Pokaždé, když se nějaký příběh týká i britské královské rodiny, tak masová média rychle skočí po dokumentaci každičké podrobnosti v něm. Když zůstala královně Alžběta 3. března v Nemocnici krále Edvarda VII., tak novinářské zdroje o téhle události široce referovaly i popisem její výbavy, jejího perlového náhrdelníku a její brože. Je tu ale jeden významný detail, který masová média naprosto ignorovala. Podívejte se na přezku na pásu její ošetřovatelky.


Podle Knihovny a muzea Svobodného zednářství dávali takovéto přezky sestrám, které byly vycvičeny v Královské zednářské nemocnici, soukromé nemocnici Svobodných zednářů a dalších přímo platících pacientů. Královská zednářská nemocnice přestala existovat v roce 1992, ale její přezky na páscích zjevně pořád „elitní“ sestry jako tahle, co se stará o královnu, nosí.

Je zajímavé vidět, jak se symboly moci objevují na místech mocných.

Vzpomeňte, že Nemocnice krále Edvarda VII. je tou, kde byla hospitalizována Kate s onemocněním týkajícím se jejího těhotenství, což vedlo k sebevraždě jedné ze sester.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: prisonplanet.com