Summit EU uvažuje o ‚reformě smluv‘ pro všechny státy eura … Koncepty myšlenek si ještě před příštím týdnem prohlédnou vůdci summitu předvídající reformu smluv pro všechny státy eura, politickou dohodu o plné bankovní unii a o rozpočtu pro celou eurozónu po roce 2014. Ohledně závěrů, které se ještě budou muset finalizovat, jak to vidí EUobserver, tak předjímá pokrok směrem k hluboké ekonomické a monetární unii – jejíž nedostatečnost je považována za to, co vedlo k současné krizi eurozóny – a vznik těch závěrů vidí ve třech fázích. Do března příštího roku se očekává, že vůdci EU odsouhlasí „operační rámec“ pro jednotný evropský dohled nad bankovnictvím, což je první ze tří bodů nutných pro plnou bankovní unii.

Navržená druhá fáze (2013-2014) bude tou, kdy se vůdci EU nejspíš začnou hádat o formulace. Předpokládá se, že tehdy se budou dělat legislativní návrhy pro směrnici řešící banky a rozsáhlý EU systém záruk za bankovní vklady. Pokud to projde bude tu „v podstatě politická dohoda o plné bankovní unii,“ řekl jeden kontaktovaný. – EU Observer

Dominantní sociální téma: Potřebujeme velikost. Budujeme ji tedy. (Poznámka: Dominantní sociální téma je u Daily Bell vždy mem propagandy mainstremu, který se snaží veřejnosti vnutit, a kterému se oni vysmívají.)

an>Jak jsme my a další již dokumentovali, činitelé EU už před desítkami let předjímali ekonomickou krizi, která jim vynese politickou unii. Tento plán zjevně zůstal nezměněn.

Z výňatku z výše uvedeného článku vidíme, že spiknutí, jehož semena byla zaseta už před dávnými časy, dnes už kvete. Zatímco dominantní sociální téma má určitě co dělat s tím, že větší je prý lepší, tak o podřízeném s tím vedeném sociálním tématu lze předpovídat, že bude zahrnovat posílení finanční sféry EU.

Ale byla to opravdu nedostatečná „monetární unie“, co je skutečným důvodem současných potíží EU? Samozřejmě, že ne. Je to jednoduše více o směrování historie. O vytváření krize. Provádění četných pokusů „ji řešit.“ A nakonec o vygenerování toho řešení, co na ně potřebujete uvalit už od začátku. Tady je z toho článku něco dalšího:

Kabinet presidenta Rady EU Hermana Van Rompuye si myslí, že všechny země eura potřebují podstoupit reformy bez ohledu na to, jak jsou fiskálně prozíravé.

Pokud se ty myšlenky budou realizovat, bude Evropská komise během roku 2013 pověřena vypracováním návrhů na „takovéto smluvní uspořádání.“

Koncepty návrhů naznačují, že možné změny ve smlouvách o EU by přišly, až teprve po volbách do Evropského parlamentu a instalaci nové komise v roce 2014.

V této fázi – fázi tři – by členské státy směřovaly k „progresivní kolektivizaci ekonomické suverenity … stejně jako k posílení solidarity mezi členskými státy.“

K tomu by mohla patřit „fiskální působnost“ či rozpočet eurozóny s „jistou mírou automatické stabilizace na evropské úrovni“ znamenající omezenou formu automatického transferu pomoci pro země, které se náhle ocitnou v potížích.

Do té doby by bylo zapotřebí přijímat více podstatných rozhodnutí na úrovni EU včetně těch, o národních rozpočtech a o „posílení koordinace ekonomických politik“, zvláště v oblastech zdanění a zaměstnanosti.

Vůdci EU mají tyhle předem upečené závěry prodebatovat na dvoudenním summitu, co začne ve čtvrtek příští týden. (Poznámka: Vzhledem k času vzniku článku tento týden.) Tyto závěry bude doprovázet krátký spis předložený Van Rompuyem o „cestovní mapě“ k ekonomické a monetární unii (EMU).

Vidíte, jak to funguje? Protože je tento proces tak dlouhý, očekává se od nás, že si neuvědomíme, že je předem naordinován. Protože je tak složitý, nečeká se, že si uvědomíme mnohem jednodušší realitu.

Ale ta realita jednoduchá JE. Skupina jednotlivých národních států, nezávislých po několik tisíc let, se dokopává určitým směrem.

Ti politikáři a bankéři na vrcholu pracují pro mocenskou elitu, která diriguje tuhle konkrétní kapitolu usměrněné historie. Cílem je globální vláda a EU a další takové plánované regionální unie jsou zamýšleny jako pomůcka k jejímu vytvoření.

Závěr: Pochopte mocnou logiku směrované historie a budete o pěkný kousek dále k pochopení sil, které každodenně ovlivňují vás, vaši rodinu a vaše kolegy. A jakmile bude chápat, můžete jednat.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: thedailybell.com

]]>