Doufejme, že tento poslední rozvětveně překroucený úvodník sepsaný válečným jestřábem č. 1 John McCainem a vystavený na serveru Pravda.ru, uloží celý ten troll-festival mediálně se točící kolem Putina a Obamy ke spánku. A ano, ty komentáře, co jsou v Pravdě za tím úvodníkem, jsou neocenitelné. Rusové si zaslouží někoho lepšího než Putin, poprvé publikováno v Pravda.ru.


Když mi redaktor Pravda.ru Dmitrij Sudakov nabídl, abych vydal své komentáře, tak o mě mluvil jako o „už mnoho let aktivně proti-ruském politikovi.“ Jsem si jist, že to není poprvé, kdy o mně Rusové slyšeli mou charakteristiku, jako že jsem jejich antagonista. Jelikož je tady mým záměrem rozptýlit tu faleš zneužívanou ruskými vládci, aby zvěčnili svou moc a omluvili svou korupci, tak mi dovolte začít touto nepravdou. Nejsem proti Rusům. Jsem pro Rusy, jsem více pro-ruský, než jsou dnešní režimní zneužívající vládci.

Činím toto tvrzení, protože respektuji vaši důstojnost a vaše právo na sebeurčení. Věřím, že byste měli žít podle toho, co vám diktuje vaše svědomí, nikoliv vaše vláda. Věřím, že si zasloužíte příležitost ke zlepšení svých životů v takové ekonomice, která je vybudována i pro ty poslední a prospěch z ní mají mnozí, nikoliv jen těch pár mocných. To, že byste měli žít pod vládou zákona, je jasné, a ten, že by měl být konzistentně a nestranně spravedlivě prosazován. Činím toto prohlášení, protože věřím, že Ruský lid, o nic méně než Američané, byl naším Stvořitelem obdařen nezcizitelným právem k životu, k svobodě a ke snaze o štěstí.

Pro ruské občany by neměly vydávat odkazy jako tenhle, co jsem vám právě nabídl já. Prezident Putin a jeho společníci v tyto hodnoty nevěří. Nerespektují vaši důstojnost ani neakceptují vaší autoritu nad nimi. Trestají disent a vězní oponenty. Manipulují volby. Kontrolují média. Organizace, které brání vaše práva na sebe-vládu, obtěžují, zastrašují je a zakazují. Aby svou vládu zvěčnili, podněcují bující korupci u vašich soudů a ve vaší ekonomice a terorizují, dokonce i vraždí žurnalisty, kteří jejich korupci zkouší odhalovat.

Sepisují zákony, aby kodifikovali bigotnost proti lidem, jejichž sexuální orientaci odsuzují. Uvrhli do žaláře členy punk rocku za zločin provokativnosti a vulgárnosti a za tu drzost protestovat proti vládě prezidenta Putina.

Sergej Magnistky nebyl žádným aktivistou za lidská práva. Byl účetním v moskevské právní firmě. Byl to běžný Rus, který udělal neobyčejnou věc. Odhalil jednu z největších státních krádeží soukromých aktiv v ruské historii. Stál o vládu zákona a věřil, že nikdo by neměl být nad zákonem. Za svou víru a svou odvahu byl bez soudu zadržován ve vězení Butyrka, kde ho mlátili, onemocněl tam a zemřel. Po jeho smrti mu poskytli teatrální soudní proces připomínající Stalinovu éru a byl samozřejmě shledán vinným. To nebyl zločin jen proti Sergeji Magnitskému. To byl zločin proti Ruskému lidu a jeho právu na poctivou vládu – vládu, jakou si zasloužil Sergej Magnitsky a vy.

Prezident Putin tvrdí, že jeho záměrem je obnovit ruskou velikost doma i mezi národy světa. Jakými ale opatřeními vaši velikost obnovil? Dal vám ekonomiku, která je založena téměř výhradně na několika přírodních zdrojích, které budou stoupat a padat s těmito komoditami. Jejich bohatství nepřetrvá. A potud, pokud přetrvávat bude, bude převážně ve vlastnictví zkorumpované mocné hrstky. Kapitál z Ruska uniká, jelikož jej – při absenci vlády zákona a širší ekonomické základny – považuje za příliš riskantní pro investice a podnikání. Dal vám politický systém, který je prolezlý korupcí a represí a není dost silný, aby toleroval disent.

Jak posílil mezinárodní postavení Ruska? Spojenectvím Ruska s jednou z nejodpornějších a nejhrozivějších tyranií světa. Podporou syrského režimu, který vraždí desetitisíce svých vlastních lidí, aby zůstal u moci, a blokováním Spojených národů, aby byť i odsoudily tyto ukrutnosti. Odmítáním považovat masakry nevinných, vyhnání milionů mezi utečence a nárůst nebezpečí rozhoření konfliktu, že ve svých plamenech pohltí i další země, za téma zasluhující si mezinárodní pozornost. Ten nezvyšuje globální reputaci Ruska. Ničí ji. Když si udělalo přátele z tyranů a nepřátele z utiskovaných, a upadá do nevěrohodnosti u národů, které usilují o vybudování bezpečnějšího, mírovějšího a více prosperujícího světa.

Prezident Putin v tyto hodnoty nevěří, protože on nevěří ve vás. On nevěří, že lidská přirozenost se může ve svobodě povznést nad své slabosti a vybudovat spravedlivé, mírumilovné a prosperující společnosti. Nebo přinejmenším nevěří, že to mohou Rusové. A proto vládne za využití všech těch slabostí přes korupci, represi a násilí. Vládne pro sebe, nikoliv pro vás.

Nevěří ve vás. To já věřím ve vaši schopnost vládnutí sobě a ve vaši touhu po spravedlnosti a příležitosti. Věřím ve velikost Ruského lidu, který nesmírně trpěl a statečně bojoval proti strašlivému protivenství, aby zachránil svůj národ. Věřím ve vaše právo dělat si civilizaci, která stojí za vaše sny a oběti. Když kritizuji vaši vládu, není to proto, že jsem proti-ruský. Je to proto, že věřím, že si zasloužíte vládu, která věří ve vás a zodpovídá se vám. A toužím po dni, kdy ji budete mít.