Tykadlo je centrem důležitých smyslových orgánů. Bez něj politik řádí jako smyslů zbavený. Tykadlo (latinsky antenna) je párový přívěšek hlavy korýšů, hmyzu, mnohonožek a stonožek, který slouží jako nosič smyslových orgánů. Tykadel může být jeden nebo dva páry. Politik je čeledí parazitujícího hmyzu (politicus parasitans vulgaris). Ztráta tykadel u něj vede ke ztrátě životně důležitých smyslů. Chová se nesmyslně. Hovoří nesmysly. Řádí jako smyslů zbavený. Nejznámější funkcí tykadel je jejich hmatová funkce, hmyzu k hmatu slouží tzv. mechanoreceptory, které lze najít mj. i na tykadlech. Politik bez tykadel nabývá pocitu nedotknutelnosti. Stává se netykavkou. Cítí se dotčený.

Další funkcí tykadel je jejich čichová funkce, hmyz zjišťuje přítomnost jednotlivých chemických látek pomocí chemoreceptorů, čichové chemoreceptory lze najít na mnoha místech (pohlavní orgány), ale na tykadlech jsou zastoupeny nejvíce. Politik se bez tykadel stává necitlivým a necitelným. Občany nemůže ani cítit.

Málo známou skutečností je i fakt, že hmyz vnímá chuť stejným způsobem jako vnímá čich, pomocí chemoreceptorů. Většinu takto specializovaných chemoreceptorů lze nalézt u úst, přesto se v menší míře chuťové chemoreceptory vyskytují i na tykadlech. Bez tykadel se politik stává nechutným. Nikdo a nic mu není po chuti.

Ve druhém článku tykadel je tzv. Johnstonův orgán, jeho funkce je často rozdílná, obecně slouží jako receptor polohy tykadel. To znamená, že je využíván k tomu, aby hmyz měl představu, co se děje s tykadly (kam jsou namířena a v jaké jsou poloze). U některých druhů funguje jako receptor polohy celého těla. Politik se bez tykadel pohybuje chaoticky. Přebíhá ze strany do strany. Ztrácí orientaci v čase i prostoru. Vyžaduje neustálý dohled ošetřujícího lobbisty.¨

Vyjma těchto běžných smyslů dovede hmyz určovat pomocí receptorů umístěných na tykadlech i některé raritní věci. Takové funkce však nejsou rozvinuty u všech ani u většiny příslušníků hmyzu, ale patří ke druhové specializaci. Mezi nejčastější schopnosti tykadel patří vnímání teploty, vlhkosti vzduchu, či elektrického napětí. Vyskytují se však i druhové specializace jako je např. u much určování rychlosti větru. Politik bez tykadel nevnímá ani společenský var ani napětí. Je povětrný.

Do záchrany ohroženého živočišného druhu se jako první pustil olomoucký řidič Roman Smetana. Popírači evoluce nepochopen odpykává si toho času 67 dní trestu odnětí svobody v pankrácké věznici. V jeho stopách se neohroženě vydali dokumentaristé Vít Klusák a Filip Remunda. Veřejně dokreslili tykadla v politice se zmateně pohybujícímu senátorskému kandidátovi Tomáši Topferovi. Přidávají se další. Přítel Petr, vysoký manager, se v noci obléká do černé kombinézy, nasazuje kuklu, bere lana, barvy a s dospělým synem vyrážejí do akce. Kromě tykadel přičiňují politikům i další chybějící životně důležité orgány: genitálie (politik bezpohlavní, politicus asexualis) nebo obratle (politik bezpáteřní, politicus invertebratus). Jako lékař nemohu zůstat lhostejný. Dnes v noci vyrážím. Můj billboard poznáte podle nápisu v pravém dolním rohu „Noli tangere antennos meos.“.

Jan Hnízdil

]]>