Existuje mnoho vědců, kteří jsou placeni společností Monsanto a neustále omílají ono groteskní tvrzení, že informace o zdravotní škodlivosti geneticky modifikovaných produktů nejsou nijak vědecky podloženy. Další z mnoha studií však potvrzuje pravý opak. Studie, kterou nedávno zveřejnil Journal of Hematology & Thromboembolic Diseases, upozorňuje na potenciální ‚leukemogenické‘ vlastnosti Bt toxinů používaných v téměř všech geneticky modifikovaných plodinách pěstovaných v současné době ve Spojených státech na rozloze 3,9 milionu akrů.


Mnohé z těchto plodin jsou exportovány do dalších zemí, které dosud dovoz geneticky modifikovaných plodin nezakázaly. Jejich mohutné pěstování na americké půdě tedy ovlivňuje celou planetu.

Před několika měsíci francouzští vědci provedli studii, která prokázala, že geneticky modifikovaná kukuřice společnosti Monsanto, zvaná NK603, způsobuje rakovinu. U pokusných krys se vyvinuly nádory o velikosti pingpongových míčků. Tato studie byla zpochybněna, ovšem akademiky ovládanými firmou Monsanto.

Nová studie uvádí, že biopesticidy používané u plodin, jako jsou kukuřice, sója, cukrová třtina apod., obsahují bacillus thuringiensis (Bt), který způsobuje celou řadu zdravotních problémů včetně:

  • Krevní anomálie
  • Hematologické nádory (rakovinu krve), tedy leukemii
  • Potlačení proliferace kostní dřeně
  • Anomálie struktury lymfocytů

Bt toxiny používané v běžných GMO mohou kromě toho napadat buňky savců, zejména buňky erytroidní linie (červené krvinky), což vede k poškození buněk, které je dostatečně závažné, aby nejprve došlo k chudokrevnosti a posléze k rakovině. Tyto toxiny mají ničivé účinky, i když jsou potlačeny destilovanou vodou. Aby došlo k jejich aktivaci, nemusejí být alkalizovány. Jednoduše řečeno, tyto toxiny sice byly vyvinuty pro to, aby zabíjely hmyz, místo toho však zabíjejí nás.

Jak je tedy možné, že tyto studie jsou neustále odmítány? Výzkumník Michael Spector nedávno pronesl výborný projev v rámci přednášek Ted Talks, ve kterém se zaměřil na nebezpečí plynoucí z vědeckého popírání problémů geneticky modifikovaných potravin. Další vědec, dr. Theirry Vrain, rovněž v rámci Ted Talks hovořil o skutečných hrozbách GMO, na něž se dříve pohlíželo jako pozitivní, uskutečnitelný způsob zvýšení potravinových zásob. Studie financované společností Monsanto přesto dál chrlí ‚vědecké‘ poznatky o blahodárné povaze GMO. Kdy tato korporace přestane veřejnosti lhát?

Možná proto Světová zdravotnická organizace pořád tvrdí, že geneticky modifikované produkty jsou zcela bezpečné:

[quote align="center" color="#999999"]

„Geneticky modifikované potraviny, v současné době dostupné na mezinárodním trhu, prošly hodnocením rizik a není pravděpodobné, že by představovaly riziko pro lidské zdraví. Kromě toho nebyl potvrzen žádný dopad na lidské zdraví, který by byl výsledkem konzumace těchto potravin obyvateli zemí, ve kterých byly tyto potraviny povoleny.“[/quote]

Překlad: Tomáš Piňos

Zdroj:  naturalsociety.com