Je tu globální internetová cenzura. SOPA a PIPA byly ve Spojených státech zastaveny (alespoň prozatím), ale dohoda známá jako ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement – Obchodní dohoda proti podvrhům) je daleko horší než kterýkoliv z nich. ACTA Barack Obama potichoučku podepsal už 1. října 2011, o čemž většina Američanů nikdy neslyšela. Znamenalo by to ale konec Internetu, jak jej známe. Tato nová dohoda dává cizím vládám a vlastníků copyrightu neuvěřitelně široké pravomoci. Pokud vznikne domněnka, že porušujete copyright, vaší webovou stránku lze uzavřít bez soudu a u vašich dveří se může objevit i policie, aby vás uvěznila. A to ani nemusí být někdo ze Spojených států, kdo vás obviní. Mohla by to být jen cizí vláda nebo vlastník copyrightu na druhé straně světa, který prohlásí, že jste porušili copyright. Přes to všechno až dosud USA, EU a sedm dalších národů už ACTA podepsaly a očekává se, že počet účastníků nadále poroste. Ti „u moci“ jsou posedlí touhou po získání cenzury nad Internetem tím či oním způsobem. Otevřený a svobodný Internet, kterého jsme si vy i já roky užívali, se má změnit, a nikoliv k lepšímu.

Tak jak to, že nedošlo k tomu, že USA Senát nikdy o ACTA nehlasoval? Copak to v USA není tak, že Ústava stanovuje, že všechny smlouvy musí být schváleny dvoutřetinovou většinou hlasování Senátu?

Samozřejmě, že to tak je.

Ale Barack Obama to obešel tím, že ACTA vyhlásil za „prováděcí dohodu“, což je naprostá blbost.

Bohužel, je to ten typ nesmyslů, které od Obamy dostáváme pravidelně. Ten projevuje nekonečné opovržení Ústavou. Někteří členové Kongresu vyjádřili ohledně ACTA naléhavý poplach. Např. USA reprezentant Darrell Issa ACTA prohlásil  za „ daleko nebezpečnější než SOPA.“

V Kongresu jsou někteří členové, kteří se dožadují, aby se ACTA předložila Senátu USA k hlasování. Jejich hlasy jsou však bohužel zatím velice řídké, a o ACTA média maistreamu téměř nereferují.

Ale tato nová dohoda je velice, velice vážná. V podstatě poskytuje zmocnění k tomu, aby byla veškerá internetová komunikace neustále monitorována, zda neporušuje copyright. Stránky jako YouTube, Facebook a Twitter budou muset mít monitorovací účet na porušování copyrightu 24 hodin denně.

Když vznikne domněnka, že jste to porušili, můžete nejenže ztratit účet na sociálním médiu nebo webovou stránku.

Potenciálně můžete být posláni i do vězení.

Ano, opravdu.

To, o čem mluvíme, je čínský styl cenzury Internetu po celé planetě.

Následující pochází z nedávného článku ve Forbes

„Proč by ACTA médiím a občanům měla tolik vadit?“ píše Alex Howard. „Uvažme tu formulaci ‚zprostředkované ručení.‘ To je princip,podle kterého by webové stránky na Internetu, jako YouTube, poskytovatelé internetových služeb, společnosti pro hosting webu,nebo sociální sítě, neměly ručit za obsah vytvořený a nahraný jejich uživateli.“

Nová pravidla navržená v ACTA v podstatě transformují Západní ISP na něco, co je více v linii ISP v Číně a dalších represivních režimech.

Jedním z nejhorších prvků ACTA je to, že by obviňovateli z porušení copyrightu umožnil naprosto a úplně obejít soudní přezkoumání.

Pokus si myslíte, že ACTA by nezměnila Internet, tak se jen podívejte na následující výňatek z nedávného článku Paula Josepha Watsona

Podle opatření ACTA by držitelé copyrightu měli uděleny rozsáhlé přímé pravomoci požadovat od ISP odstranění materiálů z Internetutřebas jen z rozmaru. Zatímco normálně ISP nuceně odstraňují obsah až po soudním příkazu, všechna právní přezkoumávání se zruší,což je precedent, který bude platit globálně, čímž tuto dohodu činí potenciálně daleko horší než SOPA a PIPA kvůli možnému rozsahu zneužitelnosti.

Velké stránky jako YouTube, Facebook a Twitter se pak mohou prostě rozhodnout, že tohle je přílišné obtěžování, aby monitorovaly miliony kousků obsahu. Když dovolí uživatelům neustále vystavovat svůj obsah na jejich stránkách, bude to pro ně obrovské riziko. Ve skutečnosti, když je shledají, že umožňují „porušování copyright“, tak se tyto stránky permanentně zavřou.

Je třeba o této nové dohodě americký lid poučit, ještě než bude příliš pozdě. Pořád je ještě šance, že se do toho vloží USA Kongres, aby přistoupil k akcím proti této nové dohodě.

