Chemikálie obsažené v cannabisu mají silné antioxidační účinky. Podle vědců to může chránit mozek před poškozením. Přílišná konzumace alkoholu může mimo jiné vést k trvalému poškození mozku. Z nové studie univerzit v Kentucky a Marylandu vyplývá, že chemikálie v marihuaně zvaná cannabidiol (CBD) by mohla sloužit jako prevence před poškozením mozku vlivem alkoholu. Tato studie byla zveřejněna letos v září v časopisu Pharmacology Biochemistry and Behavior. Ve studii je vysvětleno, jak přílišná konzumace alkoholu způsobuje neurodegeneraci, poruchy chování a kognitivních funkcí, což má údajně podíl na chronické povaze a recidivitě alkoholismu.


Autoři studie zkoumali možnost transdermální aplikace cannabidiolu (CBD) v zájmu léčby alkoholem způsobené neurodegenerace. Došli k závěru, že je to možné.

Tak jako THC, i CBD je chemickou látkou obsaženou v marihuaně. Rozdíl je v tom, že CBD vás ‚nezkouří‘. Obě látky jsou silnými antioxidanty.

Výsledky studie jsou důvodem pro další preklinický vývoj transdermální aplikace CBD pro léčbu alkoholem způsobené neurodegenerace. Předpokládá se, že CBD chrání neurony díky své vysoce antioxidační schopnosti.

Autoři tvrdí, že CBD je silnější než mnoho známých antioxidantů. Pokusy byly prováděny na krysách s použitím jak náplastí na kůži, tak tradičních injekcí. V rámci obou metod se dosáhlo podobně vysokého stupně ochrany neuronů, zhruba 50 procent. Je třeba provést další studie předtím, než se začne s pokusy na lidech. Je zvláštní, že pokusy na lidech dosud nezačaly, neboť měly začít už dávno. Máme k dispozici čím dál víc vědeckých studií potvrzujících zjevnou souvislost mezi cannabisem a zdravým organismem.

Potenciální léčivé účinky cannabisu jsou ohromné a současně hrozivé pro farmaceutický průmysl. Bohužel, navzdory mnoha důkazům potvrzujícím léčivé schopnosti této rostliny se na ni v rámci mainstreamu stále pohlíží negativně. Nikdo nemůže popřít léčivé účinky marihuany. Vzhledem k ohromnému množství informací a výsledků výzkumu, které to potvrzují, je zřejmé, že tato rostlina je přírodní zázrak.

Věci se přesto mění. Evropská farmaceutická společnost GW Pharmaceuticals nedávno oznámila, že hodlá zahájit první fázi klinických testů léčby rakoviny mozku. Více informací naleznete ZDE. Před několika měsíci jsem napsal článek o 20 lékařských studiích dokazujících, že cannabis může léčit rakovinu; najdete je v závěru tohoto článku. Pokud se týče tématu poškození mozku, řada studií prokázala, že cannabis prospívá poškozené mozkové tkáni. Ze studie publikované časopisem Journal of Clinical Investigation vyplynulo, že cannabinoidy podporují neurogenezi v embryonálním i dospělém hipokampu. Existuje nespočet dalších důkazů potvrzujících blahodárné působení cannabisu na mozek.

Navzdory vžitým představám kouření cannabisu není účinným způsobem, jak si poradit s chorobou, neboť terapeutické úrovně nelze dosáhnout kouřením. Nejlepším způsobem, jak využít nezbytné ingredience, kterými jsou cannabinoidy, je vyrobit si z rostliny olej nebo ji jíst. Jestliže se cannabis zahřívá a spaluje, mění se chemická struktura a acidita THC. To snižuje terapeutické účinky. Kromě toho, kdykoli vdechujete něco spáleného, v těle dojde k oxidaci, jež napomáhá vzniku volných radikálů.

Lidé nemusí čekat na to, až nějaká farmaceutická nebo lékařská společnost ‚schválí‘ léčebné užívání marihuany. Neustále očekáváme, že tyto korporace nabídnou metody, zajistí schválení i dostupnost léčby. Přitom to všechno můžeme vzít sami do svých rukou. Informace jsou k dispozici. Pro léčebné uživání by marihuana neměla být geneticky modifikovaná, pěstovaná bez použití pesticidů a zcela přirozená. Jestliže se toho chopí nějaká farmaceutická společnost, případně vznikne nová pilulka, bude těžší tomu věřit.

Zde je přehled 20 studií věnovaných rakovině a cannabisu (existuje jich mnohem víc)

Rakovina mozku

1. Studie publikovaná v British Journal of Cancer, provedená Katedrou biochemie a molekulární biologie Univerzity Complutense v Madridu, došla k závěru, že tetrahydrocannabinol (THC) a další cannabinoidy potlačují růst nádoru. Autoři studie uskutečnili první klinický výzkum, který měl posoudit působení cannabinoidů na nádor. Aplikace cannabinoidů byla bezpečná a nebyly zaznamenány žádné psychoaktivní účinky. THC redukovalo nádorové buňky u 2 z celkově 9 pacientů.

