Vědci nechtěně zabili nestarší žijící stvoření světa. Teď, po důkladnějším přezkoumání, se ukázalo, že ten tvor byl ve skutečnosti starší, než se původně myslelo, a bylo mu 507 let. Dotyčný tvor byl určitým typem škeble, která žila v hlubokém moři zvaném oceán quahog. Objeven byl, když ho výzkumníci v roce 2006 živého vyvlekli tažnou sítí ze severního Atlantického oceánu poblíž Islandu.


Tento měkkýš byl naživu už, když Kolumbus objevil Ameriku

Ty růstové letokruhy se obecně nacházejí na dvou místech; jsou vnějšku skořápky a jsou i v pantu zavírání skořápek, kde se obě poloviny skořápky setkávají. Vědci si myslí, že ten pant je nejlepším místem k počítání letokruhů k určení věku živočicha. Je to kvůli skutečnosti, že vnější vlivy se do vnitřku pantu nedostanou. Výzkumníci tedy spočítali kruhy v pantu, aby dospěli k původnímu datu. Řekli však, že kvůli faktu, že měkkýš byl tak starý, tak bylo mnoho kruhů stlačených. Když se podívali podruhé na vnější skořápku a spočítali kruhy, tak zjistili, že jich bylo více. To znamená, že ten měkkýš se zrodil roku 1499. Tomu tvorovi bylo tedy sedm, když Kolumbus objevil Ameriku, a narodil se dávno předtím, co si Jindřich VIII v roce 1509 vzal svou první manželku Kateřinu Aragonskou.

Vědci řekli, že dovedou studiem vrstev takovýchto škeblí objevit, co se dělo s vodními masami před mnoha tisíci lety, a jaké byly teploty moří. Také docent z dánské univerzity Jan Heinemeier pomáhal s datováním Měkkýše Mingů. A ten řekl, že skutečnost, že se jim podařilo spatřit a přezkoumat 507 let starého živočicha, je fascinující. Je to jedna z nejvíce vzrušujících věcí, kolik se toho můžete při studiu takových škeblí dovědět. Je jen mrzuté, že to zabili a už to není schopné dále žít a dosahovat vyššího věku.