Nový prezident Jižní Afriky Cyril Ramaphosa – široce mezinárodními médii oslavovaný jako nový spasitel Afriky – slíbil, že bez náhrady zabere půdu patřící bílým farmářům a předá ji černochům – i přesto, že přiznal, že ta půda, která už byla černochům rozdána za účelem farmaření, „leží ladem“. Podle zpráv jihoafrických médií řekl Ramaphosa, že politika zabírání půdy bez náhrady byla přijata Africkým národním kongresem (ANC) na jeho 54. sjezdu, kde byl zvolen prezidentem ANC.


Podle The Telegraph dal ministr půdy Douglas Mombeshora pokyn vedení provincií, v němž je pověřuje sestavením seznamů bílých farmářů, kteří chtějí zůstat na svých farmách. Tyto farmy nabydou na „strategické ekonomické důležitosti.“

„Požádali jsme provincie, aby nám daly jména bílých farmářů, kteří chtějí na farmách zůstat, abychom jim mohli poskytnout bezpečí pro jejich vlastnické dokumenty a umožnit jim, aby mohli řádné plánovat své činnosti,“ řekl Mombeshora.

Ze svých farem tam bylo vystěhováno nejméně 4 000 bílých farmářů. Ty zábory půdy byla často násilné a vyžádaly si při střetech s vládními silami životy několika bílých farmářů.
Historie se opakuje

Už teď se Jižní Afrika potácí na hraně rasové války, ale stejně je odhodlána kráčet v stopách Zimbabwe, na cestě ke katastrofě.

Prezidentova politika zabírání půdy už vyvolala mezi bílými vlastníky půdy pobouření, kdy předseda národní skupiny afrikánsky mluvících farmářů už varoval, že tento nový zákon bude „vyhlášením války.“

„Jsme připraveni k protiúderům,“ řekl předseda této skupiny Andries Breytenbach. „Naléhavě potřebujeme zprostředkování mezi námi a vládou. Jestli se to rozběhne, zvrhne se to do rasové války, které bychom chtěli zabránit.“

Zdroj: " target="\\\_blank">fin24.com