2. Studie zveřejněná v The Journal of Neuroscience zkoumala biochemické procesy jak u akutního poškození neuronů, tak u pozvolna progresivních neurodegenerativních poruch. Vědci zkoumali působení THC pomocí magnetické rezonance (nejaktivnější látky v marihuaně) a zjistili, že u krys redukuje poškození neuronů. Z této studie vyplývá, že cannabinoidy mohou chránit mozek před neurodegenerací.

3. Studie publikovaná v The Journal of Pharmacology And Experimental Therapeutics potvrdila, že cannabinoidy mají protinádorové účinky. Studie se věnovala působení cannabidiolu (CBD) na buňky gliomu (mozkového nádoru). Aplikace cannabidiolu vedla k výraznému snížení životaschopnosti buněk gliomu.

4. Studie zveřejněná časopisem Molecular Cancer Therapeutics zdůrazňuje, že mozkové nádory jsou vysoce odolné vůči současným způsobům léčby rakoviny, a proto je nezbytné nalézt nové terapeutické postupy. Tato studie rovněž prokázala ústup nádorové aktivity u buněk glioblastoma multiforme.

Rakovina prsu

5. Studie publikovaná v U.S. National Library of Medicine, provedená vědci z California Pacific Medical Centre, došla k závěru, že cannabidiol (CBD) potlačuje bujení a invazi buněk u rakoviny prsu. Vědci kromě toho potvrdili, že CBD výrazně redukuje nádor.

6. Studie publikovaná v The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics zjistila, že THC a cannabidiol výrazně redukují růst nádorových buněk.

7. Studie zveřejněná žurnálem Molecular Cancer ukázala, že THC redukuje růst nádoru a počet nádorů. Autoři zjistili, že cannabinoidy potlačují bujení rakovinových buněk, povzbuzují apoptózu buněk (programovanou buněčnou smrt) a narušuje angiogenezi (proces novotvorby krevních kapilár) u nádoru. Tato studie je jasným důkazem, že cannabinoidy lze používat při léčbě rakoviny prsou.

8. Studie zveřejněná v Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) prokázala, že cannabinoidy potlačují bujení nádorových buněk u rakoviny prsu.

Rakovina plic

9. Studie publikovaná žurnálem Oncogene, provedená vědci z Harvard Medical Schools Experimental Medicine Department, došla k tomu, že THC potlačuje epiteliální růstový faktor, podporuje migraci buněk u rakoviny prsu apod. Autoři uvedli, že THC by mělo být zkoumáno jako látka, která redukuje růst a metastáze u některých typů rakoviny plic.

10. Studie zveřejněná US National Library of Medicine, provedená vědci z německého Institutu toxikologie a farmakologie, došla k závěru, že cannabinoidy potlačují invazi nádorových buněk. Účinky byly potvrzeny u primárních nádorových buněk pacienta trpícího rakovinou plic.

11. Studie publikovaná US National Library of Medicine, provedená vědci z Harvard Medical School, zkoumala působení cannabinoidních receptorů na buňky rakoviny plic. Autoři potvrdili jejich účinnost a doporučili, aby to bylo používáno při léčbě rakoviny plic.

Rakovina prostaty

12. Studie publikovaná US National Library of Medicine prokázala redukci buněk rakoviny prostaty díky působení cannabinoidních receptorů.

13. Studie zveřejněná US National Library of Medicine shrnula výsledky mnoha studií prokazující účinnost cannabisu při léčbě rakoviny prostaty.

14. Další studie US National Library of Medicine došla k tomu, že je nutno zahájit klinické testy působení CBD na karcinom prostaty. Aktivace cannabinoidního receptoru podporuje apoptózu nádorových buněk. Autoři uvedli, že cannabidiol výrazně redukuje životaschopnost buněk.

Rakovina krve

15. Studue publikovaná žurnálem Molecular Pharmacology dokázala, že cannabinoidy potlačují bujení a podporují apoptózu u lymfomu plášťových buněk. Tato studie byla podpořena granty od Swedish Cancer Society, The Swedish Research Council a stockholmské Cancer Society.

16. Studie zveřejněná v International Journal of Cancer rovněž potvrdila, že cannabinoidy potlačují bujení a napomáhají apoptóze u různých typů rakoviny a u lymfomu plášťových buněk.

17. Studie publikovaná US National Library of Medicine, provedená vědci z Virginia Commonwealth University, potvrdila, že cannabinoidy podporují apoptózu u leukemických buněk.

Rakovina úst

18. Studie publikovaná US National Library of Medicine došla k závěru, že cannabinoidy jsou mocné zpomalovače buněčného dýchání a jsou toxické pro vysce zhubné ústní nádory.

Rakovina jater

19. Studie publikovaná US National Library of Medicine zjistila, že THC redukuje životaschopnost buněk hepatocelulárního karcinomu jater (HCC).

Rakovina slinivky břišní

20. Studie zveřejněná v The American Journal of Cancer zjistila, že cannabinoidní receptory jsou mnohem četnější u buněk nádoru slinivky břišní než u běžné tkáně slinivky břišní. Z výsledků vyplývá, že aplikace cannabinoidů vedle k apopóze. Cannabinoidy rovněž potlačily růst nádorových buněk a zpomalily jejich šíření.

Překlad: Tomáš Piňos

Zdroje: [ 1][ 2][ 3][ 4]