Problémem mnoha lidí je to, že jsou pod vlivem masové hypnózy a vůbec si to neuvědomují. Naše smysly jsou bombardovány obrovským množstvím informací a dezinformací. Jen malá část z nich se dostane do našeho vědomí. Podvědomí je však absorbuje všechny. Přítomnost obrazů a zvuků v naší společnosti je ohromující. Náš mozek každý den přijímá tisíce informací z mnoha zdrojů, často si však nemusíme uvědomovat, jaká nebezpečí se za těmito informacemi skrývají. Když jste v opravdu hlubokém spánku, pak v rámci toho, čemu se říká REM fáze spánku (podle anglického rapid eyes movement – rychlý pohyb očí), si váš mozek přehrává vzkazy z vědomí i podvědomí.


Určité skupiny útočí na vaše podvědomí masovým programováním, neboť vědí, že vaše mysl si přehraje veškeré vzkazy, až budete spát. Je to stejná taktika, kterou používal hudební průmysl v 70. a 80. letech, kdy vkládal do skladeb satanistické vzkazy díky technologii backmasking.

V 80. letech využívala elita heavy metal a pop k tomu, aby do mladých lidí naprogramovala satanismus. Dnes se to děje prostřednictvím hip hopu a popu. Velké hvězdy prodaly svou duši za peníze a světskou slávu. Tento článek odhaluje podstatu ovládání mysli a masového programování.

 

Co jsou to vlastně podprahové signály?

Podprahové signály nebo „podprahové podněty“ jsou dobře známé v populární kultuře díky tomu, jak dokážou ovlivnit lidi nebo vyvolat emocionální reakci, aniž by si jedinec byl dotyčného podnětu vědom. Podprahové signály (podněty) jsou smyslové podněty pod hranicí vědomého vnímání. Dvěma nejvíce používanými typy jsou podněty vizuální a zvukové. Vizuální podprahové signály jsou obrazy, které problesknou, aniž by mozek měl čas je zpracovat, anebo problesknou a jsou zamaskovány, což rovněž přeruší zpracování informace mozkem. Zvukové podprahové podněty mohou být přehrávány pod slyšitelnou úrovní hlasitostí, anebo také zamaskovány jinými zvuky, případně zpětně přehrávány díky technologii zvané backmasking.

Podprahové signály jsou všude