Civilové v Mariupolu oslavující Den vítězství projevili stejnou míru hrdinství, jako jejich prarodiče během nacistické invaze, jelikož se s holýma rukama postavili proti obrněným vozům poslaným Kyjevem. Podařilo se jim od těch nájezdníků ukořistit bojové vozidlo pěchoty. Nelze jen tak opominout obecné poselství odvážných občanů Mariupolu, když jen svýma holýma rukama zkusili zastavit ukrajinské obrněné vozidlo tím, že před ním vytvořili lidský řetěz, jelikož to BVP vjíždělo do středu města.


Video vystavené na YouTube jasně ukazuje spontánní hnutí na obranu jejich města před tím, co nazývají „Kyjevskou juntou“ pomocí sebeobětování a beze strachu, že je rozdrtí mnohatunový stroj.