Měl by se Krym do angličtiny překládat zkrátka jako „Crimea“, tedy bez určitého členu, nebo by se kusu země jižně od ukrajinské pevniny správně mělo říkat „the Crimea“? Používání anglického určitého členu „the“ může být ošemetná záležitost a obtížně si ho osvojují zvlášť Slované, protože ve svých jazycích nemají přesný ekvivalent. Ruský postup vůči Ukrajině tomu všemu dodává nový rozměr. Užití určitého členu spolu s označením pro oblast nebo zemi v angličtině určují z části lingvistické, z části geografické a z části politické důvody.


Říkávalo se „the Ukraine“, stejně jako se doteď říká „the Sudetenland“, protože Ukrajina byla považována za součást většího celku. Tento důvod pominul v roce 1991, kdy Ukrajina získala nezávislost, ale od členu se upustilo kvůli politickému tlaku zainteresovaných osob, ne lingvistické stránce věci.

V Češtině volbě, jestli v podobných případech použít „the“ nebo nikoli, přibližně odpovídá výběr mezi „v“ a „na“. Češi říkají spíš „na Ukrajině“ než „v Ukrajině“ a nezdá se, že by to někomu nějak vadilo. Ukrajinci však vyvíjeli značný tlak, aby podobná změna jako v angličtině proběhla taky v ruštině. Politicky korektní je teď říkat „в Украине”.

V proslovu k ruskému Parlamentu Vladimir Putin opakovaně říkal „на Украине” („na Ukrajině“) a přání tamního obyvatelstva ignoroval. Oproti tomu neustále opakoval „в Крыму“ („v Krymu“), ne „на Крыму”, na znamení toho, že Krym už není součástí Ukrajiny.

Kdo s Putinovou anexí souhlasí, může ho napodobit a v angličtině říkat „the Ukraine“ a „Crimea“, kdežto česky „na Ukrajině“ a „v Krymu“. Ale co všichni ostatní? V posledních dvou desetiletích bylo normou při zmínce o Krymu v angličtině určitý člen vypouštět, ale kdo chce proti anexi poloostrova vyjádřit jemný protest, může začít říkat „the Crimea“ („na Krymu“) a naznačovat tak, že se k Rusku připojil protiprávně.

Erik Best

  • Další články autora jsou k dispozici  ZDE.

Článek původně vyšel v anglickém znění v placeném zpravodaji Friday Edition. Pro bezplatný odběr Final Wordu v češtině emailem vyplňte prosím svoji adresu ZDE .