Angelina Jolie včera oznámila, že si nechala chirurgicky odstranit oba své prsy, i když neměla žádnou rakovinu prsu. Je nositelkou genu BRCA1 a ošálili ji, aby uvěřila, že její genetický kód je něco na způsob absolutního plánu na chorobné projevy – čímž s největší určitostí není. Nespočet milionů žen je nositelkami genu BRCA1 a nikdy se u nich rakovina prsu neprojevila, protože vedou zdravý životní styl bránící rakovině založený na chytré výživě, cvičení, rozumném vystavování slunečnímu svitu a vyhýbání se chemikáliím způsobujícím rakovinu.


Jolie, jako mnohé další ženy, které byly oklamány rakovinnými mastičkáři, se rozhodla, že nejlepším způsobem, jak se vyhnout rakovině prsu, je nikoliv vedení zdravého životního stylu vyhýbajícího se rakovině, nýbrž si raději nechala chirurgicky odstranit svá prsa, při tom, co popsala jako „tři měsíce lékařských zákroků.“

… jen pro případ, víte. Protože v těchto dnech člověk nemůže být nikdy dost opatrný, když je rakovinový průmysl při každé příležitosti děsí, že už jsou polomrtvé. „Má prsa by mě mohla zavraždit!“ tohle vypadá, že bude v těchto dnech sloganem mnoha žen, všech těch, co jsou oběťmi pobuřující propagandy rakovinového průmyslu a jejich her na strach.

Dovolte mi, sdělit vám, co mám na srdci, přímo: Vaše prsa nejsou vaši nepřátelé! Daleko spíše vás zabije průmysl rakoviny než vaše prsa. (O tom ale více později …)

 

Křížové tažení za osvobození ženy: Osvoboď se od svých prsů

Horší než to pouhé sebezmrzačení je ten akt vyloženého lékařského šarlatánství. Angelina Jolie klade své rozhodnutí, jako určitý typ křížové výpravy za osvobození žen, když jedná a mluví o své „volbě“ zbavit se svých prsů tak nějak, jako by to osvětlovalo novou cestu posílení všech žen. (Není to ve skutečnosti zvrhlé?)

Au, co si to Jolie udělala za ohavnost. Zmrzačila si své vlastní tělo, aniž by to mělo jakékoliv medicínské ospravedlnění, pak oslavovala tohle strašlivé zohavení přes nějaký druh pokřiveného vnímání toho, co to ženskost vůbec je. Být svéprávnou ženou neznamená uříznout si prsa a potratit živé děti – ač obě tyto věci jsou často klamu podléhajícími skupinami žen oslavovány. Být svéprávnou ženou znamená chránit své zdraví, své tělo a svou ženskost úctou a respektem ke svému tělu, ne jeho mrzačením.

Činorodá, sebevědomá, zdravá žena, která chrání svou plodnost a vyživuje své nenarozené dítě, je daleko hrdinštější a více posiluje svéprávnost než taková, co si mrzačí tělo v nějakém druhu zvrhlé oběti rakovinovému průmyslu. Angelina Jolie, ač se na ni často nahlíží jako na symbol ženské síly, zjevně naprosto ztratila styk se základními pravdami úcty ke „chrámu“ svého vlastního ženského těla.

 

Rakovina se nikdy neomezuje jen na prsy

Rakovina, když se objeví, je mimochodem problém metabolického systému, ne lokálním problém jen prsů nebo jiných orgánů. Je možno ji diagnostikovat v prsní tkáni, to ale není jediné místo, kde roste. Nápad, že se někdo může vyhnout rakovině jen tím, že si nechá odstranit svá prsa, je absurdní. Pokud jsou v těle přítomny podmínky pro rakovinu – kvůli neodpovídající výživy, expozici chemikáliemi, radiací atd. – tak se rakovina vyvine na mnoha různých místech, ne jen v prsní tkáni. Odstranit orgán, který by jednoho dne mohl být jednou z mnoha lokalit, kde se diagnostikuje rakovina, je úplně iracionální a medicínsky zvrhlé. Logicky je to dost podobné jako argumentovat, že se můžete vyhnout píchlé pneumatice, odstraněním všech pneumatik!

Chcete-li se opravdu dovědět pravdu o rakovině – a ZACHRÁNIT si prsy! – sáhněte po naší „sadě CD s novým řešením pro rakovinu“. To třetí CD je naprosto úžasné a nabízí ohromující informace, které doslova mohou pomoci zachránit váš život. Můžete si rovněž celou kolekci poslechnou zadarmo během našeho Summitu pro nové řešení uzdravení z rakoviny, který bude zahájen příští pondělí 20. května.

Kdyby Angelina Jolie slyšela ty informace na těchto CD, tak by řekla obchodníkům se strachem z rakoviny „NE!“ a zjistila by, že existují daleko účinnější a sebeposilující způsoby, jak se chránit před rakovinou. Ženy kdekoliv potřebují slyšet skutečně posilující, sebeúctu povzbuzující, holistické informace o rakovině a přestat poslouchat to šílenství od rakovinového průmyslu a jejich oklamané, obětované mluvčí jakou Angelina Jolie.

