a řešení, která nabízí pro mnoho z lidských dilemat.

Ty dynastické rodiny, které chtějí vládnout světu, zjevně raději mnoho zvířat vyhubí, jen když to pomůže k prosazení jejich propagandy o globalistických řešeních. To je skutečné zlo. A samozřejmě je to větší zlo (pokud lze zlo stupňovat), když se to uplatní na lidskou populaci. A to se děje.

Závěr: Člověk začíná vidět, že nezastaví nic, a obětují … vše.

Poznámka překladatele: Zajímavé je, jak se na v celé historii nebývalém úbytku tygrů projevil absolutní zákaz obchodu s tygřími produkty. Např. v Číně jsou farmy, kde se drží ohromné množství chovaných tygrů. Ty farmy pořád fungují, ač nemají odbyt, neboť jejich majitelé doufají v konec už roky trvajícího zákazu. Pro tyto farmy by nebyl problém uspokojit veškerou poptávku po tygřích produktech světa za daleko menší ceny než na současném černém trhu, takže by se už moc nevyplatilo pytlačit v rezervacích a podloudně s tím kšeftovat. Zákaz prodeje produkce těchto farem ale z lovu tygrů v přírodě udělal zlatý důl. Narážka na tento devastující zákaz, který chtějí zachovat, je asi v té formulaci, že „chovné operace by měly být v souladu s udržením divoké populace.“

Podobná umělá tvorba černého trhu a zvýšení cen, za které se vyplatí pytlačit, funguje i u dalších produktů – např. slonoviny.

Že tyhle absolutní zákazy obchodu zákonitě musí mít takovéto účinky musí umět zdůvodnit každý studentík 1. ročníku nějakého ekonomického oboru na modelech plných grafů a funkcí, jinak letí od zkoušky. Je tedy do nebe řvoucí, když tohle údajní „ochránci“ nemohou „pochopit“.

 

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  thedailybell.com