Všechny ukazatele jasně naznačují, že úřady ve Spojených státech se připravují na rozsáhlé občanské nepokoje. Tento trend se neobjevil náhodně – je to součást vyzkoušené a otestované metody, jakou bankovní elity uchvacují kontrolu nad národy, odřou je o jejich aktiva a absorbují je do nového světového řádu – New World Order. Existuje kritický ekonomický imperativ, podle něhož elita usiluje o sociální nepokoje, režíruje je a kořistí z nich.


Jak odhalil uznávaný investigativní reportér Greg Palas už v roce 2001 , globální bankovní elita, zejména Světová banka a MMF, si už vypilovaly techniky, které jim už v minulosti umožnily odrat o aktiva četné další země – tato technika se stala známou jako „bouře MMF“.

V dubnu 2001 Palast obdržel uniklé dokumenty Světové banky, které vytyčovaly čtyř-krokový proces, jak národy oloupit o jejich bohatství a infrastrukturu s uvalením kontroly nad zdroji v rukou bankovní elity.

Jedním z konečných kroků tohoto procesu jsou „bouře MMF“, v němž se rozvádí, jak elita plánuje masové občanské nepokoje před tím, než to vyvolá efekt vyděšení investorů a dohnání vlády k bankrotu.

„Tohle ekonomické žhářství má svou světlou stránku – pro cizince, kteří si pak mohou vysbírat zbytková aktiva za cenu frcu,“ píše Palast s dodatkem, „postupy podle tohoto vzoru se už objevují. Je v tom spousta odraných, ale jasnými vítězi se jeví západní banky a americké ministerstvo financí.“

Jinými slovy, bankovní elita vytváří právě to ekonomické prostředí – vzrůstajícími úrokovými sazbami, spirálou vzrůstu cen potravin, chudobou, poklesem životní úrovně – v němž vykrystalizují občanské nepokoje – a pak se snesou jako supi a sežerou, co za pár šupů zbude aktiv v této zemi.

Už jsme viděli rozvoj tohoto procesu na místech jako Bolívie, Ekvádor, Indonésie, Řecko a Argentina. Další z bloku čekatelů na rozčtvrcení jsou Španělsko, Itálie, Británie a Francie – z nichž všechny už zažily v posledních dvou letech rozsáhlé bouře.

Jak vysvětluje Ha-Joon Chang v Guardian, kořeny evropských bouří spočívají ve „vládách uvalujících na své obyvatelstvo ty programy ve starém stylu MMF,“ konkrétně ty samé programy „zbídačování, privatizace a deregulace,“ které už způsobily bouře v chudších zemích v 80. a 90. letech.

Ač takoví jako MMF a Světová banka svým ekonomickým terorismem už vyrabovali půlku zeměkoule, tou konečnou cenou zůstává Amerika. Prvním krokem toho čtyř-krokového procesu, aby banksteři uchvátili zemi – je privatizace státem vlastněných aktiv – ta je v Americe už dost pokročilá s tím, že infrastruktura se děsivým tempem rozprodává zahraničním korporacím za pomoci Goldman Sachs.

Klíčové součásti té zákeřné agendy bankovní elity k vyvolání ekonomického kolapsu v Americe se také programově točí kolem procesu de-industrializace země, vyvrhnutí země od její národní základny pro soběstačnost, jež se nahrazuje její závislost na výkupu bankéřů z dluhů. Tohoto bylo už do velké míry dosaženo v Evropě – s tím, že skoro každá větší ekonomika tohoto kontinentu je už vedena technokraty spojenými s Goldman Sachs.

Ve Spojených státech se od roku 2000 ztratilo už 32 procent výrobních pracovních míst, přičemž od roku 2001 56 000 výrobních závodů šlo k ledu. Obamova administrativa také vyhlásila válku uhelnému průmyslu, když Obama sám slíbil k „bankrotu dohnat“ každého, kdo by zkusil postavit novou uhelnou elektrárnu. Mezi tím Čína staví novou uhelnou elektrárnu každý druhý týden.

Vzhledem k jasným ekonomickým motivům k rozdmýchání nepokojů ve Spojených státech očekáváme přípravy na domácí rozvrat pod různými četnými záminkami – a opravdu příznaky jsou všude.

Zákon o zmocnění k národní obraně

Obamova administrativa schválila tuto legislativu NDAA, která zmocňuje k únosům amerických občanů na půdě USA a k neomezenému zadržování bez soudu, aby se vytvořil aparát pro masové zatýkání protestujících a žurnalistů v době, kdy se vyhlásí národní výjimečný stav.

