Ve středu vysoce postavený právník Pentagonu argumentoval, pro to, aby obvinění občané USA, kteří mají vazby s teroristickými skupinami, byli cíli určenými k zavraždění. Ve své řeči na Právnické fakultě Yale Jeh C. Johnson, generální konzul Ministerstva obrany, rovněž řekl, že USA soudy nemají právo takového případy revidovat nebo vznášet rozsudky ve věci rozhodnutí, jaké v těchto záležitostech přijala výkonná moc. „Válečníci, kteří jsou náhodou i občany USA, nepožívají imunitu tam, kde jsou válečníci, kteří nejsou občany, platnými vojenskými cíli,“ řekl Johnson.

Podle zprávy v The New York Times, ačkoliv nediskutoval o podrobnostech loňského zabití v USA narozeného islamistického radikála Ankara Al-Awlakiho, „tak Johnson vyvolal vzpomínky na žalobu podanou otcem pana Awlakiho, než došlo k tomuto zabití, a tato usilovala o soudní příkaz znemožňující učinit z jeho syna cíl, když se souhlasem okresního soudce citoval zamítnutí tohoto příkazu a tvrdil, že rozhodnutí o útocích na občany nepřísluší soudní revizi, protože musí být činěno rychle na základě prudce se vyvíjejícího zpravodajství.“

„Uvnitř výkonné složky moci byla hlediska a názory právníků z presidentova týmu národní bezpečnosti diskutována a důkladně přezkoumány a právní rozbor uplatnění smrtící síly je tím nejtěžším soudem, jaký právník může učinit,“ řekl Johnson. „A kdyby tato rozhodnutí začala být snadná, tak by to pro mě znamenalo, že je čas vrátit se do soukromé právnické praxe.“

Vláda USA už dlouho provozovala politiku cíleného usmrcování tzv. nepřátel státu. Ovšem jedna věc je v utajení takovéto cíle zabíjet a jde o zcela jinou věc, když veřejně vyhlásíte takovéto akce za legitimní.

Počátkem tohoto měsíce ministr obrany Leon Panetta oznámil, že USA předpokládají, že mají pravomoc provádět cílené vraždy občanů USA na doporučení ředitele CIA a ministra obrany a v souladu se zmocněním presidenta.

President Obama se k obraně těchto sentimentů přidal, když veřejně obhajoval vládní program tajného usmrcování:

Svaz amerických občanských svobod – American Civil Liberties Union (ACLU) – podal žalobu na ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo obrany a CIA požadující uvolnění informací týkajících se tohoto tajného programu a zvláště smrti obviněných z vůdcovství Al Kaiídy Anwara al-Awlakiho a Samira Kahna, stejně jako 16-letého syna Awlakiho v roce 2011. Všichni tři byli USA občany.

„Naše vláda, která provádí záměrné a předurčené usmrcování Američanů podezřelých z terorismu, takto vyvolává vážné otázky, které by se měly veřejně prodebatovat,“ napsal v prohlášení Nathan Freed Wessler z ACLU.

„Bohužel Obamova administrativa o těchto praktikách uvolnila jen málo informací – její oficiální pozicí je, že program usmrcování je státním tajemstvím – a některé z těch informací, které uvolnila, byly zavádějící,“ dodal Wessler.

ACLU specificky usiluje o odhalení memoranda ministerstva spravedlnosti, o kterém vládní činitelé říkají, že poskytlo zákonné ospravedlnění těchto usmrcení občanů USA bez řádného procesu.

Dotaz je veden i ohledně „seznamu na zabití“ CIA, o němž se říká, že na něj byl Awlaki připsán více než rok před tím, než byl zabit. ACLU žádají informace o procesu, během něhož jsou Američané přidávání na tento tajný seznam. Vláda předchozí žádosti o tyto materiály podle Zákona o svobodném přístupu k informacím ignorovala.

„Veřejnost má právo znát důkazy a právní základ úmyslně cíleného zabíjení občanů USA,“ řekl Wessler z ACLU. „Takto děsivá moc musí být otevřena veřejnému přezkoumání a debatě.“

Poznámka překladatele: Je velice zajímavé porovnat přístup USA s přístupem jiné militaristické mocnosti, která hojně válčí a má své seznamy lidí určených k usmrcení – Izraele. Izrael samozřejmě určuje cíle svých bojových operací a zabíjí lidi, kteří k tomuto cíli nějak patří. Lidé jako konkrétně určené osoby však nikdy vojenským cílem nejsou. Ovšem svůj seznam osob určených k likvidaci také mají. Sestavení tohoto seznamu však nemůže být výlučným právem vojenského, zpravodajského či vládního rozhodování, nýbrž jelikož jde o konkrétní osoby, ať jsou jakékoliv národnosti a státní příslušnosti, je na takovýto seznam musí odsoudit speciální tribunál provádějící standardní soudní úkony, dokazování a rozhodování podle zákona.

 

Další články k tématu:

 

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: http://www.prisonplanet.com/pentagon-says-us-citizens-accused-of-supporting-terrorism-can-be-assassinated.html

]]>