Je Bilderberg konferencí nebo konspirací? Nejmocnější lidé světa začínají ve čtvrtek se svým výročním shromážděním. Tak co mají co skrývat? …  Konspirační teoretici se mohou chechtat, když se doví o debatě nadepsané „Existuje soukromí?“ která má být probírána na letošní konferenci Bilderberg, notoricky tajnůstkářském shromáždění nejmocnějších světových bankéřů, politiků a byznysmanů. – UK Independent.


Dominantní sociální téma: Bilderberg? Na tom není nic k vidění… Jdeme dál…

Analýza volného trhu: Udělejte si hledání na Internetu o konferenci Bilderberg, která zrovna běží v Dánsku, a zjistíte pozoruhodně málo zpráv z mainstreamového tisku. Existují články a videa – a stejně jako před tím, jsou na scéně alternativní média: Infowars, AFP, atd.

Tento článek z UK Independent je jediným komentářem z mainstreamu, který jsme zatím našli. Nicméně ale z našeho hlediska i to virtuální zpravodajské zatmění jim v kontextu celkového obrazu moc nepomůže.

Tahle shromáždění agendy za nimi se odhalují Internetem teď už řadu let. Oni to ale pořád i tak zkouší. Dokonce i ten článek v Independentu je značně krotký. Zde je více:

[quote align="center" color="#999999"]

Abychom byli k Bilderbergu spravedliví, organizátoři letošní konference – která začíná ve čtvrtek – už vynaložili určité úsilí o větší transparentnost tím, že vydali seznam všech těch účastnících se ministerských předsedů, generálních ředitelů a vojenských náčelníků stejně jako diskusních témat.

Kancléř pokladu George Osborne stejně jako jeho labouristický protějšek Ed Balls jsou také mezi těmi, které si tato skupina vybrala mezi britskými politiky, že navštíví Kodaň na dýchánku globální elity za zavřenými dveřmi. K dalším hostům z politické sféry patří bývalý „Třetí muž“ Nových Labouristů lord Mandelson, současný tajemník mezinárodního rozvoje Justine Greeting a veterán mezi experty americké zahraniční politiky Henry Kissinger.

K miliardářským kapitánům průmyslu, kterým se dostalo pozvání, patří šéfové Shellu, BP, Airbusu, HSBC, Saabu, AXA, Google a Linkedin. Ti zasednou spolu se světovými klíčovými globálními mocenskými handlíři, jako je Christine Lagarde, šéfová Mezinárodního měnového fondu a s vyššími činiteli Evropské centrální banky.

Předsedové Goldman Sachs a Lazards budou možná reflektovat to, jak jejich investiční banky „radily“ Whithallu s kontroverzním výprodejem Královské pošty, která vytáhla britským daňovým poplatníkům 1 miliardu liber z kapes.

Nad těmi výměnami budou diskrétně dozírat náčelníci zpravodajství jako pan Alexander ze Spojených států a sir John Sawers, šéf MI6, který byl v roce 2009 na Facebooku vyobrazen v plavkách.

Tajnůstkářská povaha Konference Bilderberg vyvolala podezření, že tato událost se využívá k formování globální politiky na úkor demokratického dohledu. I myšlenka na euro tu měla údajně vzniknout na jedné schůzce v Devadesátých.

Labouristický poslanec za Newport West Paul Flynn loni, když tato konference probíhala v pětihvězdičkovém hotelu u Watfordu, vznesl o Bilderbergu sérii parlamentních otázek: „Nepovažuji sice Bilderberg za velkou hrozbu, ale rád bych věděl, co se tam v těch věcech děje. Tajnůstkářství inspiruje k obavám.“ [/quote]

Utajení by v kontextu demokratických institucí mělo k obavám inspirovat. Ale vezmeme-li to ohledně Bilderbergu, tak se tím asi trivializuje to, co se tam fakt děje.

Během posledního století či dvou se tak, jako tak urazila dlouhá cesta ke globalismu zrežírovaná po celém světě. Primárně Západní agenda je teď už všeprostupující. Žádná část lidského konání nezůstala nedotčena.

Např. účelem veřejných škol už není vzdělávat, nýbrž vytvářet poddajné socializované pracující. Věda, jak jasně vidíme, byla trivializována, aby zajistila globalistické cíle a podpořila pseudo-výzkum a ospravedlnila „konsensus“ – jako kdyby ten někdo něco znamenal, když přišlo na skutečné průlomy.

V moderní éře mají politici sklon podléhat zastrašení. Ti zvolení do vrcholných pozic v zemích jak velkých, tak malých se brzy seznámí s globální agendou a tím, co se od nich očekává.

Vojenské akce se v moderní éře neuznávají za nic jiného než „udržování míru“, ovšem samotné US jsou zapojeny do tuctů vleklých vojenských kampaní po celém světě, zvláště v Africe a na Středním východě.

Další vojenští účastníci jsou nevyhnutelní včetně NATO a OSN, k účelům většiny vojenských akcí 21. století patří posílení priorit důležitých pro mezinárodní cíle.

Mocenská elita prosazuje své velení a kontrolu strategií přes to, co nazýváme dominantními sociálními tématy, na strachu založených a jimi protlačovaných představách vykonstruovaných k zastrašení střední třídy, aby se vzdala moci a autority ve prospěch globálních orgánů jako OSN, MMF atd.

