JPMorgan Chase je nevysloveným architektem podfuků a korupce, ani nemluvě o zařízení největší pyramidové hry v historii světa. Jeho agendou je krást a přesměrovávat bohatství pomocí manipulací trhu. „Zrovna minulý měsíc JPMorgan Chase přiznal, že zařídil největší pyramidovou hru v historii, když se díval jinam, zatímco Bernie Madoff drze přetvořil svůj obchodní bankovní účet u JPMorgan Chase na operaci praní peněz bezprecedentních rozměrů, která by v jiných bankách rozezvučela zvonky a sirény a rozezpívala vynašeče.


Poznámka překladatele: Pyramidová hra Bernieho Madoffa (krytá JPMorgan Chase) je oficiálně uznaným největším podvodem světa. Měl jí obrat důvěřivé investory přinejmenším o desítky miliard dolarů. Nikdo ale ve skutečnosti její skutečný rozsah ani délku trvání nezná. Řada „konspiračních teoretiků“ se domnívá, že ve skutečnosti o žádnou obyčejnou pyramidovou hru nešlo – i ta měla být jen zástěrkou k tajným operacím černého financování a praní peněz naprosto nepředstavitelných rozměrů a Madoff a jeho údajná „pyramida“ skončili v rukou vyšetřovatelů jen jako volavka a obětní beránek.

Americké ministerstvo spravedlnosti dovolilo JPMorgan, aby zaplatilo jen $1,7 miliardy a podepsalo dohodu o kolaboraci s prokurátorem, což znamená, že z JPMorgan – zase – nikdo nešel do vězení. Největší otázkou, kterou nikdo neumí ani není ochoten zodpovědět, je proč personál, který měl u JPMorgan na starosti soulad s předpisy, právo a ochranu proti praní špinavých peněz, roky ignoroval stovky transferů a miliardy dolarů v podloudných manévrech mezi účty Madoffa a Normana Levyho. Byť i jediný z takových manévrů by měl spustit vyšetřování. (Levy teď už zemřel a pověřenec pro zajištění práv Madoffových obětí se nastěhoval do jeho nemovitosti.)“ Pam Martnes, Russ Martens – Smrt vicepresidenta JPMorgan vrhá světlo na úzké vazby této banky se CIA, WallStreetParade.com, February 12, 2014

JP Morgan Chase, aby realizoval různé své finanční operace, nejenže kontroluje politiky ve vysokých úřadech, ale také využívá politiků ve výslužbě, kteří přebírají funkce poradců.

Tony Blair byl s odchodem ze své pozice ministerského předsedy jmenován do vyšší poradenské pozice u JPMorgan Chase. Jeho nástupní plat za tyhle konzultace na částečný úvazek obnášely skromný honorář 500 000 liber ročně (750 000 dolarů). Ten byl následně navýšen na 2 miliony liber.

Tony Blair byl určen k využití své sítě kamarádíčkovských politických vztahů v Británii a na Středním východě, aby posloužil zájmům JPMorgan Chase. Úzce spolupracoval s CEO a předsedou Jamie Dimonem, který se nedávno stal předmětem kontroverze.

„Operace svého podnikání provádíme po celém světě,“ řekl Jamie Dimon, „a Tony Blair přinese našim vůdcům a klientům unikátní a neocenitelný globální nadhled, který je kriticky důležitý zvláště v takových turbulentních časech jako tyhle. Naše firma bude mít z jeho znalostí a zkušenosti ohromný prospěch.“ (Tiskové prohlášení JPMorgan z ledna 2008)

Stojí za povšimnutí, že v roce 2003 po invazi do Iráku během funkčního období Tonyho Blaira jako ministerského předsedy byla právě JP Morgan Chase určena k tomu, aby Iráku vedla jeho Trade Bank.

Tony Blair je válečný zločinec s vazbami na podvodnou bankovní síť.

 

Záhadné smrti čtyř vysokých ředitelů bank z Wall Streetu

Během nedávných událostí byl v lednu vicepresident JP Morgan Chase v UK Gabriel Magee „nalezen mrtev na střeše 9 patra 33 poschoďové budovy Evropského ústředí této banky v části Canary Wharf v Londýně.“

10. února za záhadných okolností zemřel další z vysokých ředitelů JPMorgan Chase Ryan Henry Crane, 37, ten byl pro JPMorgan odpovědný za program globálního tradingu.

Cranova smrt přišla po „sebevražedné horečce“, kdy během 6 dnů postihla tři prominentní bankéře včetně Gabriela Mageeho z JPM, bývalé ekonoma Federálních rezerv Mike Duekera a Williama Broeksmita tj. bývalého vyššího ředitele Deutsche Bank, kterého našli „viset ve svém domě, rovněž jako zjevná sebevražda.“ Broeksmit byl podle zpráv spojen s procesem manipulací trhů se zahraničními měnami.

Poznámka překladatele: Kromě těchto bankovních ředitelů během těchto dnů sebevraždu spáchal i jeden ředitel a zakladatel pojišťovny, jak jsme psali zde:

Ten se zasebevraždil osmi hřebíky, které do sebe postupně vrazil nastřelovací pistolí.

***

[quote align="center" color="#999999"]

Jmenovací listina Tonyho Blaira: Text tiskového prohlášení JP Morgan Chase z ledna 2008

NEW YORK, January 10 [2008]/PRNewswire-FirstCall/ — JPMorgan Chase announcedtoday that it has appointed former British Prime Minister Tony Blair in asenior advisory capacity to the firm, effective immediately. Mr. Blair willalso join the company's International Council.

Mr. Blair will advise JPMorgan Chase's CEO and senior management teamon a part-time basis – drawing on his immense international experience toprovide the firm with strategic advice and insight on global politicalissues and emerging trends.

In addition, Mr. Blair will participate in select events andconferences for the company including senior-level client events and willprovide briefings on political trends to the firm's Board of Directors.

"We're honored that Tony Blair has chosen to join JPMorgan Chase as asenior advisor to our executive team and Board," said Jamie Dimon, Chairmanand CEO. "We operate our business all over the world, and Tony Blair willbring our leaders and clients a unique and invaluable global perspectivethat is especially critical in turbulent times like these. Our firm willbenefit greatly from his knowledge and experience."

Mr. Blair added, "It is a great opportunity to be able to contribute tothe work of JPMorgan Chase. They are a leading company at the cutting edgeof the global economy, with a footprint in virtually every part of theworld. I look forward to advising them on how they approach the hugepolitical and economic changes that globalisation brings. I am excited atthe prospect of joining Jamie Dimon, for whom I have a lot of respect, andthe whole team, adding my own experience to their work and helping them togrow."

JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) is a leading global financial servicesfirm with assets of $1.5 trillion and operations in more than 50 countries.The firm is a leader in investment banking, financial services forconsumers, small business and commercial banking, financial transactionprocessing, asset management, and private equity. A component of the DowJones Industrial Average, JPMorgan Chase serves millions of consumers inthe United States and many of the world's most prominent corporate,institutional and government clients under its JPMorgan and Chase brands.JPMorgan Chase is committed to investing in education, economicopportunity, development and environmental programs that enable people andcommunities to thrive. Information about the firm is available at… [/quote]

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: globalresearch.ca