Aby titulky nevypadaly stylem „centrální banka tiskne další a další peníze“, byl zaveden eufemismus „kvantitativní uvolňování“. Čtenáře to nevyděsí a navíc to působí „odborně“. Jaký byl výsledek? Jediným výsledkem QE1 a QE2 ve Spojených státech bylo to, že Fed začal vykrývat chybějící poptávku po amerických vládních dluhopisech. Oficiálně se sice QE1 a QE2 zdůvodňovaly jinak, ale reálný výsledek byl právě tento. Tyto nově tištěné peníze nebyly nijak sterilizovány a dostávaly se proto do oběhu. Tato skutečnost se stala impulsem pro růst cen komodit. Štěstím je, že současně klesá rychlost oběhu peněz v ekonomice. Kdyby tomu nebylo, růst cen komodit by byl ještě výraznější a Fed by měl co dělat se zrychlující se inflací.

Protože jednou z příčin nepokojů v řadě arabských zemí loni na jaře byly rostoucí ceny potravin, troufám si tvrdit, že Fed svoji politikou k těmto nepokojům přispěl.

Loni na podzim přišla na řadu operace „Twist“, kdy Fed přeskupoval svoje portfolio a krátkodobé obligace a pokladniční poukázky nahrazoval obligace dlouhodobými. Této skutečnosti ve velké míře využili zahraniční investoři, kteří se rádi zbavili části držených amerických pokladničních poukázek, osobně bych sázel například na Čínu. Podle některých analytiků však Fedu dochází pokladniční poukázky. Pokud by tedy i nadále nakupoval dlouhodobé obligace, šlo by o nekrytou emisi peněz, podobně jako u QE1 a QE2.

Zatím posledním krokem je třetí vlna kvantitativního uvolňování odstartovaná letos v září. Fed se zde zavázal nakupovat měsíčně obligace státních agentur minimálně za 40 mld dolarů minimálně do poloviny roku 2015. I zde se jedná o monetizaci nakupovaných obligací, otevřeně se mluví o ekonomickém růstu, snižování nezaměstnanosti a určité míře inflace. Fed se tak stává největším vlastníkem dlouhodobých amerických vládních obligací.

Co rozhodne o dalším vývoji? Jedním z hlavních faktorů bude míra nezávislosti Fedu.

Čím více bude Fed spolupracovat s vládou, tím se zvyšuje pravděpodobnost dalších vln QE. Naopak, čím více nezávislý Fed bude, tím větší je riziko defaultu Spojených států.

Vlna QE do konce roku 2013 vyjde Fed na čtyři biliony dolarů

Jan Dvořák

Zdroj: proinvestory.cz

]]>