Čína se dostala na první místo v světovém obchodu podle výsledků roku 2012. Předstihla tak USA, které obsazovaly toto místo prakticky od konce Druhé světové války. Pro porovnání použili analytici hodnotu exportu a importu zboží obou států: u USA činil tento ukazatel loni 3,82 bilionu, u Číny 3,87 bilionu. Avšak s ohledem na služby činil objem obchodu USA 4,93 bilionu, zatímco Čína má značně menší podíl služeb v zahraničním obchodě. Dnes je Čína rovněž jedním z největších světových spotřebitelů energonosičů, má největší trh nových aut a největší zlaté a devizové zásoby.

Zdroj: czech.ruvr.ru

]]>