Člen někdejší Reaganovy vlády ve funkci náměstka financí P. C. Roberts reaguje na stránkách svého ekonomického institutu na nejaktuálnější událost současných dnů, jíž je setřelení malasijského dopravního letadla nad územím Ukrajiny. Píše: [quote align="center" color="#999999"] Wahingtonská mašinerie jede na plné obrátky ve snaze zakrýt všecha relevantní fakta ohledně této události.


Ta jsou následující:

  • Separatisté nemají protiletadlový systém BUK k dispozici a k dispozici nemají ani perzonál k jeho obsluze
  • Separatisté neměli jediný motiv, aby malajsijské letadlo sestřelili
  • Tento motiv zcela postrádalo i Rusko

Každý zná rozdíl mezi nízko letícím bojovým letadlem a letadlem dopravním, letícím ve výšce nad 10 000 metrů.

Ukrajinci systém BUK mají a baterie těchto protiletadlových raketových systémů byla uvedena do operační pohotovosti v oblasti, ze které se na dopravní letadlo dalo vypálit.

Stejně jak separatisté, tak i ruská vláda neměly motiv k sestřelení dopravího letadla a dá se říct, že tento motiv neměla ani vláda Ukrajiny. Člověk by proto předpokládal, že motiv neměli ani nejšílenější ukrajinští nacionalisté z milicí, ochotných bít východní a jižní separatisty v místech, ve kterých se před nimi sama ukrajinská armáda raději stáhla – pokud ovšem tímto motivem nebyla snaha zostudit a falešně obvinit Rusko.

Jeden ruský generál, dobře obeznámený se systémem BUK, dal k dobru domněnku, že mohlo jít o omyl, vyplývající z neznalosti či nedostatečné připravenosti lidí systém správně použít. Ukrajinská armáda už totiž po dobu 23 let – což je doba, po kterou je Ukrajina samostatným státem – se systémem nepracuje a výcvik v jeho používání tedy chybí. Nicméně generálův výklad nevysvětluje, proč byl systém BUK dán do provozu blízko či dokonce uvnitř zóny ovládané separatisty. Zdá se to podivné proto, že separatisté nemají žádná letadla a nabízí se tedy otázka, proč by ukrajinská armáda umistila BUK tam, kde pro něj nemá vojenského použití. A kde navíc hrozí možnost, že jak nákladny systém sám, tak i jeho obsluha budou separatisty přepadeny a systém tak padne do nepřátelských rukou.

Jelikož Kyjev, Washington i jeho prestitutky jsou vřele oddány výkladu, že za vším zlem se šklebí Putin a žádné další vysvětlující poznámky k otázkám shora naneseným nejsou ochotny či schopny dodat, nezbývá nám, než si zaspekulovat.

Zahajme otázkou proč byl BUK právě tam, kde byl? Proč bylo podniknuto riziko umístit velice nákladný a cenný zbraňový systém na místo, kde pro něj nebyla příležtost k použití?

Jednou z možných odpovědí je nekompetence. A druhou, že se na onom místě objevil jako součást určitého plánu.

Jakého plánu? Okolnosti případu poskytují následující dvě možnosti. První je, že ultranacionalističtí extrémisté zamýšleli sesetřelit Putinovo letadlo a spletli si je s dopravním letadlem malasijským. Agentura Interfax News citovala anonymní zdroj, pocházející ze stejně anonymního štábu leteckého provozu, že Putinovo letadlo letělo po trase téměř identické s letadlem malajsijským a v časovém rozmezí několika minut jedno od druhého. Tento zdroj uvedl doslovně toto: „Mohu říct, že dráhy Putinova letadlo a malasijského boeingu se v jednom bodu dokonce přeťaly. Stalo se tak blízko Varšavy ve vzdálenosti 330 metů a výšce 10 100 metrů. Prezidentovo letadlo proletělo tímto bodem v 16 hodin 21 minut moskevského času a malasijské letadlo v 15 hodin 44 minut taktéž moskevského času. Obrysy i barva obou letadel jsou podobné a letadla jsou na uvedenou vzdálenost zrakem jedno od druhého nerozlišitelná.

Neviděl jsem oficiální ruské znění následující informace, ale vím jen tolik, že v ní ruská vláda v reakci na informaci interfaxu uvedla, že Putinovo letadlo se už od počátku nepřátelského stavu mezi Ukrajinou a Ruskem vzdušnému postoru nad Ukrajinou vyhýbá.

Ještě předtím, než tuto informaci zaregistrujeme jako nevyvratitelný fakt, bylo by nejspíš užitečné uvědomit si následující: Z definitivně uznaného závěru, že Ukrajina se pokusila zabít ruského prezidenta, by pro Rusko nevyplývala jiná možnost, než vyhlásit Ukrajině válku. Válku, kterou ovšem Rusko nechce. A nechce ji tím víc při vědomí, že popsaný ukrajinský komplot je nemyslitelný bez účasti Washingtonu, čímž by se válka proti Ukrajině stala automaticky i válkou světovou.

Tolik tedy k možnosti první a přikročme k možnosti druhé. Tou je, že extremisté, operující mimo řady oficiální ukrajinské armády, sledovali sestřelením malasijského letadla jeden určitý cíl. Totiž vrhnout vinu za tento čin na Rusko. Kdyby právě tato možnost byla tou pravou, nedala by se ovšem zosnovat bez spolupráce s americkou CIA či jinou zpravodajskou americkou agenturou, čímž by se k polívčicce ukrajinské a evropské přihřála logicky i polívčička americká. Tou by se EU měla přimět k tomu, aby přestala oponovat sankcím USA proti Rusku a přerušila s ním všechny své zatím stále ještě živé obchodní styky. Wahington totiž stále více frustruje fakt, že Evropa jeho sankce proti Rusku dostatečně věrně nesdílí.

Pro tuto možnost je mluví dokonce jeden přezajímavý podpůrný fakt. Existuje totiž YOU TUBE video, vyznívající jako konverace mezi neznámým ruským generálem a separatitisty, diskutujícími o tom, že omylem sestřelili civilní dopravní letadlo. Expertní prozkoumání kódu uvedeného videa však prokázalo, že bylo pořízeno DEN PŘEDTÍM, NEŽ BYLO LETADLO SESTŘELENO.

Jediný důkaz washingtonské propagandy, že TO UDĚLAL PUTIN, tak bídně pošel ve videu, vyrobeném dříve, než k očekávané události došlo. Ale západní svět i tak stále a jakoby už jen pouhou silou vůle hlásá vinu Ruska a činí hotové divy ve víře či spíš v předstírání víry, že se vše událo tak, jak Washington nadiktoval.. A on sám lže urputně dál, protože spočívá v logice lži, že když se s ní jednou začne, nelze s ní už nikdy přestat.

[/quote]
[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, podpořte nás zakoupením předplatného nezávislého magazínu AC24 Vědomí
  • [/quote]

    Zdroj: paulcraigroberts.org, překlad: outsidermedia.cz