Čím déle je sledujeme, tím více vidíme fungovat ten dávný scénář v sociálním inženýrství, které se dělo ve 20. století a teď v 21. století. V minulosti docházelo ke strašlivému pálení knih, ale zajímalo by nás, zda byly všechny ty knihy spáleny, nebo jestli jejich kopie skončily v ohromných soukromých knihovnách, které svým vlastníkům poskytly šablony k nastolení kontroly.

Války vypadaly, že se využívají k rekonfiguraci kultury. Když je kultura otřesená, tak se rozprostře regulatorní demokracie spolu se sociopolitickými orgány včetně veřejného školství a rozehrají se spotřebitelské gambity, které stoupají a padají spolu centrálními bankami iniciovanými hospodářskými cykly.

Výsledkem je laxní občanstvo, které je usměrňováno, aby spolupracovalo se strategiemi nejvyšší elity, i když jsou ty strategie evidentně a zjevně pro širší společnost škodlivé.

A ovšem … moderní technologie vytvořila přinejmenším dvě komunikační revoluce – kterými jsou Gutenbergův knihtisk a teď Internet.

A takovéto informační revoluce šíří elitou nesankcionované znalosti do širší populace, což má tendenci bolestivě degradovat ty memy elity vykonstruované za účelem velení a kontroly.

A tohle se podle našich skromných odhadů zrovna dnes děje. Elita funkcionářů Bilderbergu možná opravdu nařídila ticho a skoupila a uplatila média mainstreamu, ale člověk se musí jen podívat na Internet, aby našel desetitisíce článků a videí korporativistů Bilderbergu o minulé a pravděpodobné agendě, kterou prosazují.

Bilderberg se už pokusil pro tohle hledání poskytnout nástřely v podobě „položek agendy“ včetně „budoucnosti demokracie a pasti střední třídy“, „nové architektury Středního východu“ a hlavní geopolitické krize tohoto okamžiku: „Ukrajiny.“

Ale představa, že ti mocní politici a miliardářští byznysmani přijedou na takovouto konferenci, jen by zasedli do malé zasedačky s blikajícími projektory pouze proto, aby nasáli z těchto instruktáží trochu povědomí o světových událostech, je směšná. Tahle setkání spíš mocným lidem umožňují přijmout opatření jeden k druhému a zjistit, co se dá pro svět naplánovat.

Více a více lidí se probouzí, aby prohlédli tyto machinace a to, jak jsou organizovány a realizovány. Organizátoři Bilderbergu pořád ještě trvají na mediálním zatmění, což je téměř překvapující vzhledem k tomu, jak moc tito lidé vědí, jak málo lze opravdu skrýt.

Tenhle druh opatření je v jistém smyslu reliktem minulé éry. I lidé, kteří neznají podrobnosti globalistické agendy, jsou dostatečně informováni, aby nechtěli její části podporovat. Nedávné volby v EU a zavržení další evropské konsolidace jsou toho důkazem.

Stejně je to s obtížemi i u dalších memů: centrální bankovnictví, válka s terorismem, globální oteplování. Všechna dominantní sociální témata už během 21. století vyvolala značný a významný zpětný ráz.

Lidé vědí, co se děje, a jsou čím dál více podle své znalosti akčnější. Už sám ten Velký poplach je jedním z příkladů tohoto trendu.

Internetová reformace, jak ji nazýváme, otřásla tou kuklou utajení. Anonymity může prachatá elita lokálně sice dosáhnout, ale ta je pronikána digitální realitou, která odhalila propagandu elity a i tu kormidlovanou historii, která od nich prýští.

To, co přijde dále je snad nepředpověditelné. Ale trvat na uvaleném utajení, když nic jiného, tak je příznakem značného odtržení od reality. To odhodlání razit vpřed v 21. století tak, jako kdyby bylo pořád ještě století 20., je snad tím nejvíce do očí bijícím a nejnebezpečnějším aspektem moderní globální konspirace.

Toho jsme si všimli už před tím. Elita má sklon věřit, že vytvářením dialektiky a jejím šířením může zatemnit realitu jejich dalších akcí. Ale v nejširším smyslu musí vědět, co činí. Tyhle strategické hry se promítají do polarizace a konečného sociálního chaosu.

Samozřejmě, že mohou myslet na to, že z nadcházejícího globálního požáru upečou nová paradigmata. Ale vygenerování takových sociálních změn, když pořád ještě funguje Internet, může být opravdu těžké. Rozumí opravdu silám, se kterými si hrají? Nebo už nakonec nemají čas, aby strávili všechno, co se odehrálo v posledním desetiletí?

Utajení uvalené na současnou schůzi Bilderbergu mají určitě malou důležitost v době, kdy čím dál více milionů dobře rozumí potenciálním výsledkům. Určitě mohou při realizaci tohoto váznout v určitém provinciálním myšlení, když to dělají takto v utajení atd. V jistém smyslu to ale vypadá, že to poukazuje na určitou míru pokusů splnit si přání.

Závěr

Ve smyslu širších souvislostí oblbují sami sebe. Takovéto místní tajnůstkářství moc významu nemá. Ale ty falešné domněnky, které jsou za ním, na těch záleží hodně…

[quote align="center" color="#999999"]

[/quote]

 

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: thedailybell.com