 

Oslava lékařského zneužívání žen

Média mainstreamu glorifikují rozhodnutí Jolie, nechat si uříznout své perfektně zdravé prsy, oznámením, že Jolie je „obdivována za odvahu.“ V úvodníku NYT Jolie napsala: „Doufám, že další ženy budou moci mít z mé zkušenosti prospěch.“ (Ne, to jsem nebyl já, kdo to tak formuloval. Ona doslova chce, aby si i jiné zdravé ženy nechaly uříznou své prsy…)

Medicínský průmysl, který nikdy neumí couvnout před příležitostí lékařsky zneužít žen kvůli zisku, prostě naskakuje na vyfešákovaný alegorický vůz marketingu dvojité mastekomie. V článku v Businessweek genetická poradkyně Rebecca Nagy prohlašuje: „Vedení takovýchto konverzací nás všechny posiluje větší svéprávností. To, co udělala, je obdivuhodné.“

Obdivuhodné? Uříznout si části svého těla, v nichž není ŽÁDNÁ choroba? S touto logikou jsou i potraty prevencí rakoviny, protože ty děti by jednoho dne vyrostly a rozvinuly by se u nich nádory. Lepší je zabít je zavčas a „zabránit rakovině,“ ne?

Iracionalita rozhodnutí Jolie je opravdu odpuzující. Ještě horší je myšlenka na to, že může inspirovat i další ženy, aby si také nechaly zmrzačit svá zdravá těla. Kdyby si Jolie uřízla obě nohy a nazvala to „volbou“ k prevenci rakoviny nohou, tak moc nepochybuji, že by ji mnohé ženy následovaly, a uřízly si nohy také. Jolie sama říká, že si možná v budoucnu nechá vyříznout i vaječníky, protože by jednoho dne mohla dostat rakovinu.

Netřeba být raketový vědec, aby člověk viděl, kam tohle medicínské šílenství nakonec povede. Jste ohroženi rizikem rakoviny ledvin? Odstraňte ledviny. Riziko rakoviny tlustého střeva? Odeberte to střevo. Rakovina plic, možná? Odstraňte plíce, jen pro případ! Tohle je logika Angeliny Jolie, kterou úplně oklamal průmysl rakoviny, aby zmrzačila své vlastní tělo na základě ničeho jiného než medicínského obchodu se strachem a rakovinového šarlatánství.

Nelze pochybovat o faktu, že strach může být účinným marketingovým nástrojem, mimochodem, když přijde na rakovinu prsu. Průmysl rakoviny vydírá každoročně miliardy dolarů na základě iracionálního strachu šířeného dezinformovanými ženami.

 

Medicínské mrzačení se v populaci ovčanstva šíří jako nákaza

Není nic moc vzrušujícího ani hrdinského na tom, nechat si od chirurgů ukrojit části těla a pak prohlásit, že jste „před-přežili“ rakovinu, protože jste provedli rakovinovou prevenci.

Nebo zrovna tak, byste se dostali k rozhodnutí na základě největšího klamu vašeho života a udělali si ze svého původně zdravého těla obloženou mísu šarlatánských krajíčků z jeho odřezků. To je medicínské šílenství ve své nejhorší podobě … zvláště vzhledem k tomu, že u žen lze snížit riziko rakoviny prsu o 78% používáním ničeho většího než je vitamin D. Jo, vezmi si vitamin D, a ponech si prsa! To je kšeft, co?

 

Proč si mužští rakovinoví doktoři neuříznou svá vlastní varlata?

Mimochodem si všimněte, že muži si nikdy nenechávají odstranit varlata, aby snížili riziko jejich rakoviny. Ani mužští rakovinoví doktoři, onkologové a chirurgové, kteří celý den krájí ženská prsa. Určitě si myslí, že odřezávání prsů je úžasná myšlenka, ale požádejte některého z nich, aby se zbavil vlastních varlat kvůli „prevenci“ rakoviny, a bude na vás koukat, jako kdybyste spadli, no, z hrušky.

Protože uříznout si vlastní varlata, abyste zabránili jejich rakovině, kterou ani nemáte, by samozřejmě bylo stupidní. Čiré šarlatánství. Navrhněte to muži, a vězte, že se vám buď vysměje nebo vám rozbije hubu. Žádný etický doktor by nikdy neodstranil perfektně zdravá varlata muži, který by neměl žádné symptomy jejich rakoviny. Samotná takováto myšlenka je absurdní a dost možná byste tím riskovali žalobu za zneužití medicíny.

Tak proč je nějak přijatelné řezat prsa „svéprávným ženám“, které si myslí, že činí nějakou formu sociálního prohlášení tím, že si mrzačí svá zcela zdravá těla?

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  naturalnews.com