S tím, jak Argentina náhle není už schopna kopat před sebou dále tu mrtvolu neřešeného problému ve svém desetiletí dlouhém boji s brzdícími investory a s varováními, že pokud její dluhopisy nebudou vydávány podle zahraničních právních předpisů, přestanou být v podstatě mezinárodními obligacemi a stanou se místními papíry (což usnadní platební neschopnost k účelům bankrotových swapů), takže teď se všichni soustřeďují na to, jak brzy se opětovně vrátíme k té parádě se státním bankrotem následujícím po řeckém technickém bankrotu přede dvěma lety. Avšak příští restrukturace vládního dluhu možná nepřijde jako první z Argentiny, nýbrž z Ukrajiny, která, jak hlásí Reuters, vede rozhovory s věřiteli o restrukturaci svých zahraničních dluhů. Bohužel pro tuto zemi, její pokus o „dobrovolnou“ restrukturaci přichází v nejhorší možnou dobu.


Od Reuters:

[quote align="center" color="#999999"]

Ukrajina vede rozhovory s věřiteli o restrukturaci jejích zahraničních dluhů, řekl ve čtvrtek činitel z mezinárodní finanční asociace po nedávné schůzce s ukrajinskými činiteli.

Lubomir Mitov, ekonom Institutu mezinárodních financí, řekl, že s ukrajinskými financemi je to prekérní, a je příliš brzy na to říci, zda bude zapotřebí změna termínů pro její dluh.

Mitov řekl, že ukrajinští činitelé zdůraznili, že při této restrukturaci vylučují tlak na jakýkoliv tzv. zástřih výše pohledávek držitelů obligací.[/quote]

Ukrajina přebírající stránky z řeckého scénáře se soustřeďuje na objasnění, že věřitelé budou, nebo by aspoň měli být, jednotní při souhlasu s restrukturací. Což je jasné: jelikož ty nekonečné dny vyjednávání s řeckými držiteli dluhopisů nás už poučily, že neschopnost dosáhnout souhlasu velké většiny držitelů se změnou podmínek obligací, tj. s restrukturací, bude znamenat vyhlášení bankrotu.

[quote align="center" color="#999999"]

„Ukrajinské úřady nám zcela objasnily, že to budou považovat pouze za opravdu, vskutku dobrovolnou operaci odsouhlasenou držiteli dluhopisů,“ řekl žurnalistům telefonicky Mitov. „Dobrovolná výměna nebo prodloužení doby splatnosti by mohly být jedním ze zdrojů financování.“[/quote]

V podstatě je jedinou otázkou to, zda restrukturace insolventní Ukrajiny, která ztratila své východní průmyslové regiony ve prospěch „separatistů“, a není už schopná obsluhovat svůj existující dluh, proběhne během vyhlášení vládního bankrotu nebo bez něj, což by zemi umožnilo bezešvé pokračování v její existenci, jako kdyby to byla země, která vydala původní dluhopisy za původních podmínek (sprostá narážka, že?).

Čili tento pokus o nové vyjednání jejích obligací přichází v nejhorší možnou dobu, jelikož zrovna tento týden americký nejvyšší soud dal zelenou pro brzdiče u nabídek „dobrovolných“ výměn kdekoliv, kde se bude požadovat prioritní zacházení, dojde-li k brždění takovýchto nabídek na „nucené“ výměny, jaké dělala v minulosti Argentina … a jaké zkouší teď dělat Ukrajina.

Takže při absenci nějaké větší „mrkvičky“ k nalákání, která by měla nejspíš přijít od Strýčka Sama, bychom nebyli překvapeni, kdyby Ukrajina nebyla schopna dosáhnout byť i prosté většiny účastníků, kteří by souhlasili s podmínkami nabídky na výměnu.

Což nás vede k další otázce: co bude hlavním nosníkem ukrajinských záruk, a kdo budou supí investoři – zde přichází na mysl obvyklý podezřelý Elliot – který se připravuje „zabrzdit“ a vykolejit tuhle dohodu s požadavkem řádného kusu masa výměnou za nebrždění.

Prozatím je odpověď nejasná, pročež jak naráží zprávy od Reuters, Ukrajinské dluhopisy ztratily rovnováhu:

Co by ale mohlo učinit ukrajinskou restrukturaci fascinující, by bylo to, kdyby těmi „aktivistickými“ držiteli obligací, čili supy, čili brzdiči nebyly jen obvyklé spekulativní fondy, nýbrž by to nebyl nikdo jiný než Kreml, který po nahromadění dostatečných pohledávek vykolejí jakoukoliv předjednanou, dobrovolnou transakci, a může od Kyjeva požadovat téměř cokoliv za dovolení této zemi provést požadované úpravy podmínek jejích dluhopisů, aby se vyhnula otevřenému státnímu bankrotu.

Protože kdo jiný by se nemohl už dočkat Putinova Capital Management LP?

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, podpořte nás zakoupením předplatného nezávislého magazínu AC24 Vědomí
  • [/quote]

    Překlad: Miroslav Pavlíček

    Zdroj:  zerohedge.com