Článek Glenna Greenwalda o manipulaci Internetu zpravodajskými agenturami poskytuje příklady – založené na dokumentech uniklých přes Edwarda Snowdena – o tom, jak vlády rozvrací webové stránky sociálních médií. I další vynašeči poskytli velice konkrétní informace o tom, jak agenti rozvrací stránky sociálních médií. Tato esej se zaměří na specifickou techniku: „Counter Reset“ (Falešného přečíslování).


Abychom Falešné přečíslování vysvětlili, musíme pochopit pojmy „hybnost“ a „sociální důkaz.“

Konkrétně vláda vynakládá ohromné množství lidské síly a peněz, aby monitorovala, u kterých příběhů, memů a kterých hnutí na sociálních médiích se rozvíjí taková hybnost, aby opravdu začaly představovat hrozbu pro status quo. Např. pro Federální rezervy, Pentagon, ministerstvo domácí bezpečnosti a další agentury, které všechny monitorují sociální média k zachycení příběhů kritických k jejich agenturám … nebo k vládě obecně. I další vlády – i soukromé korporace – dělají to samé.

Proč?

Protože ty příběhy nabývající na hybnosti se řadí na stránkách sociálních médií vysoko. Je tedy vysoká pravděpodobnost, že prorazí do povědomí široké veřejnosti, čímž zničí to utajení, které umožňuje korupci a stanou se skutečným problémem pro ty u moci.

„Sociální důkaz“ je k tomu se vztahující pojem. Sociální důkaz je dobře známým principem vycházejícím z toho, že lidé něčemu uvěří, pokud tomu uvěří většina dalších lidí. A podívejte se na tohle. Jinými slovy většina lidí má stádní instinkt, takže když je nějaký příběh řazen vysoko, tak tomu nejspíš uvěří více lidí a jsou tím ovlivněni.

Proto ty zainteresované strany jdou hodně daleko, aby monitorovaly hybnosti na sociálních médiích – za pomoci výpočetní síly a lidských zdrojů. Když nějaký pro mocné zájmy kriticky důležitý příběh začne nabývat na hybnosti, jsou schopni zajít hodně daleko, aby tuhle hybnost rozbily, a tak zničily sociální důkaz, který do velké míry vyvstává ze souhlasných hlasů, liků nebo z doporučení na sociálních médiích.

Mohou se rozhodnout o zaplavení sociálních médií komentáři podporujícími tyto subjekty pomocí armád maňásků, tj. falešných identit na sociálních médiích. Podívejte se na tohle, tohle, tohle a tohle. Nebo sami moderátoři sociálních médií mohou takového příběhy prostě cenzurovat.

Nebo mohou být zákeřnější … a ke zničení hybnosti zneužít Counter Reset – tj. falešné přečíslování.

K ilustraci této techniky dáme konkrétní příklady. Moderátoři Redditu posledních pár dnů neustále přestavují číslování u nových příběhů od Greenwald a Snowdena, aby zničili hybnost, která by jinak zabezpečila, že tyto příběhy se objeví na vršku mezi hlavními příběhy.

Podobně i u vlastníků populárních kanálů na YouTube opakovaně přichází zprávy, že provádí přečíslování u jejich nejkontroverznějších příběhů.

Atraktivita Falešného přečíslování z hlediska moderátorů je v tom, že tím zničí hybnost, i když si ponechají určitou míru možné popiratelnosti.

Když uživatelé poukáží, že takový příběh nadále letí nahoru, moderátoři mohou říct, že nebyl cenzurován, nýbrž že mu moderátoři dovolili zůstat (s občasným přečíslováním po celou tu dobu).

Nebo když moderátoři neustále nějaký příběh mažou, kdykoliv se objeví – mohou říci, že byl vystaven už „nesčetněkrát“ a předstírat, že to ukazuje, že oni dovolují tomuto příběhu, aby nabýval na hybnosti, i když ho ve skutečnosti opětovně a zase mažou. Např. když si včera stovky lidí na Redditu stěžovaly, že příběhy o Greenwaldovi a Snowdenovi se pořád mažou, tak moderátoři na všech vláknech mlžili, že ten příběh byl vystaven mnohačetně … nepřiznávali ale při tom, že pokaždé byl vymazán.

Tak teď, když už víte o Falešném přečíslování (Counter Reset), sledujte stránky svých oblíbených sociálních médií, jak využívají této techniky u nejtvrději zasahujících příběhů a videí, které přímo zpochybňují legitimitu těch u moci.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: washingtonsblog.com