Spojené státy „obrací stránku za dekádou válek“, řekl president Barack Obama, když odhaloval hlavní revizi strategie, která zkrátí výdaje na obranu o 489 miliard dolarů během následujících deseti let … Jak tak uplynula éra válek 11. září, tak pan Obama prohlašuje, že Amerika opustí svou tradiční schopnost vést souběžně dvě větší války a zaměří  se na to, aby se stala „štíhlejší a chytřejší“ bojovou silou s důrazem na proti-terorismus, průzkum, kybernetické válčení a údržbu jaderného odstrašení. Ovšem při té vzácné příležitosti, kdy se pan Obama objevil v tiskové zasedací místnosti Pentagonu, tak trval na tom, že ozbrojené síly USA si pohodlně udrží svou vojenskou nadřazenost, když navržené výdaje jsou pořád ještě vyšší než má dalších 10 zemí v řadě dohromady. – UK Telegraph

Dominantní sociální téma: Změnili jsme se. Budeme mocnější ale také jemnější. Dáváme důraz více na efektivnost zabíjení než na jeho rozsah. (Dominantní sociální téma u Daily Bell je vždy propagandistická teze establišmentu, kterou se snaží mást veřejnost, a které se Daily Bell vysmívá.)

Analýza svobodného trhu: Obamova administrativa oznámila novou stránku s dekádou válek. Je tomu ale opravdu tak? Chtěli bychom argumentovat, že tohle zmenšení je pozoruhodné, protože tím se uznává, že použití předstíraně „občanské armády“ k realizaci Nového světového řádu se už vlastně chýlí k závěru.

To, co Obama vyslovil, není z našeho hlediska nic jiného než dominantní sociální téma (viz definice dominantního sociálního tématu výše) . Záměrem je naznačit, že Západ a zvláště pak Amerika je zemí, kterou válečná horečka už opouští. USA budou nadále triumfálně mocné, nebudou ale už tak hrubiánské ani tak destruktivní.

Ovšem z hlediska cíl ů mocenské elity se ve skutečnosti moc nezměnilo. To, co SE mění, je způsob, jakým se bude síla distribuovat a uplatňovat.

Z našeho hlediska to bude přechod k utajenějším vojenským metodikám. A už se to děje. Ti u moci usilují o protlačování svých agend přes žoldnéře a zpravodajské agentury a o financování těchto aktivit přes obchod s drogami a různé další černé operace.

Existuje nějaká jiná volba? Mocenská elita Anglosféry, která usiluje o řízení světa, se asi nemůže od svých vojenských metodik vymanit. Jejich agenda velení a kontroly spočívá na hrozbě násilím a ve vzrůstající míře i na jejím provádění.

Západní ekonomiky jsou zjevně v téměř úplné porobě touto elitou. Za využití bohatství z centrálního bankovnictví si během času vytvořili celosvětovou ekonomiku vlečenou válkami a směrovanou několika málo vyvolenými titánskými korporacemi, které jsou v podstatě děvečkami Washingtonu DC a City of London.

Tohle vypadá, že je nejúspěšnější skrytá diktatura v historii lidstva. To utajení jim – zvláště ve 20. století – umožnilo, aby kormidlovali celý svět určitým směrem ke světové vládě. Tato strategie stále ještě platí, ačkoliv už to prasklo – díky Internetu a čím dál silnější „Reformaci“, kterou vyvolal.

To, co nazýváme Internetovou reformací je evidentně pro mocenskou elitu zjevným otřesem. Tato mocná entita je tudíž ve vzrůstající míře nucena četnými způsoby odkrývat karty, jak v legislativní, tak ve vojenské oblasti. Začali jsme to nazývat „směrovanou historií“. Cílem je globální vláda a události se „aranžují“ tak, aby se zařídila.

Po celé 20. století se „globalizační“ trendy zvětšovaly. Stát byl všemi způsoby zbožňován. To, co bývalo nezávislé a živelné, se učinilo závislým a kanonizovaným. To, co bývalo uměním, se odosobnilo, aby to bylo oslavou účinnosti státu, jako třebas architektura. Aby se zvýšila účinnost manipulace střední třídou, nasadila se psychologie. Z peněz se vyvrhla hodnota a čím dál více byly kontrolovány zpoza scény pokřivujícími silami inflace a znehodnocení.

