Experti na klimatickou změnu přidružení ke Spojeným národům řekli, že jediným způsobem, jak otočit hodiny nazpět u globálních katastrof toho typu, které způsobuje globální oteplování, je přinutit všechny národy světa, aby udržovaly všechny výrobní a energetické aktivity na úrovni emisí uhlíku „blížící se nule“ – a aby na to zavedly celosvětové daně a poplatky. Jediný způsob, jak to udělat, je aby všechny národy souhlasily s „podstatnými investicemi“ do všeho počínaje vysazováním stromů až po náhradu fosilních paliv zdroji alternativních energií jako je vítr, sluneční a jaderná energie, uvedli tito experti ve své právě zveřejněné zprávě Mezivládního panelu o klimatické změně (IPCC).


„Co tahle zpráva jasně ukazuje, je to, že výzvy k řešení tohoto společného globální problému jsou obrovské,“ řekl v neděli Ottmar Edehnofer, německý ekonom a vedoucí autor vydané zprávy, hlásí CNN. „Tato zpráva ale také ukazuje, že existují určité kroky vedoucí k řešení těchto problémů. Řekl bych, že v tomto smyslu zpráva stejně jako nastiňuje problémy, tak ale poskytuje i naději – skromnou naději.“

  • Zdejší článek o tom, jak si oteplovači zoufají, že ta pouhá jedna miliarda dolarů denně na této planetě „investovaných“ do globálního oteplování je katastrofálně málo, aby se zachránila klimaticky podinvestovaná planeta:  Globální klimatické investice začaly stagnovat

Čas nám ale pořád odtikává, říká zpráva OSN.

Mezi doporučeními je:

  • Ztrojnásobit množství elektřiny, která je v současnosti vyráběna z obnovitelných zdrojů a po celé planetě zdanit emise.

„Klimatická politika není oběd zadarmo,“ řekl pan Edenhofer, hlásí CNN. „Ale klimatická politika by mohla být obědem, který stojí za to si koupit.“

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: washingtontimes.com