Nové triky umožní aplikaci zvané Saga tvořit životní deník, aby zjišťovala nejen, kde jste, ale i co děláte. Když přimějí mobily, aby bedlivě sledovaly vaše chování, tak je to učiní daleko užitečnějšími při otvírání nových obchodních příležitostí. Mnozí z nás si už zaznamenávají místa, kudy chodíme, a věci, které děláme, pomocí svých chytrých telefonů, usilovným zachycováním snímků a videí a aktualizujeme tím účty na sociálních médiích. Společnost zvaná ARO buduje technologii, která bude automaticky sbírat daleko důkladnější automatický záznam vašeho života.


ARO je za aplikací zvanou Saga, která automaticky zaznamenává každé místo, kam osoba jde. Teď už inženýři od ARO testují způsoby, jak použít těch barometrů, kamer a mikrofonů v zařízení spolu se senzory polohy v telefonu, aby zjišťovaly, kde dotyčný je a co provádí. Tento přístup by měl mít debut v aplikaci Saga koncem léta či začátkem podzimu.

Současná verze Saga dostupná pro telefony Apple a Android automaticky zaznamenává místa, co osoba navštěvuje; rovněž sbírá data o denních aktivitách z dalších služeb, včetně aplikací sledujících, jak cvičíte, FitBit a RunKeeper, a může stahovat aktualizace z účtů sociálních médií jako Facebook, Instagram a Twitter. Jakmile u člověka na mobilu aplikace chvilku funguje, poskytuje infografiku o jeho či jejím životě; např. dělá grafy variability časů ranního odchodu do práce.

Software provozovaný na serverech ARO vytváří a udržuje model typických pohybů každého uživatele. S touto modelovací silou Saga provádí shrnutí životních charakteristik a pomáhá aplikaci sledovat celý den, aniž by to vyžadovalo, že senzory musí být neustále zapnuté, což by příliš zkracovalo životnost baterií.

„Když vím, že budete sedět v práci devět hodin, můžeme snížit energetickou náročnost politiky sběru dat tak, aby vyžadovala tak málo energie, kolik je jen možné,“ říká Andy Hickl, CEO z ARO. Saga se probudí a zkontroluje polohu člověka teprve, až např. akcelerometr v telefonu zachytí, že se on či ona pohybuje; mohou přijít i potvrzení z dalších příznaků, jako je směs sítí Wi-Fi či dosahy telefonních míst. Hickl říká, že Saga typicky spotřebuje kolem 1 procenta baterie zařízení, což je významně méně, než mnohé populární aplikace pro e-mail, mapování nebo sociální sítě.

Tato spotřeba je dostatečně malá, říká Hickl, že Saga si může dovolit navýšit objem sbíraných informací přístupem k dalším senzorům telefonu. Říká, že příležitostné vzorkování dat z barometrů, kamer a mikrofonů umožní telefonu deníkování podrobností jako, do které konferenční místnosti osoba šla na schůzi, nebo kdy navštívila Starbucks, a jestli sama či se společností.

Verze Saga pro Android nedávno začala s používáním barometru přítomného v mnoha telefonech k rozlišování blízkosti jeden k druhému. „Změn tlaku lze využít k lepšímu rozlišení podobných míst,“ říká Ian Clifton, který u ARO vede vývoj pro Android. „To může být rozdíl první patro versus třetí patro v té samé budově, ale i uvnitř vozidla oproti venku, i když je to ve stejném fyzickém prostoru.“

ARO vnitřně testuje verzi Saga, která vzorkuje světlo a zvuky z prostředí člověka. Clifton říká, že využitím mikrofonu na telefonu bude sbírat krátké akustické charakteristické otisky různých míst, které mohou poskytnout cenné dodatečné informace o lokalizaci a umožnit odvozovat, co ta osoba dělá. „Občas si nejsme jisti, jste-li ve Starbucks nebo v baru ve vedlejších dveřích,“ říká Clifton. „S akustickými charakteristickými otisky, i když budou údaje z polohových senzorů podobné, to můžeme rozlišit.“

Příležitostné vzorkování světla kolem telefonu pomocí jeho kamer poskytne další typ dodatečných signálů o aktivitě osoby. „Když vyjdete z osvětleného prostředí do přirozeného světla, tak nám to může říci o kontextu, co se změnil,“ řekl Hickl a bylo by možné, aby se Saga naučila rozdíly mezi řekněme různými oblastmi kanceláří.

Konečný výsledek vzorkování dat světla, zvuku a tlaku bude to, že modely strojního učení v Saga budou schopny v deníku vyplňovat více podrobností o uživatelově životě, říká Hickl. „Když dnes půjdete domů a strávíte tam 12 hodin, mohlo by to vypadat, že Saga je k ničemu,“ říká, uvedeme-li ale, že Saga by mohla využít příznaků ze zvuků či světla k odvození, kdy během té doby doma ten člověk, řekněme, koukal na televizi, hrál si s dětmi nebo jedl večeři.

Andrew Campbell, který vede výzkum vnímání chytrých telefonů na Dormtmouth College, říká, že přidáním dalších schopností automaticky podrobně deníkovat je pro Saga kriticky důležité, nebo i pro jakoukoliv podobnou aplikaci to bude mít dalekosáhlý dopad. „Automatické snímání z uživatele snímá břemeno vkládání spousty dat,“ říká. „Budou to automaticky a neustále snímající aplikace, které minimalizují interakce uživatele, co nakonec zvítězí.“

Campbell říká, že automatické deníkování spolu se strojním učením by aplikacím mělo umožnit zjistit více i o uživatelově zdraví a blahobytu. Nedávno začal analyzovat data z testu, kdy 60 studentů, co používali aplikaci k deníkování života, kterou Campbell vyvinu zvanou Biorhythm. Ta využívá různých triků ke sběru dat včetně naslouchání blízkých hlasů, aby určila, kdy vede student konverzaci. „Můžeme spatřit mnoho zajímavých vzorů vztahující se k aktivitě při vyučování, osobnosti, stresu, sociabilitě a zdraví,“ říká Campbell. „To se může promítnout do jakékoliv situace v pracovním prostoru, jako je při odchodu, v nemocnici, ve velké společnosti nebo doma.“

Campbellův projekt může zobrazovat průběhy studentových kurzů, ten ale nemusí vydělávat peníze. ARO je financováno spoluzakladatelem Microsoftu Paulem Allenem, a ten nakonec potřebuje z životního deníkování vydělat platby. Hickl říká, že už začal pronajímat určité ARO technologie jiným společnostem, které chtějí umět identifikovat lokalitu svých uživatelů nebo jejich aktivity. I agregování dat od uživatelů Saga by mohlo být cenné, říká.

„Teď, když začínáme mít kritické množství uživateli v určité oblasti a jsme tedy schopni vytvořit určité sledování trendů,“ říká. „Americký národní fotbalový tým byl v Seattlu, a my jsme byli schopni spatřit, kdy se situace kolem města začala nažhavovat.“ Hickl říká, že data z této události by mohla pomoci městským úřadům či obchodním plánovačům budoucích fotbalových událostí v Seattle nebo jinde. Dodává, že Saga by mohla poskytnout podobné vhledy i u mnoha dalších jinak neviditelných vzorů každodenního života.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: technologyreview.com