Záměr Krymu stát se součástí Ruska odporuje normám mezinárodního práva, tvrdí mnozí politici na Západě. Kdy však v r. 2008 vyhlásilo Kosovo jednostranně o své svrchovanosti, celá řada evropských států a USA pokládaly tento krok za zcela zákonný. Není na tom ostatně nic divného, ujišťují experti – dvojí normy se přece staly už dávno součástí politiky západních zemí. „Referendum o připojení Krymu k Ruské federaci naplánované na 16. března bude nezákonný, protože jeho uspořádání odporuje jak Ústavě Ukrajiny, tak i mezinárodnímu právu“.


Tento názor vyslovila v telefonické besedě s Vladimirem Putinem kancléřka Německa Angela Merkelová. O tom, že přání Krymu stát se součástí Ruska odporuje mezinárodním normám, prohlásili dříve také jiní západní politici včetně prezidenta USA Baracka Obamy. A v r. 2008 precedens s Kosovem nikoho z partnerů Ruska nezarazil. To svědčí o tom, že mezinárodní právo interpretuje Západ stále častěji tak, je mu to výhodnější, tvrdí expert Timofej Bordačov:

[quote align="center" color="#999999"]

Za výjimkou toho, že Krym se chystá přejít pod jurisdikci jiného státu, a Kosovo nepřecházelo pod jurisdikci třeba Albánie, žádné rozdíly nejsou. Bohužel, v poslední době se interpretuje mezinárodní právo tak volně, že pravdu má ten silnější.[/quote]

Nicméně 108 ze 193 členských států OSN uznaly Kosovo. A kdy se obrátilo Srbsko na mezinárodní soud OSN, potvrdila tato struktura zákonnost oddělení Kosova. Bylo tak uděláno proto, že v některých případech má právo národů na sebeurčení prioritu nad zásadou neporušitelnosti hranic státu. V této souvislosti je divné tvrzení o tom, že přání Krymu oddělit se od Ukrajiny odporuje normám mezinárodního práva, tvrdí právník Valerij Vanin:

[quote align="center" color="#999999"]

Odporuje jim ne více, než snaha každého národa o sebeurčení za situace, kdy na území státu chybí vláda, která by vyjadřovala vůli všech národů žijících v tomto státu. Právě v tomto případě má národ podle normativních dokumentů OSN právo na sebeurčení až na oddělení.[/quote]

Když je ale tomu opravdu tak, proč není Krymu povoleno to, co je povoleno Kosovu? Odpověď je zřejmá: v daném případě jde o politiku dvojích norem. Komentuje Timofej Bordačev:

[quote align="center" color="#999999"]

Tato politika je nejrozšířenější, zcela běžnou a všeobecně uznávanou praxí USA a EU. A my všichni to velmi dobře chápeme. Takže otázka není v tom, jestli říkají naši partneři pravdu nebo lež, ale v tom, jestli můžeme něco proti tomu postavit.[/quote]

Udivuje rozpačité mlčení našich západních partnerů, organizací ochránců lidských práv a zahraničních masmédií. Vzniká otázka: kde je jejich věhlasná objektivita a oddanost demokracii?

Zdroj: czech.ruvr.ru