Obamova válka s vynašeči

To bezostyšné a agresivní pronásledování vynašečů Obamovou administrativou za to, že ve veřejném zájmu vyzrazují vládní korupci, je jasně nástrojem konstruovaným k zastrašování vynašečů, aby jim tím nevypálili rybník.

Špehování sociálních médií kvůli projevům nepokojů

Ministerstvo domácí bezpečnosti DHS a další federální agentury jsou aktivně zapojeny do špehování sociálních médií zrovna tak jako webových stránek, aby hledaly reportáže nebo komentáře, které „odráží averzi vůči vládě USA a DHS.“ Vláda pátrá po „bodech zvratu“, kdy se nažhavená on-line rétorika rozlije do ulic ve formě nepokojů.

Budování ohromných špehovacích center ke sledování nepokojů

NSA buduje největší špehovací centrum v zemi uprostřed pouště v Utahu. Účelem tohoto datového zpracování je narazit na „všechny formy komunikace včetně úplného obsahu osobních e-mailů, rozhovorů přes mobily a vyhledávání na Googlu stejně jako všechny datové stopy nesoucí osobní data – parkovací potvrzení, dopravní itineráře, nákupy u knihkupce a další digitální „kapesní smetí“.

Vytvořením gigantické databáze veškeré myslitelné komunikace NSA doufá, že bude monitorovat a provádět prevenci šíření masových občanských nepokojů v Americe.

Příprava dronů pro domácí útlak

Minulý týden ministerstvo spravedlnosti znovu potvrdilo svoji pozici, že Obamova administrativa může použít ozbrojených dronů k vraždění Američanů. Podle zákona NDAA jsou celé Spojené státy vyhlášeny za „bitevní pole“, což znamená, že drony budou moci být brzy použity k popravám amerických občanů i na půdě USA.

Vláda, která se uchýlí k zabíjení svých vlastních občanů bez jakéhokoliv soudního procesu, je jasně diktaturou zapojenou do domácího útlaku. Jediným představitelným scénářem, podle nějž by tento program mohl být ospravedlnitelný, by byl kdyby v USA bylo vyhlášeno stanné právo a vláda by byla na pokraji kolapsu.

Příprava stanného práva

Ministerstvo domácí bezpečnosti nakoupilo jen za posledních 10 měsíců 1,6 miliardy dávek munice. Na vrcholu bojových operací v Iráku používala US Army jen 5,5 milionu kulek měsíčně. Na co by si DHS hromadilo dost kulek na 30 let války, kdyby se nepřipravovalo na nějaké domácí nepokoje?

Příprava na stanné právo je vidět pod různými četnými záminkami, ale snad tím nejděsivějším je celonárodní program FEMA, ve kterém jsou pastoři a další zástupci náboženství cvičeni, aby se stali donucovateli tajné policie, kteří káží ve své kongregaci „poslušnost k vládě“ během příprav na realizaci stanného práva, zabavování majetku a palných zbraní, na programy masového očkování a nuceného přesidlování.

Stanovování Američanů jako nových cílů Války s terorismem

Operační koncept US Army 2016-2028 diktuje, že vojska budou provádět „úplné spektrum operací“ zahrnujících „operace uvnitř amerických hranic.“ Scénáře, kde Američané tvoří skupiny milicí a stávají se „povstalci“ v důsledku ekonomického kolapsu a musí se eliminovat pomocí US Army už vojenští plánovači namapovali.

Uniklý manuál US Army rovněž odhaluje plány na provádění „operací při občanských nepokojích“, během nichž bude vojsk používáno doma, aby potlačila bouře, zkonfiskovala palné zbraně a také během masových občanských nepokojů Američany na půdě USA zabíjela.

Televizní program ministerstva domácí bezpečnosti DHS ‚Vidíš něco, řekni něco‘ ministerstva domácí bezpečnosti (propagace masového bonzáctví) běžně líčí Američany střední třídy jako teroristy. Navíc četné DHS financované zprávy charakterizovaly „milovníky svobody“ a další konstitucionalisty jako domácí teroristy.

Všechny příznaky nám předvádí neodvratnou realitu toho, že americká vláda se připravuje na masové občanské nepokoje v určitém okamžiku během příštích pěti až deseti let. Když se podíváme do nedávné historie národů, které zažily finanční kolaps, tak jsou domácí nepokoje jasně klíčovou složkou úmyslně vedené agendy v zastoupení bankovní elity k podvrácení a vyloupení ekonomik – a ke konfiskaci národní suverenity během tohoto procesu.

V Části 2 přezkoumáme, proč tato elita, ač lační po vyprovokování masových sociálních nepokojů a dokonce i občanské války, je předurčena k porážce v této bitvě.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: globalresearch.ca