Záměrem Transatlantik Free Trade Agreement (TAFTA) – Transatlantické dohody o volném obchodu mezi USA a EU je vytvoření největší světové oblasti volného obchodu, ‚ochrana‘ investic a odstranění ‚zbytečných regulačních bariér.‘ Tuto agendu pohání korporátní zájmy s tím, že veřejnost je ve vedlejším pruhu. Zařizovateli této strategie jsou nikomu se nezodpovídající byrokraté protlačování volného obchodu z obou stran Atlantiku [1]. Navíc k sektoru biotechnologií a k Velké Farmakologii mezi za tuto dohodu lobující skupiny patří Toyota, General Motors, IBM a mocné lobbistické skupiny z americké Obchodní komory.


Business Europe, hlavní organizace reprezentující v Evropě zaměstnavatele, rozběhla svou vlastní strategii EU-USA ekonomického a obchodního partnerství už počátkem roku 2012. Jejich návrhy byly rozsáhle začleněny do konceptu mandátu EU.

Rostoucí počet politiků a občanských skupin však už tato tajnůstkářská jednání kritizoval a požaduje, aby probíhala otevřeně. Jsou tu rostoucí obavy, že jednání by mohla vyústit do otevření stavidel pro GMO a frackovaný břidlicový plyn do Evropy, ohrožení digitálních práv a pracovního práva či ke zvýšení pravomocí pro korporace, aby právně zpochybnily širokou škálu regulací, které se jim nelíbí.

Jedním z klíčových aspektů vyjednávání je to, že jak EU, tak USA by si vzájemně měly uznat své odpovídající předpisy a regulace, což v praxi sníží regulace na nejmenšího společného jmenovatele. V oficiálním jazyce se mluví o ‚vzájemném uznání‘ standardů čili o tzv. redukci netarifních bariér. Pro EU by to znamenalo v mnoha oblastech přijetí amerických standardů, včetně potravinářství a zemědělství, které jsou nižší než v EU.

USA chtějí, aby se odstranily všechny ty tzv. bariéry obchodu, včetně kontroverzních regulací, jako jsou ty, co chrání zemědělství, potraviny nebo datové soukromí. I vůdci Senátní finanční komise v dopise americkému obchodnímu zástupci Ronu Kirkovi dali jasně na srozuměnou, že dohoda musí omezit restrikce EU na geneticky modifikované plodiny, chlorovaná kuřata a hormonálně ošetřované hovězí.

Veřejnost v Evropě ale takové věci nechce. Lidé chtějí, aby byly mocné korporace brány k odpovědnosti a jejich praktiky regulovány zvolenými zástupci, kterým důvěřují, že ochrání jejich zájmy o veřejné dobro. TAFTA však vypadá jako ideální příležitost pro korporace, aby protlačily celkově nepopulární a nebezpečné politiky prostřednictvím tajnůstkářských a nedemokratických prostředků. Demokratickým a transparentním způsobem to nebyly schopny udělat, tak další možnost představuje utajená dohoda v skrytých kuloárech.

Ke korporátním požadavkům patří „ambiciózní liberalizace bariér zemědělského obchodu s tak málo výjimkami, jak je jen možné.“ Potravinářská lobbistická skupina Food and Drink Europe reprezentující největší potravinářské společnosti (Unilever, Kraft, Neslé atd.) tato vyjednávání přivítala s tím, že jedním z jejich klíčových požadavků je zařídit i mírnou přítomnost neschválených geneticky modifikovaných plodin. To je dlouhodobá průmyslová agenda podporovaná rovněž giganty obchodu s potravinami a zrninami včetně Cargill, Bunge, ADM a velkofarmářskou lobby COPA-COGECA. Mezi tím na obou stranách Atlantiku nabízí svou „podporu a pomoc jak EU, tak americké vládě při hledání zlepšení jejich obchodních vztahů“ také biotechnologický průmysl.

 

Nová zpráva

Pokud by se povedlo byrokratům protlačování volného obchodu a korporacím prosadit úspěšně svou, tak by zakázali jakékoliv smysluplné informace pro veřejnosti i jakýkoliv její vstup do této největší světové dohody, o jaké se kdy vyjednávalo, Evropané by tak mohli skončit jako oběti lstivě ušité boudy asi jedné z největších, která se kdy korporátům povedla. Pokud se to ponechá bez odporu, tak to umožní ohromným soukromým zájmům zanořit své šmelinářské korporátní rypáky hluboko do žlabu korporátní hrabivosti na úkor běžných lidí.

A tohle není žádná nadsázka. Takovýto náhled potvrzuje vydání nové zprávy v předvečer druhého kola vyjednávání, které má začít příští týden v Bruselu.

