Hodiny tikají. Takzvaná „globální elita“- ve skutečnosti zájmová skupina zlem posedlých šílenců – připravuje poslední kroky pro úplné převzetí světa. Jak hlásí agentura Canada Free Press (CFP), vystoupil nedávno jeden z insiderů amerického Ministerstva pro vnitřní bezpečnost (Department of Homeland Security, DHS) se zlověstným varováním. Dny Ameriky jsou sečteny. Američané se musí připravit na nejhorší. Podle zdroje, jenž si nepřál být jmenován, je nyní zcela zřejmé, že brzy dojde k úplnému kolapsu amerického dolaru.


Zároveň je již připraven jednotný měnový systém, jenž by měl nastoupit na jeho místo. K tomu všemu je zapotřebí již jen takzvaného posledního úderu kladívkem. Jedná se o událost, která lidmi otřese a probudí je z jejich, lacinou zábavou opilé, otupělosti smyslů.

Nicméně jakmile k tomuto dojde, bude již příliš pozdě na to, aby bylo možné proti tomu cokoliv podniknout.

Jak zdůrazňuje Doug Hagmann z CFP, když zmiňuje současnou situaci: „První výstřely globálního převzetí hospodářství již byly vypáleny na Kypru. Jedná se o plán pro jedno komunistické hospodářství jednoho světa, kdy dojde k likvidaci střední třídy prostřednictvím celé řady událostí. Tyto události budou mít ve svém důsledku stejný efekt, jenž můžeme nyní pozorovat na Kypru.“

A co přesně se na Kypru stalo? Média hlavního proudu tvrdí, že jde o „nouzovou daň“, o „poplatek“, s jehož pomocí by měla země překonat krizi. Ve skutečnosti však byly Kypřanům a dalším lidem, kteří měli na Kypru uloženy peníze, ukradeny prostřednictvím centrální banky miliardové částky a další aktiva byla bez jakéhokoli varování přes noc zablokována. Nejnovější zprávy udávají, že v rámci ujednání zmizí z účtů nyní až 80 % hotovostních vkladů. (Některé další zprávy již ale hovoří až o 100 % – tedy ukradeno bude s největší pravděpodobností vše – přesně podle utajovaného plánu Banky pro mezinárodní vyrovnání – p.p.).

Prostřednictvím podvodu „kvantitativního uvolňování“ (tištění peněz z ničeho –p.p.) ukradla Federální rezerva Američanům již více než 25 % úspor a investic.

Ale to, co se nyní děje na Kypru, se odehrává rovněž i v USA. Jen málo Američanů si je vědomo toho, že kvantitativní uvolňování, jež má za cíl dodat více peněz do celkového oběhu, vede k inflaci. A inflace vede k znehodnocení měny. Inflace proto představuje formu krádeže, jejímž účelem je pomoci centrálním bankéřům z nesnází.

Injekce ve formě hotovosti sice může oživit hospodářství na přechodnou dobu, ale v dlouhodobém horizontu způsobuje hyperinflaci a zničení měny. Všechny úrovně americké vlády již byly, bohužel, infiltrovány globalisty, kteří slouží zájmům centrálních bankéřů na úkor lidí.

Hagmann píše:

[quote align="center" color="#999999"]

„Plán jedné světové měny či jednoho celosvětového hospodářského pořádku je téma, které je nadstranické.“ Ten, kdo se nadále snaží argumentovat v rámci republikánsko-demokratického memu, nabízí pouhou zábavu a vyhýbá se základní otázce, jež se týká globální elity, která stojí proti všem ostatním.“[/quote]

„Špičku pyramidy tohoto systému tvoří politické elity obou stran, které nás a následující generace systematicky vedou do zadlužení, do nevolnictví, do otroctví. Tento plán je uskutečňován již po několik set let. Problémem je, že nás naprogramovali tak, abychom nebyli s to přemýšlet ve velkém měřítku. Ale ta lež je příliš velká.“

Zdroj:  info.kopp-verlag.de , Překlad:  freeglobe.cz