Partnerství EU s WWF právě vydalo strategickou zprávu nazývanou: PŘIJETÍ ZDRAVÉ TRVALE UDRŽITELNÉ DIETY: KLÍČOVÉ PŘÍLEŽITOSTI A BARIÉRY, která je součástí Žij dobře pro ŽIVOT (LiveWell for LIFE) „pionýrského projektu, jehož cílem je přispět k redukci emisí skleníkových plynů z dodavatelského řetězce potravinářství EU a demonstrovat, jak by mohla trvale udržitelná dieta pro různé evropské země vypadat.“ Úvod zprávy začíná konstatováním, že evropský superstát teď potřebuje kontrolovat potraviny naší diety:


[quote align="center" color="#999999"]

Vzory konzumace potravin v Evropě jsou v současnosti neudržitelné: Konzumace potravin Evropany odpovídá za velkou část emisí skleníkových plynů EU. Bylo přijato, že je zapotřebí redukce globálních emisí skleníkových plynů, které přispívají ke klimatické změně. (…) LiveWell for LIFE je pionýrským projektem, jehož cílem je přispět k redukci emisí skleníkových plynů z potravinářského dodavatelského řetězce EU a demonstrovat, jak by trvale udržitelná dieta mohla v různých evropských zemích vypadat.“[/quote]

Tato zpráva píše, že je „výsledkem úsilí LiveWell for LIFE a Sítě potravinově zainteresovaných Evropanů za vyhledání těch nejdůležitějších sociálních a ekonomických bariér a příležitostí pro trvale udržitelnou dietu ve Španělsku, Francii a Švédsku i v EU.“

Není žádným tajemstvím, že ekologističtí, levičáčtí, vegetariánští a autoritářští jedinci už dávno pokukují po diktátu jídelních návyků lidí a dost těžko trávili naši chuť na maso na talíři a v grilu. Přečtěte si např. tohle. Nebude trvat dlouho a budeme se muset krmit kořeny celeru a karotky.

Na stranách 11-12 této zprávy se píše:

[quote align="center" color="#999999"]

„Italské Středisko pro potraviny a výživu Barilla zaznamenalo nárůst odpovědných konzumentů a těch, co jsou z hlediska konzumace Aktéry – do trvalé udržitelnosti zasvěcených konzumentů, kteří chtějí být zapojeni do procesu produkce potravin. Podle jejich výzkumu, se budou muset dietické návyky lidí radikálně transformovat, aby vyhověly dietickým a nutričním potřebám rostoucí populace světa, která je daleko hojnější a více urbanizovanější. A musí přijmout také odpovědnost za svou volbu – což je cosi, co by průměrnému postmodernímu konzumentovi mohlo připadat šokující.“

„Rostoucí počet konzumentů je už otevřený myšlence na změnu své diety. Např. v UK vládní výzkum zjistil, že 62% respondentů je ‚velice nebo aspoň značně svolných‘ vzdát se červeného masa, zatímco 36% je ‚velice nebo aspoň značně svolných‘ vzdát se mlékárenských výrobků. Holandský výzkum zaznamenal rostoucí zájem o flexitariánské stravování: vegetariánská dieta s příležitostným přídavkem masa.“[/quote]

Zde si všímáme, že těmi cílovými podstatnými potravinami jsou maso a mlékárenské produkty. Přimět lidi, aby změnili své jídelní návyky a abstinovali s konzumací určitých podstatných složek, není snadný úkol. Ta zpráva k tomu identifikuje motivační faktory, ty environmentální faktory se řadí až na samé dno tohoto žebříčku (str. 13):

[quote align="center" color="#999999"]

„Ke změně návyků je motivací zdraví – více než jakékoliv obavy o životní prostředí. Výzkum těchto postojů a chování ohledně trvale udržitelného jídla od UK vlády zjistil, že pro konzumenty je nejdůležitějším faktorem zdraví (81%). Ekologistická trvalá udržitelnost má nejnižší důležitost (26%). Rovněž i studie konzumentů v 27 členských státech EU ukázala, že pro výběr jídla je u konzumentů zdraví daleko důležitější než ekologistické obavy. Zhruba 32% lidí řeklo, že by si rádi kupovali méně často masné produkty. Hlavním uváděným důvodem bylo zdraví (54%) v porovnání s 16% ekologistickými důvody.“[/quote]

Je samo sebou, že spotřebitelé chtějí zdravé jídlo. Současně však mnozí rovněž chtějí zažít i požitek z jídla. Každý si musí rozhodnout o té správné vyváženosti pro sebe.

Z formulací zprávy začíná být rychle zřejmé, že byrokraté EU si myslí, že konzumenti jsou prostě příliš hloupí, aby přijali ta správná rozhodnutí. Po celé zprávě, když se diskutuje o konzumentech, nacházíme takové výrazy jako „nejsou si vědomi“ nebo „zmatenost“ či „omezená znalost“ nebo až „nedostatečné pochopení“, abychom jich vyjmenovali jen pár.

Tato zpráva je jen jedním z prvních kroků ve spiknutí EU za převzetí lidské diety. Tato zpráva končí:

[quote align="center" color="#999999"]

„LiveWell for LIFE bude v dalším postupu tyto příležitosti a bariéry zkoumat, čímž nalezneme způsoby přijetí trvale udržitelných diet v pilotních zemích a politiky změn potřebných k postupu směrem k trvale udržitelným dietám po celé EU.“[/quote]

Co se týče takovýchto snah v tomto směru notorické WWF, viz např.:

Tohle zavání daní z masa pečenou v regulátorské kuchyni EU. Nadchází jídelní tyranie! Buďte připraveni, že budete krmeni lžičkou směsí té správné dětské výživy od státní super-chůvy EU.

Zdroj obrázku: livewellforlife.eu/report.pdf

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: notrickszone.com