Josef Campbell je vysokoškolský učitel, spisovatel a mytolog ze Spojených států a ten přišel s psychologickým testem, kdy se ptá lidí, kterými dveřmi nebo vstupním průchodem by nešli, když jim ukazuje série obrázků očíslovaných dveří. Campbellova práce pokrývá řadu různých aspektů lidských zážitků a má kolem toho filosofii vyhovění svému blahu. Věří, že spousta lidí je příliš vyděšená, než aby vyhověli své vášni, jelikož to obvykle je riskantní cesta a oni si jí nejsou jisti.

Licencovaný psycholog Clifford N. Lazarus, rovněž ředitel Lazarova Institutu, řekl, že mnoho lidí trpí úzkostí a strachem, a uchýlil se i k tvrzení, že to jsou i adaptivní a racionální emoční odpovědi. Avšak ve většině případů není ta úzkost a strach lidí racionální ani adaptivní. Lazarus řekl, že v mnoha případech nezpůsobuje nic, kromě vytváření bariér, které lidem brání, aby postupovali vpřed nebo aby se sami cítili lépe.

Lazarus věří, že lidé by měli vzdorovat svým strachům a do těch dveří vstoupit. Řekl, že kdokoliv, kdo je fascinovaný a chce se toho dobrat do větší hloubky, si může udělat jednoduchý test. Všechny osoby si musí vybrat dveře nebo vstupní průchod, který je nejvíce děsí, a tím mohou zjistit, po čem jejich duše prahne.

Na obrázku jsou následující dveře a vstupní průchody:

1. Opuštěný dům

Každý, kdo se rozhodne projít dveřmi opuštěného domu je velice realistický člověk, který nečiní žádná frivolní rozhodnutí a který vždy analyzuje svoji situaci a své schopnosti poté, kdy zváží všechny možnosti. Taková osoba obecně klade etiku a hodnoty na první místo před vše ostatní a od ostatních očekává to samé. Obložení zdi je symbolem člověka, který je emociálně uzavřený stejně jako spirituálně, avšak světlo uvnitř je symbolem, že ostatním dovolí vstoupit dovnitř. Člověk, který se rozhodne těmito dveřmi projít, hledá emociální satisfakci zrovna tak jako intelektuální.

2. Schodišťová šachta

Schodišťovou šachtu si vybere někdo, kdo má lásku k životu. Člověk je svobodný, ale vyděšený neznámem, a takoví mají také strach ze smrti a z pohřbení. Ten člověk chce být zdravý a mít dobré zdraví a zajistit si potřebu zůstat zdravý a mít dobrý životní styl, pravidelně cvičit a jíst dietně a zdravě. Člověk, co si vybere schodišťovou šachtu, dumá nad věcmi, ale má rád život a rád by se dobral toho, jak se věci vyvinou.

3. Jeskyně

Ledová jeskyně je výkřik touhy po teple a člověk, který se do takové jeskyně odváží, je vyděšený, že si tam ublíží a bude zklamán, a to je strach, že se bude cítit osamělý, jelikož ví, co mu při do srdce vnese štěstí. Takový člověk cítí potřebu být všemi způsoby milován.

4. Dřevěná kabina

Dřevěná kabina je dost možná tou nejhorší věcí, na kterou můžete pomyslet, jelikož takový dům na tom není zrovna nejlépe, co se týče podmínek. Znamená to, že člověk má strach, že bude chudý a přijde o všechny peníze, které má. Takový člověk si více cení materiálních věcí a tohle není to nejlepší, jak věci mohou dopadnout. Člověk, který se chce odvážit do dřevěné kabiny je zběsile loajální a poctivý, ale není si jist tím, že ostatní to chápou. Takový člověk usiluje o materiální bohatství v životě, ale nemůže si koupit štěstí a lásku a to, aby byl ctěný kvůli tomu, jaká je osoba, a ne jaké má bohatství nebo peníze.

5. Tunel

Je-li tunel místem, které vás nejvíce děsí, pak jste emociálně řečeno v nějakém průšvihu. Pocity a emoce takového člověka s ním budou všude a on obecně neví, jak si s nimi poradit. Takový člověk by se měl vydat do nějakého očistného místa a začít chápat, jaké jsou jeho skutečné emoce. Člověk, který si ten tunel vybere je inteligentní, ale je ovládán emocemi a soustřeďuje se na problémy až příliš a měl by hledat řešení. Takový člověk by měl zkusit se vyrovnat se životem a mít v něj důvěru, místo aby se držel v tom, co je špatné, a měl by pamatovat, že i v temnotě je světlo.

6. Dveře za řetězy

Ty modré dveře za řetězy se zaměřují na modrou barvu a to je barva oblohy. Člověk, který si ty dveře vybere, obvykle tvrdě pracuje a obecně si stanovuje standardy, které jsou pro něj vysoké, který neustále pracuje ještě tvrději, aby jich dosáhl. Takový je zaměřený a má ve věcech jasno, kdy chápe, jak svět funguje a jak by měl fungovat život. Taková osoba obvykle pracuje až příliš a potřebuje přestávku.