Pokračování tohoto šíleného systému se valilo dál i přes čím dál širší pochopení jeho projevů. Během posledních 300 let se s rostoucí energií a účinností tohle promyšlen é a vykalkulované panování zavádělo, a to zjevně účelově přijímalo i vše, co je v lidské společnosti nejnefukčnější a nejdestruktivnější.

Z našeho hlediska jsou lidské bytosti určitě složitými živočichy s neuvěřitelně širokým spektrem vlastností. Když si lidičky ukájí své libůstky, neděje se žádná celková škoda. Ale když se maličké skupince elitářů povede uchvátit kontrolu nad nabídkou peněz na světě (jak k tomu zjevně došlo) a pak začnou svou moc zneužívat vládním donucením, aby cíleně realizovali své agendy, pak je zcela určitě na obzoru ohromná katastrofa.

Ve 20. století zemřelo zhruba 150 milionů lidí přímo v důsledku válek elity a jí směrované historie. 21. století pak mělo spatřit další vylepšení tohoto systému války, korporativismu, loupeže a krveprolití. Zde je pár dalších výňatků z tohoto článku:

Tato krácení budou představovat méně než 10 procent současného rozpočtu na obranu 650 miliard dolarů. V jednom z hlavních strategických posuvů od konce Druhé světové války tento přehled přesměroval své zaměření od Evropy směrem k Asijsko-pacifické oblasti, aby odporoval rostoucímu vlivu Číny.

„Naše vojska budou štíhlejší, ale svět musí vědět, že Spojené státy si udrží svou vojenskou nadřazenost i pomocí ozbrojených sil, které jsou agilní, pružné a připravené na celé spektrum možností a hrozeb,“ řekl Obama při tiskové konferenci v Pentagonu s  ministrem obrany Leonem Panettou a hlavními generály po boku.

„I když naše vojska nadále bojují v Afghánistánu, vlna válek opadá,“ řekl. „Ačkoliv na současných misích naše síly dnes ještě převažují, máme příležitost – a odpovědnost – podívat se vpřed na ty síly, které budeme potřebovat v budoucnu. Náš národ je v okamžiku přechodu.“

US rozpočet na obranu od útoků z 11. září „mimořádnou rychlostí“ rostl, což se musí zpomalit, řekl, že je to vzhledem k rostoucím rozpočtovým deficitům, jímž tato světová supervelmoc čelí díky recesi a nákladům na svou stárnoucí populaci. „Musíme obnovit svou ekonomickou sílu tady doma, ta je základem naší síly ve světě. Do toho patří i dát do pořádku naše domovské fiskální záležitosti,“ řekl president.

Ničemu z toho nevěříme. Za ta desetiletí reportáží o těchto zprávách jsme se naučili, že vládní činitelé obvykle říkají přesný opak toho, co myslí. Elita Anglosféry si nemůže dovolit vzdát se svého korporátně-militantního mechanismu kontroly.

Ve skutečnosti lze nalézt argumentaci v tom, co považujeme za úmyslně rozpoutanou finanční krizi, neboť to vyústilo do účelové expanze NATO, aby se předělalo na skutečně celosvětovou bojovou sílu. Zkombinujte si NATO s expanzí žoldnéřství v pobočkách, jako jsou ty vedené nechvalně známým Erikem Princem, a neustálé vynořování se černých operací z temnot, které se vedou ze City of London, Washingtonu DC a z Tel Avivu, a hned uvidíte úplně nové militaristické paradigma.

Lze argumentovat, že je zajímavé, jak tato konfigurace čím dál víc připomíná tu ze starého Říma. Když se impérium v důsledku finanční nekompetence a korupce oslabilo, tak se mohutně rozrostlo využití žoldnéřství a profesionálních vojáků. Avšak dlouhodobě to nefungovalo, protože lidé potřebovali být motivováni nějakým systémem důvěry, aby byli ochotni bojovat a pokládat své životy.

Absence systému důvěry, porážky se vrší a vítězství je čím dál těžší dosahovat. To vysvětluje i neúspěchy Západu v Afghánistánu a Pákistánu a pravděpodobně i v Jemenu, zrovna tak jako v Somálsku.

Závěr: Čím blíže to elita dotáhla k Novému světovému řádu, tím se jeho mechanismy kontroly ukazují být méně efektivní.

 

Zdroj: http://thedailybell.com/3438/The-Elites-Military-Problem