Profesor nachází důkazy o telepatii. Výzkumník sídlící na University of Sheffield ve Velké Británii vydal novou knihu, v níž tvrdí, že všechny lidské bytosti jsou schopné toho, čemu se obvykle říká telepatie.


Tvrdí, že lidé jsou v situacích jako fotbalové zápasy, koncerty a náboženská shromáždění vtahováni do společného prožitku právě těmi maličkými podprahovými poselstvími vysílanými množstvím lidí, která se všechna současně v mezimozku sčítají. Vysvětluje: „Když jsme v davovém módu, tak nám to také může dát zažít jako by vstup do transcendentní perspektivy vnímání, svého času, svého místa a svých schopností, abychom se na chvilku cítili jako hybná bytost.‘

Profesor Tatum říká, že obzvláště důležité je, aby se lidé už teď vyrovnali s důležitostí podprahových podnětů, jelikož se dostávají do ohrožení, že ty jim rozvrátí zvyšující se nárůst video-callů a dalšího technologického vývoje posledních let. Profesor Tatum tvrdí, že takovéto konverzace jsou nezbytně daleko méně významné, než ty tváří v tvář, protože: ‚Ta emotivní nákaza se sice přenáší rychlostí světla, nikoliv však rychlostí elektronické transmise. Vizuální vstup tváří v tvář je doprovázen zvukem, gesty, vůní potu i možnými doteky a určitým propojením.‘

Bohužel, budou-li současné trendy pokračovat, tak by mohly přinést značnou erozi těchto neuvěřitelných dovedností, o kterých většina lidí ani neví, že je má.