Výzkumníci, kteří pracovali na experimentu sociálních médií, byli financováni ministerstvem obrany. Ta kontroverzní „emoční studie“ Facebooku, které bylo podrobeno více než půl milionu nic netušících uživatelů této sociální sítě v experimentu s psychologickým formováním, má přímé vazby na výzkum týkající se pravděpodobnosti občanských nepokojů financovaný ministerstvem obrany. Skandál Facebooku dělal tento týden titulky, jelikož bylo odhaleno, že tato společnost se účastnila federálně financované studie UCFS o tom, jak lze vychylovat emoce na sociálních médiích kontrolou obsahu osobních zdí a tím, že se rozhodne, ukáže-li se jim negativní nebo pozitivní materiál.


Ač už tento fakt sám o sobě je dost znepokojivý, tak to vypadá, že ta králičí nora jde ještě hlouběji.

Bloggeři a on-line slídilové mezi tím už vytáhli, že tento výzkum je přinejmenším zčásti spojený s projektem vedeným Pentagonem zvaným Iniciativa Minerva.

Výzkumník a pisatel pro London Guardian Nafeez Ahmed uvedl, že tento projekt poskytl „financování pro university, aby modelovaly dynamiku, rizika a body zvratu při rozsáhlých občanských nepokojích po celém světě.“

Jinými slovy ministerstvo obrany chce zvládnout predikce, prevenci, manipulaci, kontrolu a dokonce podněcování masových občanských nepokojů. Přáli by si vyvinout „operační nástroje“ vztahující se k „sociálním, kulturním, behaviorálním a politickým silám.“

Tato iniciativa usiluje o poskytnutí autoritativní znalosti „mobilizace a nakažlivosti sociálních hnutí.“ Sociální sítě včetně Facebooku a Twitteru jsou v tomto výzkumu zdůrazňovány jako klíčové indikátory.

Bylo uvedeno, že v rámci oficiálních kreditů této kontroverzní studie nedávno prováděné Facebookem byl jako autor uveden Jeffrey T. Hancock z Cornell University. Hancock je také uveden i na webové stránce pentagonské inciativy Minerva, kde se uvádí, že získal financování od ministerstva obrany na studii zvanou „Cornell: Modelování diskurzu a sociální dynamiky v autoritativních režimech.“

Na části této webové stránky věnované této studii je program vizualizace, který modeluje jak šíření víry v něco, tak i šíření chorob.

Toto studie, nejenže spojuje Cornell University se studiemi občanských nepokojů Pentagonu. Je tu ještě druhý projekt uvedený na webové stránce financování Minervy jménem „Cornell: Sledování kritické-hmotnosti k propuknutí sociálních nákaz.“

US vláda už dlouho v souručenství s ozbrojenými silami má zájem na studování potenciálu pro občanské nepokoje a toho, jak je lze kontrolovat, zvládat a bojovat s nimi. Válečná fakulta US Army spolu s četnými mozkovými trusty toto téma s jistou mírou posedlosti už roky studuje.

Vzestup sociálních médií v posledních letech a jeho potenciál pro využití k vypěstování a organizování protestních hnutí vyvolal novou naléhavost uvnitř vlád a vojsk, aby takovéto nástroje připravily a zavedly.

Ty tzv. „jarní“ revoluce v posledních letech se do velké míry točily kolem využití sociálních médií, kdy se u mnoha dokonce naznačovalo, že je přinejmenším částečně Západní vlády a ozbrojené síly kontrolovaly a dokonce iniciovaly nepokoje v jiných částech světa ke strategickým účelům za využití sociálních médií.

Nedávno se objevily zprávy, že vojáci zřizují falešné sociální sítě podobné Twitteru v zemích jako Kuba, aby tam manipulovali a vychylovali veřejné mínění. Vojáci rovněž vyvinuli tzv. ‚maňáskový‘ software k vytvoření falešných on-line identit a šíření propagandy doma i v zahraničí.

Vláda rovněž nesmírně investovala do společností, které monitorují sociální média a sledují, jak se názory a informace v takových sítích šíří.

Facebook také byl a neustále je hluboce spojen s programem NSA PRISM. Přes uniklé informace i vlastní doznání NSA bylo zjištěno, že Facebook nejenže o tom věděl, ale také na programu masového špehování spolupracoval. NSA se dokonce přemaskovávala jako Facebook přes falešné servery a využívala jich jako odrazového můstku pro vylupování informací z hard-disků, aby nakazila miliony počítačů po celém světě malware jako součást programů masového dohledu.

Trend je jasný – vláda a ozbrojené síly se daly do plného začlenění sociálních médií mezi nástroje sociální kontroly a manipulace, přičemž Facebook na tomto procesu spolupracuje.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, podpořte nás zakoupením předplatného nezávislého magazínu AC24 Vědomí
  • [/quote]

    Překlad: Miroslav Pavlíček

    Zdroj: prisonplanet.com