Centrální islámská rada Švýcarska (IZRS) obhajuje praxi mrzačení ženských genitálií (FGM), o které tvrdí, že tuto praxi islámské právo přeci ospravedlňuje. Tato organizace tento týden vydala „islámské právní stanovisko“ a argumentací, že ta tzv. „ženská obřízka“, k níž patří odstraňování částí genitálií, je ospravedlněna, jak hlásí švýcarské noviny Tages Anzeiger.

Generální tajemník IZRS Ferah Uluca řekl, že ač tento dokumentu tuto praxi ospravedlňuje, nevyzývá muslimy, aby ji povinně prováděli. Ulucay řekl, že to je na rozhodnutí každého rodiče, avšak tento dokument praví, že to dívky tomuto vystavené nijak nepoškozuje.

Tento dokument rovněž využívá zprávu Populačního fondu Spojených národů k podpoře svých argumentů, kdy FGM přirovnává k mužské obřízce, avšak citovaná zpráva uvádí, že zdravotní důsledky jsou u mužské a ženské obřízky hodně odlišné.

„Obřízka sunna“ je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) klasifikována jako Typ 1 FGM, k čemuž patří buď odstranění jen předkožky klitorisu (Typ 1a) nebo odstranění celého klitorisu i s předkožkou (Typ 1b).

FGM je ve Švýcarsku od roku 2012 ilegální ti, kdo jsou zjištěni, že praktikují jakoukoliv její formu, mohou být odsouzeni až na deset let vězení.

Mnozí zastánci FGM ospravedlňují tento proces jako „ženskou obřízku“, kdy tvrdí, že ta je něco jiného než to mrzačení ženských pohlavních orgánů. Jeden irský islámský učenec, irský muslimský vůdce Ali Selim tento měsíc přednesl svou argumentaci, kdy tvrdil: „Nejsem zastáncem mrzačení ženských genitálií, ale zastáncem ženské obřízky jsem.“

Avšak Spojené národy a WHO nijak nerozlišují mezi různými formami ženské obřízky, kdy je všechny shrnují pod pojem Mrzačení ženských pohlavních orgánů FGM.

Díky politikám masové migrace případy FGM prudce narůstají, kdy v Británii jich v roce 2016 bylo zjištěno 5 000, ale nedošlo k žádnému stíhání, přestože je to ilegální.

Nedávná zpráva z Francie od charity proti FGM tvrdí, že až 30 procent dívek žijících na silně imigranty obydlených předměstích riskuje FGM.

Ale nárůst FGM se neomezuje na Evropu, kdy čím dál více takových případů je také v Kanadě.

Zdroj: breitbart.com