Zpráva vydaná Seattle to Brussels Network (S2B) [2] odhaluje skutečné lidské a environmentální náklady navržené TAFTA. To ‚Odvážné nové transatlantické partnerství‘ zdůrazňuje to, že jak Evropská komise slíbila až 1% nárůst HDP a masivní vytváření pracovních míst prostřednictvím obchodní dohody EU-USA nepodporují ani jejich vlastní studie, které předpovídají růst jen o 0,01% HDP během následujících deseti let a potenciální úbytek pracovních míst v několika ekonomických sektorech včetně zemědělství.

Zpráva rovněž vysvětluje, jak korporace lobbují za využití obchodních vyjednávání EU-USA k dohodě o oslabení bezpečnosti potravin a standardů ochrany práce, zdraví a životního prostředí stejně jako k podvrácení digitálních práv. Hrozit by mohly i pokusy o oslabení bankovních regulací tváří v tvář finanční krizi, jelikož finanční lobby využívá tohoto tajnůstkářského obchodního vyjednávání k odstranění finančních reforem, jako jsou restrikce na celkový objem finančních transakcí nebo ohledně legality forem jejich operací.

Kim Bizzarri, autor této zprávy:

[quote align="center" color="#999999"]

„Lobby velkého byznysu na obou stranách Atlantiku pohlíží na utajená obchodní vyjednávání jako na zbraň, pomocí níž se mohou zbavit politik chránících evropské a americké spotřebitele, pracovníky i naši planetu. Bude-li realizován seznam jejich korporátních tužeb, tak dojde ke koncentraci ještě více ekonomické a politické moci v rukou jen maličké elity, a všechny to ponechá bez ochrany před korporátními lumpárnami.“[/quote]

Tato zpráva rovněž varuje, že tato dohoda by mohla otevřít stavidla miltimilionových žalob od korporací, které tak mohou zpochybnit demokratické politiky a mezinárodní tribunály, pokud by zasahovaly do jejich zisků.

Pia Eberhardt, obchodní kampanista z Corporate Europe Observatory a autor ‚Transatlantická listina práv korporací‘:

[quote align="center" color="#999999"]

„Navržená práva investorů v transatlantické obchodní dohodě ukazují, o co opravdu jde. Je to úchvat moci korporací, aby vládly nad demokracií a spoutaly vlády, které by usilovaly o regulace v zájmu jejich veřejnosti. Je jen otázkou času, když začnou evropští občané platit tu cenu v podobě vyšších daní a oslabené sociální ochrany.“[/quote]

Strážci práv spotřebitelů, digitálních práv a obchodní aktivisté, spolu s environmentalisty a odboráři se připravují bojovat proti této korporátní anti-utopii předkládané v obchodní dohodě EU-USA.

Luis Rico z Ecologistas en Acción, člen Seattle to Brussels network:

[quote align="center" color="#999999"]

„Doufáme, že znepokojivé důkazy, které poskytujeme, ukáží, proč je zapotřebí, aby se proti navržené obchodní dohodě EU-USA naléhavě mobilizovali všichni dotčení občané a parlamentáři obou stran Atlantiku. Tenhle korporátní úchvat moci, který hrozí zhoršit živobytí milionům lidí už vážně postižených finanční krizí a mrzačícími důsledky evropských zbídačujících reforem, ten musíme vykolejit.“[/quote]

Chceme snad čím dál horší a nezdravější jídlo, aby v honičce za ziskem byla ještě dále erodována naše pracovní práva a poškozovalo se naše životní prostředí, aby ve finančním sektoru docházelo k ještě lehkomyslnějším hazardním hrám nebo aby naše zvolené zástupce obcházeli přes mezinárodní tribunály? Samozřejmě, že nechceme.

Kde je nějaká demokracie obklopující tuto navrženou TAFTA? Kde je ochrana obyčejných lidí před korporátně-finančními kabalami ‚svobodného‘ trhu, které nakonec povedou globální ekonomickou politiku a geopolitické strategie? Přes transatlantickou korporátní moc do politického vlivu na G8, G20, WTO, NATO nebo jiných, ať už je to válkou, hrozbami, zadlužením nebo vynucením, tyto tajnůstkářské a nedemokratické dohody o volném obchodu nejsou nic jiného než nástroj, který využívají mocné korporace k pokusům předělat si svět k obrazu svému [ 3, 4].

TAFTA není o moc víc než jen pokus o uchvácení korporátní moci maskovaný jako něco, co má podpořit růst, svobodu, harmonii a vytváření pracovních míst. Tato tvrzení jsou jen kamufláží. Musí se to zastavit.

Všimněte si prosím: Další obavy environmentálních a spotřebitelských skupin budou vznesen v pondělí 7. října v 11 h na tiskové konferenci v Mezinárodním tiskovém středisku Résidence Palace v Bruselu. V úterý 8. listopadu v 9 h dojde k protestnímu shromáždění před Berlaymont budovou 200 Rue de la Loi, Brussels. Ohledně dalších informací kontaktujte francesca.gater@foeeurope.org

Colin Todhunter

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: globalresearch.ca