Od poskytovatelů Internetu se podle ACTA bude v podstatě vyžadovat, aby se stali internetovou policií. Tohle vysvětlil v nedávném článku Cory Doctorow

Nová odhalení o ACTA, Obchodní dohodě proti podvrhům, kterou tajně soukromě vyjednaly ohledně globálního copyrightu bohaté zeměmimo součinnosti s OSN: ACTA bude vyžadovat, aby ISP uplatňovali policejní dohled na obchodními značkami stejně, jako v současné dobědohlíží nad copyrightem. To znamená, když vás někdo obviní z porušení obchodní značky na webové stránce, v článku na blogu, ve videu,v tweedu, atd. požádají vašeho ISP, aby tento materiál zlikvidoval, aniž by bylo zapotřebí jakéhokoliv dalšího důkazu, jinak je shledánodpovědným za všechna porušení trademarku spolu s vámi. A samozřejmě, porušení obchodní značky se daleko obtížněji dokazují,než porušení autorských práv, jelikož to často spočívá na složitých složkách plných faktických podrobností jako pošpinění, rozředění ageneralizace. Což znamená, že ISP s daleko větší pravděpodobností jednoduše vezmou všechny stížnosti plošně bez přezkoumání,což povede k ještě daleko snadnější cenzuře Internetu, při níž bude stačit jen vyhlásit nějaký nárok na trademark.

Jedním z problémů s ACTA je, že je poněkud široká a poněkud příliš vágní.

Vágní formulace umožní úřadům si zákon „interpretovat“ tak, jak se jim hodí.

To může často vést k výběrovému prosazování. Webové stránky, které mají úřady rády se nechají na pokoji, zatímco ty, co rády nemají, se budou obtěžovat nebo se úplně zavřou.

ACTA byla sepsána v utajení a protlačovala se velice, velice potichu. Následující pochází z  nedávného článku na CNN

Podobně jako mnoho jiných obchodních dohod, je i ACTA zmatečný blábol. Ani její signatáři se neshodnou, jak by měla fungovat.Ten způsob, jakým byla protlačována byl také podloudný – rozhovory probíhaly v tajnosti, aniž u toho byl nějaký legislativní dohlednebo vstup do toho od občanů či veřejných zájmových skupin. Veřejnost se o tom dověděla jen v roce 2008, dva roky po zahájenírozhovorů, když byly publikovány dokumenty z diskusí na Wikileaks. Od té doby byly koncepty tohoto paktu občas venku, ovšempokaždé se to ukázalo čím dál méně kritikům. Velká média a lobbyiské farmaceutů však byly údajně po celou dobu v tomto zúčastněni.

Samozřejmě – tohle je přeci šance pro velká média a velké korporace, aby nad Internetem převzaly kontrolu.

Způsob, jakým nám ACTA podstrčili, je absolutně nechutný. Ve skutečnosti jeden klíčový činitel EU, který měl na starosti prošetřování ACTA, už na protest proti tomu, jak se s celou tou záležitostí postupovalo, odstoupil. Řekl, že ACTA v podstatě lidem v Evropě nacpali do chřtánu

Chci tím nejsilnějším možným způsobem pranýřovat celý proces, který vedl k podpisu této dohody: aniž by byly zapojeny organizaceobčanské společnosti, s absencí transparentnosti už od počátků jednání, opakovanému odkládání předložení podepisovaného textu,aniž by k tomu bylo poskytnuto vysvětlení, a přezírání požadavků Parlamentu EU, které byly z tohoto shromáždění při četnýchpříležitostech vznášeny.

Jako reportér tohoto textu jsem se střetl s takovými manévry pravicového křídla Parlamentu jako nikdy před tím, aby na něj bylouvaleno uspěchané vyřízení, ještě než by se mohlo vyplašit veřejné mínění, čímž tedy Parlament zbavili jeho práva projevit se jakonástroj, který je k dispozici pro uspokojení ‚legitimních požadavků‘ občanů.

Každý přeci ví, že dohoda ACTA je problematická, ať už svým dopadem na občanské svobody, způsobem, jímž činí z poskytovatelůpřístupu k Internetu služebníčky, svými důsledky na výrobu generických léčiv, nebo tím, jak malou ochranu poskytuje naším geografickým údajům.

Tato dohoda by mohla mít významné důsledky pro životy občanů, a i tak se dělá všechno pro to, aby se Evropskému parlamentuzabránilo se k této záležitosti vyjádřit. Proto se dnes zříkám té zprávy, kterou jsem měl na starosti. Chci vyslat silný signál a vyvolatohledně této nepřijatelné situace poplach ve veřejném mínění. Nebudu se takovéto maškarády účastnit.


Abyste se o ACTA dověděli více, podívejte se na toto video:

České titulky zapnete kliknutím na "CC"

 

 

Svět se mění a Internet se mění.

Když se proti tomu neozvete teď, tak Internet, jak jste ho znali, může brzy navždy zmizet.

 

Petice proti ACTA (přes 1 000 000 podpisů)

http://www.avaaz.org/en/eu\\\_save\\\_the\\\_internet\\\_spread

 

Protestní happening proti ACTA na čtvrtek 2.2.2012 ve 2 hodiny odpoledne na Klárově v Praze (metro Malostranská)

FB: http://www.facebook.com/events/265567480176630/

 

Zdroj: http://endoftheamericandream.com/archives/acta-global-internet-censorship-now-even-foreign-governments-will-be-able-to-have-your-website-shut-down